Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Stroskovna_kartica

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Stroškovna kartica

Stroškovna kartica je poročilo, ki zajema pregled knjižb po stroškovnih mestih in kontih za obdobje.

GK375.JPG 
Slika 1 - Poročilo Stroškovna kartica
 

Izborni pogoji so:

Enota: šifra enote (*=vse)
Od strm: izbor stroškovnega mesta OD
Do strm: izbor stroškovnega mesta DO, lahko izberemo v obeh pogojih samo eno stroškovno mesto.
Od konta: vnos konta, ki ga želimo zajeti v poročilo
Do konta: izbor maksimalnega konta, lahko izberemo v obeh pogojih samo en konto
Temeljnice: izbor statusa temeljnic:
  * knjižene - samo knjižene temeljnice
  * vnesene-neknj. in knjižene - zajemajo vnešene/prenešene še neknjižene temeljnice in knjižene temeljnice
  * začasne-neknj. in knjižene - zajemajo začasne temeljnice in knjižene temeljnice
  * VSE: neknjižene-začasne -knjižene - vsi statusi temeljnic (razen brisanih)
Od dne - do: datumsko obdobje od -do
Izloči simbol: Predlagamo, da ima podjetje odprt poseben simbol za knjižbe, ki se izvajajo ob zaključevanju leta (predvsem pri Zaključevanje razredov 4 in 7. V primeru, da želimo izpisati konto kartice brez zaključnih knjižb, torej dejanski promet, lahko izločimo knjižbe tako, da v to polje vpišemo poseben simbol. Izloči knjižbe zaključka leta: ne prikažejo se knjižbe, ki imajo v polju TIP_DOK vpisano vrednost ZK-zaključne knjižbe. To so knjižbe zaključne temeljnice, ki se avtomatsko kreira ob zaključku leta.

V poročilu so vedno zajeta samo stroškovna mesta s prometom.

Na predogledu pripravljenih podatkov lahko izvajamo izpise stroškovnih mest zaporedno ali vsakega na svoj list:

9936636_7.JPG
Slika 2 - Pripravljeni podatki in možnosti izpisa

 

Preko ikone Temeljnica lahko naredimo pregled in izpis osnovne temeljnice knjižbe. 

9936636_8.JPG


nazaj na navodila za Glavno knjigo