Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Zaključek_leta_GK

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zaključevanje v paketu Glavna knjiga

Vrstni red opravil:

 


 
1. Najprej je smiselno narediti test podatkov. Izvede se v meniju Ostalo / Avtomatski testi.

2. Če razreda 4 in 7 še nista zaprta, sledi zaključevanje razredov 4, 7, 8Izvede se v meniju Ostalo / Zaključevanje razredov 4 in 7
Svetujemo, da se odpre poseben simbol, na katerega se knjižijo vse zaključne preknjižbe, ki ga bo mogoče na poročilih izločiti v primeru, ko želimo za zaključeno obdobje dobiti nazaj poročilo iz dejanskega prometa brez zaključnih preknjižb. POročila, ki to omogočajo v Glavni knjigi so:
Kartica po kontu
Brutobilanca
Stroškovna kartica
Analiza stroškovnih mest
Posebna in davčna poročila
Brutobilanca po stroškovnih mestihVpogled v pomožne knjige
Pregled prometa v obdobju

Zaključne temeljnice sproti knjižimo.

Preverimo in izpišemo še brutobilanco.


3. Če je davčno obdobje za leto, ki se zapira še odprto, ga je potrebno zapreti.

To se naredi v meniju Ostalo / Zaključek davčnega obdobja.
V primeru, če v glavni knjigi ali v pomožnih knjigovodstvih obstajajo še neprenešeni dokumenti, program obvesti zaradi katerih dokumentov davčnega obdobja ni mogoče zapreti. Take dokumente je potrebno urediti preden se zaključi davčno obdobje.

4. Na koncu sledi zaključek leta v meniju Ostalo / Zaključek leta.
Če ima podjetje vključeno spremljanje po stroškovih mestih tudi v glavni knjigi se otvoritev  generira po originalnih stroškovnih mestih. To je pomembo, če se spremljajo stroškovna mesta na kontih različnih od R 4, 7, 8, kjer se v začetku leta nahajajo otvoritveni zneski.


Ob zaključku leta se kreirata dve temeljnici.
-          Zaključna temeljnica na zadnji dan leta, ki se zaključuje. Ta ima v polju tip_dok vpisano oznako ZK. Številka te temeljnice je zadnja v zaključenem letu. Temeljnica se zapiše kot knjižena. Knjižbe za stanje zapirajo konta na nasprotno stran kot otvoritev. Temeljnica nima vpisanega simbola.
 
-          Otvoritvena temeljnica z datumom veljave 1. 1. tekočega leta. Ta ima v polju tip_dok vpisano oznako ZS. Številka te temeljnice je LL-00000 (če je ta še prosta, sicer pa prva prosta številka temeljnice v tekočem letu). Temeljnica se zapiše kot knjižena. Temeljnica nima vpisanega simbola.
 
Po zaključku leta se mora brutobilanca na dan 1. 1. tekočega leta ujemati z brutobilanco na dan 31. 12. zaključenega leta. Če so konti razreda 4, 7, 8 ustrezno zaključeni, otvoritvenih stanj na teh kontih ni.