Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Obrazci_DuPont

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Poročila in DuPOnt shema

DuPont shema eden najbolj razširjenih medsebojno povezanih kazalnikov. Leta 1919 ga je razvila družba Du Pont De Nemours and Company. Ta sistem predstavlja celoto logično povezanih kazalnikov v piramidno obliko z izhodiščnim kazalnikom dobičkonosnosti kapitala (ang. ROE - Return on Equity ).
 
Za pripravo sheme je potrebno imeti izpolnjene naslednje pogoje:
- vklopljena opcija Kazalniki poslovanja, DuPont analiza
- Definiran obrazec v meniju Datoteke-Definicije obrazcev. Obrazec lahko avtomatsko napolnimo preko opcije desnega menija - Polnjenje obrazca in Kazalniki DuPont
- pripravljen obrazec AJPES bilanca stanja, izkaz uspeha (pripravi se avtomatsko)
- arhivirana bilanca stanja, izkaz uspeha (v Arhivu obrazcev).

Po potrditvi obrazca DuPOnt se avtomatsko odpre polje za izbor številke arhiviranega obrazca.

GK320.JPG

Slika 1 - Izborni pogoji za pripravo podatkov kazalnika

Z opcijo desnega menija izvedemo izpis kazalnikov.
 
GK11.JPG

Slika 2 - Shema DuPont

 

 
nazaj na navodila za Glavno knjigo