Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

WEB_POD_Delilnik

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Delilnik prejetih računov

 

V primeru, da je na webPodpisovanju prejetih računov odprta opcija delilnika računov s strani podpisnikov, se aktivira ikona <Delilnik>. Ikona je aktivna v fazi dokler račun še ni podpisan.
Po vstopu v modul je omogočen izbor med možnostmi:

- <Dodaj> vnos nove pozicije;

- <Uredi> sprememba obstoječe pozicije;

- <Briši> izbris pozicije, ki jo izberemo s postavitvijo programa na zapis;

- <Osveži> osvežitev pregleda;

- <Export to> izvoz pozicij v izbrano obliko datoteke.

 

Pri dodajanju pozicij moramo vnesti podatke, ki so na vnosnem nizu. Te se krmilijo preko nastavitve v programu Zajem prejetih računov (XWPOD_DEL). Če nekega podatka ne želimo vnašati, se ga umakne iz vnosnega niza. Velja za vse račune. Stroškovna mesta, projekte izbiramo iz šifranta pripadajoče baze podatkov sistema Orkester.

WPOD_delilnik računa.jpg

Slika 1: Delilnik na webPodpisovanju prejetega računa

V programu Zajem prejetih računov je na pregledu prejetih računov - Dokumenti / Prejeti računi - aktiven zavihek Delilnik Podpisnikov.
Zavihek se odpre glede na sistemsko nastavitev (XWPOD_DEL). Polja, ki so odprta na pregledu se ravno tako uravnava preko nastavitve programa Zajem prejetih računov.

Uporabnici je tako na lažji način omogočen pregled razdelitve in odobritve prejetega računa.

 

ZAJ_WebDelilnik podpis.jpg

Slika 2: Program Zajem prejetih računov - vpogled na Delilnik podpisnikov

Z izdajo 911.000 je omogočeno kreiranje pozicij računa na osnovi podatkov delilnika podpisnikov. Odločitev uporabnice glede na primer računa ali bo pozicije prejega računa kreirala na osnovi podatkov delilnika podpisnikov <ikona 4> ali na osnovi vezanih nabavnih naročnilnic, prevzemnic <ikona 3>.