Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_903

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​

Novosti v izdaji 903.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:  
 
 
​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno Testiral​​
​Administracija ​Vpeljava Aktivacijske kode za registracijo programa. 9926434​​ ​19.11.2015 ​Milena Lorenčič
Administracija Orkester lokalno: Možnost nastavitve, da so programi shranjeni lokalno na računalniku in avtomatizacija prenosa novih programov lokalno in shranitev slik katere se kličejo na izpisih lokalno. 9926575​ ​19.11.2015​ Zdenka Selšek Manjulov​​
​Glavna knjiga Shranitev xml datoteke v arhiv, pregled arhiva pripravljenih XML datotek in vzpostavitev povezave na DURS ​9915658 ​19.11.2015​ Milena Lorenčič​​
Glavna knjiga ​Vzpostavljen je poseben meni za vnos začetnega stanja, otvoritev. Meni se uporablja predvsem za namene prehoda na program Orkester, kjer je potrebno vzpostaviti v programu začetno stanje. Lahko pa se uporablja za popravljanje začetnega stanja v Glavni knjigi. ​9923432 ​19.11.2015​ Milena Lorenčič​​
Glavna knjiga Delitev stroškov po ključih: prenos salda na stran knjiženja iz kontnega načrta 9923375 ​​19.11.2015 Jožica Kržišnik​ Jereb
Glavna knjiga ​Pri zaključku leta se postavkam kontov, ki se vodijo po projektih, ne vpiše več splošni projekt na otvoritveno in zaključno temeljnico. ​9925090 ​​19.11.2015 Zdenka Selšek Manjulov​​​
​Glavna knjiga Pri definiranju obrazcev je mogoče uporabiti daljše select stavke.​ 9925538 19.11.2015​ ​Jožica Kržišnik Jereb
​Fakturiranje, MBK ​eRačuni: dopolnitve obveznih podatkov zaradi novih kontrol UjpNet-a. 9927925​ 12.1.2016​ Milena Lorenčič​
​Finančno poslovanje Prikaz in shranjevanje priponk dopolnjeno na standard uveden s prejšnjo izdajo. Ključ shranjevanja priponke s to izdajo je vezan na šifro finančnega instrumenta. 9924747 ​19.11.2015​ Zdenka Selšek Manjulov​​​
​Finančno poslovanje ​Meni za spremljanje menic je razširjen na spremljanje Menice, Izvršnice, Garancije 9926556 ​19.11.2015​ Zdenka Selšek Manjulov​​​
​Honorarji ​V meniju Obračuni / Vnos zneskov / Vnos po delavcih oziroma Vnos po ključih sta dodana podatka Naziv delavca in Naziv ključa. 9925513 ​​19.11.2015 ​Jožica Kržišnik​ Jereb
Kadrovska evidenca ​​Pri določanju datuma veljave izvedenih sprememb na delavcu se prikažejo podatki o normi, osebni oceni... z vsemi decimalnimi mesti, ne samo z enim decimalnim mestom. 9925878 ​​19.11.2015 Jožica Kržišnik​ Jereb
​Kadrovska evidenca ​V meniju Poročila / Vodenje stroškov izobraževanja so na pregled dodana polja: Datum pridobitve znanja, Partner, Naziv partnerja in Izvajalec. Osnovni izpis ni spremenjen.
V meniju Poročila / Zapadla znanja\zdravniški pregledi / Pregled dodatnih znanj so na pregled dodana polja: Partner, Naziv partnerja, Datum pridobitve znanja. Osnovni izpis ni spremenjen.
9926185 ​19.11.2015​ Jožica Kržišnik​ Jereb​
Kadrovska evidenca ​Nov opomin na Kadrovskem desktopu: Zaposlitve po dveh letih v tekočem mesecu 9917197 ​19.11.2015​ Jožica Kržišnik​ Jereb​​

​Materialno - blagovno
knjigovodstvo

​Od izdaje 903-000 se ob zaključku leta kontirajo tudi Zaključna knjižba in Začetna knjižba na kartici. Zato je pred zaključkom leta potrebno v MBK - Kontirna tabela vnseti konta za protilokacijo ZS in ZK
Preverite, da so v šifrantu Lokacije vpisani protilokaciji ZK in ZS.
9925184​ 19.11.2015​​ Helena Ferjan​​

​Materialno-blagovno knjigovodstvo

Poenostavljen postopek carinjenja: Izvoz - ​Omogočen je poenostavljen postopek carinjenja s pripravo XML datoteke in prenosom na ZZI. 992​5656 ​19.11.2015​ Milena Lorenčič​​​

Osnovna sredstva

Prikaz priponk osnovnih sredstev po novem standardu. Priponke dodane za osnovno sredstvo v meniju Dokumenti so vse vidne v podmeniju Podatki za register. 9924743 ​19.11.2015​ Zdenka Selšek Manjulov​​​​
Osnovna sredstva ​Zaključek poslovnega leta preveri in ustrezno zaključi tudi poslovni mesec v okviru osnovnih sredstev (po zaključku leta sta obe nastavitvi izenačeni). 9924503 ​19.11.2015​ Zdenka Selšek Manjulov​​​​
Osnovna sredstva ​Kontrola na neponovljivost podatka registrska številka osnovnega sredstva - vozila. Kontrola se izvaja v meniji Začetno stanje, Nova nabava, Podatki za register. 9924174 ​19.11.2015​ Zdenka Selšek Manjulov​​​​​
​Plačilni promet ​Pri uvozu izpiska s POS terminala, struktura Fa104 so dodane nove vrste kartic. 9927357 ​19.11.2015​​ Jožica Kržišnik​ Jereb​​​
​​Potni stroški

​Ob vključeni opciji Knjiženja in takojšnjega prenosa v druge programe spremenjen način določanja datum veljave:
Prenos v GK: v datum veljave se prenese na zadnji dan meseca, ki se določi glede na datum zaključka službene poti iz potnega naloga.
Prenos v SAK: v datum veljave obračun obresti in valuto (če je na strani računa) se prenese za vse pozicije glede na datum zaključka službene poti iz potnega naloga.
Prenos v VP: v datum veljave se prenese za vse pozicije glede na datum zaključka službene poti iz potnega naloga.
Prenos v meniju Ostalo deluje nespremenjeno: upošteva se datum veljave iz vstopne maske.

9926948 ​8.1.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Potni stroški ​Povezava potnih stroškov s storitvenimi nalogi: možnost, da se na potnem nalogu, poziciji obračuna potnega naloga in dodatnih stroških potnega naloga izbere številka storitvenega naloga. Številka storitvenega naloga se izpiše na privzetem izpisu potnega naloga in obračuna potnih stroškov. ​9926114 ​​19.11.2015 Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​
​Plače ​V šifrantu Delavci je možno dodajati priponke za posameznega delavca. 9922393 ​19.11.2015​ ​Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​
​Plače V meniju Poročila / Plačilni izpisi / Podpisna lista so dodani vmesni seštevki v primeru vrstnega reda po enoti, stroškovnem mestu ali kolektivni pogodbi. 9925678 ​​19.11.2015 ​Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​​
Plače ​Za PPZ je omogočena izdelava dveh plačilnih nalogov (ločeno za podjetje in delavce)​, če ima podjetje en pokojninski načrt - v ključ za PZ se vpiše šifra prešifracijskega naloga. Sicer se za vsak načrt izdela svoj nalog, združen za vse zneske (plačnik podjetje, plačnik delavec). 9926405 ​​19.11.2015 ​Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​​
Plače ​​V meniju Obračun / Vnos ur in zneskov / Vpis evidence po delavcih oziroma Vpis evidence po ključih sta dodana podatka Naziv delavca in Naziv ključa. 9925513 ​​19.11.2015 ​Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​​​
Plače ​Terjatve, davčne in sodne izvršbe: - vpis minimalnega zneska izplačil in datum omejitve (informativno) na delavca
                                                  - obračun terjatev tipa V pri vseh vrstah izplačil
                                                  - obračun terjatev pri plači glede na tip, prioriteto, lahko delni obračun obroka–do minimalnega zneska izplačila
                                                  - dodan podatek o statusu kredita (3-obračunan, 5-knjižen)
 ​9924127 ​​19.11.2015 ​Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​​​​
Plače ​Opcija: shranitev plačilnih list v pdf obliki za pregled na iPortalu delavca. 9925638 ​19.11.2015​ ​Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​​​​​
​Plače ​Izpis plačilnih list iz arhiva je mogoč tudi, če imamo že pripravljen tekoči obračun plač. ​9925800 ​19.11.2015​ Milena Lorenčič​​​​
Plače ​Oprostitev plačila prispevkov za starejše brezposelne delavce, ki imajo v polju Pog. za star. upok. vpisano vrednost D. Za izplačila od januarja 2016 do vključno decembra 2017 se ne upoštevajo več olajšave za delavce, starejše od 60 let in delavce, ki imajo izpolnjene pogoje za starostno upokojitev. 9927710 31.01.2016​ ​Jožica Kržišnik Jereb
Plače ​Priprava iREK obrazca z novimi tagi M01-M10, ki nadomeščajo obrazec M4/M8. 9925371 01.01.2016​ ​Jožica Kržišnik Jereb
Plačilni promet ​Dopolnitev vnosa/korekture in XML datoteke plačil s podatkom o ID številki eRačuna. 9926422 ​​19.11.2015 Milena Lorenčič​​​​
​Plačilni promet Množična plačila: dopolnitev xml datoteke s podatkom o ID številki eRačuna. ​9926761 ​​19.11.2015 Milena Lorenčič​​​​​
​Plačilni promet Uvoz izpiskov: Vezava možnosti desnega menija Brisanje - Vseh prikazanih zapisov ali Označenih zapisov na atribut D-delete/brisanje pravice PLP.IZPISKI. Gumb za brisanje v tem meniju je že v prejšnjih izdajah upošteval možnost blokade brisanja. 9925952 ​​19.11.2015 Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​​
​Plačilni promet ​Kopiranje plačila, ki je že bilo prenešeno v GK sedaj sprazni polja za prenos v SAK, GK, VP. ​9925095 ​19.11.2015​ Milena Lorenčič​​​​​
Podpis​ovanje Razširitev polja datoteka na pregledu dokumentov za pregled in podpis. 9927530 ​​19.11.2015 Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​​​
Podpisovanje ​Šifrant procesnih verig - možnost dodatne klasifikacije podpisnikov na obvezni podpisniki verige in opcijski podpisniki, ki jih je dovoljeno iz posameznega dokumenta umakniti iz procesa podpisovanja tega dokumenta. 9926006​ ​19.11.2015​ Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​​​​
​Saldakonti Vnos začetnega stanja: Vzpostavljena je možnost, da uporabnik sam preko excel tabele izvede uvoz začetnega stanja. Meni se uporablja v primeru novega podjetja, ko se pripravljajo knjižbe za začetek dela ali v primeru vzpostavitve začetnega stanja konta samo v saldakontih.   9923489​​ ​​19.11.2015 ​Milena Lorenčič​​​​​
Saldakonti ​​Rezervacije - začasne knjižbe: Knjiženje dokumenta - dodatna kontrola ob knjiženju, da program ponovno preveri neto saldo vseh izbranih knjižb dokumenta in zavrne knjiženje v primeru, da eden od izbranih ne bi imel neto saldo dovolj visok, da bi se lahko knjižba zapisa uspešno izvedla. 9925254 ​​19.11.2015 Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​​​​​
​Saldakonti Storno AP: V primeru napačnega zapiranja avtomatskih preknjižb (AP) je mogoče na konto kartici in na Odprtih postavkah narediti avtomatski storno AP knjižb ob predhodnem odpiranju vezav. ​9914212​ ​19.11.2015​ ​Milena Lorenčič​​​​​​
Saldakonti ​Test ob zaključku leta v saldakontih in test v meniju Ostalo / Preplačila partnerjev:  Program javi seznam za konto in partnerja kateri imajo saldo na strani plačila in konto ni označen v kontnem načrtu, da gre za konto avansa ali avansnega računa. Program zaključek leta izvede kljub obvestilu. Smiselno je izvesti test pred zaključkom leta. Po zaključku leta lahko izvedemo le ustrezne preknjižbe na datum otvoritve. 9924600​ ​19.11.2015​ ​Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​​​​​
​Saldakonti ​Novo poročilo Knjižene kompenzacije. ​9925643 ​19.11.2015​ Milena Lorenčič​​​​​​​
​Skupna funkcionalnost ​V nastavitvah za nize polj je mogoča nastavitev, da se vnos podatka lahko izvede, korekture pa ne (tudi če ima uporabnik ustrezne pravice). 9916288 ​19.11.2015​ Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​
Skupna funkcionalnost

​Dodatna možnost dodajanja in shranjevanja priponk v Orkester: Sistemska nastavitev XDOKUMENTI - omogoča novo nastavitev št. 3, ki dela tako, da se priponke avtomatično shranjujejo v bazo. V primeru, da priponka presega mejno velikost, se shrani na mesto, ki je določena v tej nastavitvi poti nastavitve XDOKUMENT.

9924568 ​19.11.2015​ ​Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​​​​​​
​Spremljanje projektov

Modul R&R / Opravljene ure: Omogočen izpis vnesenih ur za delavca. Polja, kjer so vnesene ure, se obarvajo.

Stroškovna mesta, kamor se delavcu vnesejo ure, je mogoče omejiti z izborom klasifikatorja.

9923864

9924495

​​19.11.2015 Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​​
​Spremljanje projektov Razdeljevanje stroškov za R&R je dodan izbor klasifikatorja projektov. S tem je omogočeno razdeljevanje stroškov samo za določene projekte - npr. splošni projekt. 9924618 19.11.2015​ ​Jožica Kržišnik Jereb
​Šifrant Delavci ​Zaradi gotovinskih računov je v šifrant Delavci možno dodati polje Davčna številka. 992​6573​ ​​19.11.2015 Milena Lorenčič​
Zajem prejetih računov Ob uvozu prejetega eRačuna program doda xml eRačuna brez ovojnice v Priponke.    ​9925522 ​​​19.11.2015 Milena Lorenčič​​
Zajem prejetih računov Uvoz - poenostavljen postopek carinjenja in prenos na ZZI.

​9926641

​​19.11.2015 Milena Lorenčič​​​
​Zajem prejetih računov Vnosno polje PARTNER na glavi prejetega računa: dopolnitev pomoči in omejitev podatkov, da program ne ponudi za izbor tistih šifer katere imajo v šifrantu partnerjev v polju Nadrejen plačnik vpisano drugo šifro kot je v polju šifra partnerja. Pokaže tudi vse šifre partnerjev kateri nadrejenega plačnika nimajo vpisanega. S to omejitvijo smo izločili iz izbora vse izpostave in omogočili izbor šifre partnerja, ki pomeni sedež podjetja. 9926748 ​19.11.2015​ ​Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​​​​​​
Zajem prejetih računov ​Korekture neknjiženega računa, ki je že prenesen v saldakonte, ne dopuščajo več popravka oznake. 9927237 ​19.11.2015​ Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​​
​Zajem prejetih računov Podpisovanje: pri dobropisih se v znesek za podpis ponudi in vpiše vedno negativni znesek. Negativni znesek je prikazan tudi na poziciji dobropisa v polju Znesek, ki prikazuje podpisani znesek. 9923220 ​19.11.2015​ ​Jožica Kržišnik​ Jereb​​​​​
Zajem prejetih računov Uvedba pozicij Specifikacija po artiklih: Povezava prejetih računov z naročilnicami ali prevzemnicami preko povezovalne tabele iz katerih je omogočeno kreirati knjigovodske pozicije računa.

9924576, 9920613​

​19.11.2015​ ​Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​​​​​​​
Zajem prejetih računov Kontrola na dokončno zavrnitev računa: V primeru podpisovanja računov v programu Podpisovanje, program ob dokončni zavrnitvi računa v programu Zajem prejetih računov izvaja kontrolo glede na to ali je bil račun zavrnjen s strani podpisnika, ki je član procesne verige. V primeru, da je bil račun s strani podpisnikov podpisan pa se vseeno želi račun dokončno zavrniti, se zahteva vpis razloga zavrnitve. 9925703 ​19.11.2015​

​Zdenka Selšek Manjulov​​​​​​​​​​​​