Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_LOKALNO

Skrbniška orodja - Program ORKESTER.EXE lokalno

 

Potrebne nastavitve in postopek za namestitev programa MIT na lokalnem disku računalnika in je le dostop do SQL strežnika, kjer je nameščena osnovna namestitev in baza podatkov:

 

 

NAVODILA ZA NAMESTITEV:

1.) na lokalnem disku (npr. C:) narediš imenik s podimeniki EXE, DLL in DBF
 
2.) iz namestitve MIT iz DBF v lokalni DBF kopiraš
 - BAZAMIT.*,
 - genmit.app
 - ERRORMIT.*
 
3.) iz namestitve MIT iz EXE v lokalni EXE kopiraš:
 - ORKESTER.EXE
 - themes.xml
 - system.app
 - FoxyPreviewer.app
 - vfpcompression.fll
 - vfpencryption.fll

4.) iz namestitve MIT iz DLL v lokalni DLL kopiraš celotno vsebino.
 
5.) na lokalnem imeniku EXE narediš datoteko local.mit v katero vpišeš pot do mrežne namestitve med tag-a <PATH> </PATH> (npr: <PATH>H:\MITORK</PATH> )
 
6.) Posodabljanje in kopiranje slikovne datoteke za printe:
Lokalna instalacija mora imeti datoteko "local.mit" v kateri je tag do mrežne namestitve (npr.:<PATH>H:\MITORK</PATH>).
V datoteko se doda možnost vpisa taga <EXEC> (npr.<EXEC>H:\MIT\EXE\CopyToLocal.bat</EXEC>, v katerem se napiše ime programa ali bat datoteke, ki se požene ob vsakem zagonu orkester.exe.
V njem naročnik poskrbi za kopiranje dodatnih datotek.
npr: XCOPY H:\MITORK\DBF\*.jpg ..\DBF\*.jpg /d /y
Naročnik mora poskrbeti, da se kopiranja izvaja samo ob spremembah!!! Možnost rešitve je uporaba XCOPY s parametrom /d.
 
 
VPN povezava do strežnika, baze mora biti med delom aktivna in vzpostavljena.

 

 Navodila s primerom:

VSI_LOKALNO1.jpg 

Slika 1: Lokalni disk računalnika - Mapa MIT s podmapo DBF

 

VSI_LOKALNO2.jpg
Slika 2: Lokalni disk računalnika - Mapa MIT s podmapo EXE


VSI_LOKALNO3.jpg

Slika 3: Lokalni disk računalnika - Nastavitev poti, mapiranja v datoteki LOCAL.MIT (začasno preimenovanje datoteke v TXT)

Datoteka LOCAL.MIT mora biti nameščena SAMO na lokalnih diskih računalnika. Ne sme biti na disku strežnika.


VSI_LOKALNO4.jpg

Slika 4: Lokalni disk računalnika - Vstop v program ORKESTER.EXE samo javi, da je namestitev tega programa z ročnim kopiranjem iz strežnika na lokalni disk računalnika.

VSI_LOKALNO5.jpg


Slika 5: Lokalni disk računalnika - Vstop v programe preko ORKESTER.EXE shrani program v katerega dostopamo na lokalni disk računalnika.

Prvi vstop v program traja nekaj dlje časa. Vsi nadaljnji vstopi v program koristijo lokalni program.