Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Drugi nalogi za nakazila

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Drugi nalogi za nakazila

Šifrant je namenjen dvema tipoma plačilnih nalogov:

  1. prešifracijski plačilni nalogi - nalogi so se uporabljali v preteklosti iz razloga prikaza namena plačila; tak način plačevanja boleznin, materialnih povračil, ipd. ni več potreben

    Zneski, ki se bodo nakazovali preko določenega plačilnega naloga, so obračunani na ključih. Tako tudi na ključu določimo preko katerega plačilnega naloga se bo obveznost nakazala.

  2. nalogi za dodatno pokojninsko zavarovanje - bistvena značilnost takega naloga je, da se plačajo obveznosti več delavcev preko enega samem plačilnega naloga za celo podjetje; v polje Št. pokojninskega zavarovanja zapišemo pokojninski načrt, ki se plača na določeno pokojninsko družbo.
    Če ima podjetje samo en pokojninski načrt, želi pa pripraviti dva plačilna naloga (ločeno za podjetje in delavce), se šifra prešifracijskega naloga zapiše v ključ za PPZ (zapisan v sistemski spremenljivki FPPZ0, FPPZ1 ali FPPZ2).
    Če ima podjetje več pokojninskih načrtov se v ključe za PPZ ne vpiše šifra prešifracijskega naloga, pač pa se odpre več prešifracijskih nalogov s tipom nakazila 2 in ustreznim zapisom v polju Št. pokoj. zav. Generirajo se združeni plačilni nalogi za plačilo podjetja in delavcev, a za vsak pokojninski načrt posebej.
OD_Drugi_nalogi.PNG

Slika 1 - prikaz nastavitve naloga za nakazilo naloga za dodatno pokojninsko zavarovanje