Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PLP_Izpiski

Plačilni promet : Banka - izpiski

Meni je namenjen uvozu podatkov iz elektronskega izpiska.
V računovodski program Orkester lahko uvažamo bančne izpiske iz vseh slovenskih spletnih bank. Uvozimo lahko tudi več izpiskov naenkrat. Organizacija ima lahko več transakcijskih računov, v različnih denarnih enotah. Izpiske pa lahko po želji enostavno vnašamo tudi ročno.

Z uvozom nastanejo osnutki izpiskov z vrsticami prometa. Če iz Orkestra uvažamo v spletno banko plačilne naloge in nato iz banke izpiske, bo program za večino postavk predlagal, katere postavke bi zaprl oziroma na katere finančne konte bi knjižil plačila (na podlagi podatkov o stranki, TRR-ju in sklicu).

V vhodnem meniju so določena naslednja polja:
a) Enota : izbor enote za uvoz iz šifranta Enote
b) Transakcijski račun : izbor transakcijskega računa lastnega podjetja iz šifranta Transakcijski računi
c) Simbol: simbol, na katerega se zapišejo postavke izpiska; Obvezno je potrebno simbol definirati v šifrantu Transakcijski računi.
- Neknjiženi izpiski banke: v tem meniju izvajamo uvoz in obdelavo izpiskov
- Knjiženi izpiski banke : arhivirani oz. knjiženi bančni izpiski

V primeru izbora na Knjižene izpiske program odpre možnost izbora obdobja knjiženih izpiskov z možnostjo izbora različnih tipov datumov:
- Datum veljave
- Datum izpiska
- Datum plačila
 
PLP72.JPG

Slika 1 - Meni in izbor za vstop v obdelavo bančnih izpiskov

V primeru potrditve izbora knjiženih izpiskov se odprejo polja za določitev datuma in izbora vrste obdobja.

PLP510.JPG
Slika 2 - Izbor pregleda knjiženih izpiskov
 

V primeru, da v šifrantu Transakcijski računi za konkreten račun simbol ali konto ni definiran, program javi obvestilo in nadaljevanje dela ni mogoče. Nadaljevanje lahko izvajamo po vnosu vseh potrebnih podatkov v šifrant računov.  

 PLP107.JPG

Slika 3 - Obvestilo v primeru manjkajočega podatka o simblou ali kontu

 
 
 

nazaj na navodila za Plačilni promet

 

Pregled knjiženih izpiskov banke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopek obdelave bančnih izpiskov