Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_ADMIN

​​​​

Administracija


Modul Administracija je razdeljen na osnovne menije, ki so skladni s postopki katere program omogoča oziroma jih v programu izvajamo.

Glavni podmeniji so:

  • Pravice
  • Skrbniška orodja
  • SQL
  • Statistike
  • Revizija
  • Opcija
  • Dodatni postopki


Pravice

Šifrant Uporabnikov se nahaja v skrbniškem paketu VADMIN. V isti šifrant dodajamo posamezne uporabnike ali pa skupine, ki se vnašajo za potrebe dodeljevanja uporabniških pravic.

VADMIN_01.png 

Slika 1 - Meni pravice

Orodje Prijave v program nam pokaže trenutno prijavljene uporabnike in katere programske pakete imajo odprte in kako dolgo so že prijavljeni. Na pregledu aktivnih prijav so vidni vsi uporabniki v vseh bazah - glavnih in povezanih.

Skrbniška orodja 

Slika1.png 

Slika 2 - Meni Skrbniška orodja

Urejanje izpisov je orodje, ki nam omogoča uvoz in izvoz Izpisov v sistem Saop Proizvodnja. Del tega orodja je tudi orodje, ki uporabnikom omogoča spremembe neposredno na izpisu. Več o tem orodju si preberite TUKAJ.

Dodatni postopki je orodje, ki omogoča uvoz in izvoz Dodatnih postopkov v sistem Saop Proizvodnja.

Podatkovni model vsebuje spiske tabel in polj v sistemu Saop Proizvodnja.

VADMIN_05.png 

Šifrant pravic omogoča dodajanje in urejanje obstoječih pravic. Dostop je zaklenjen z geslom in je mogoč samo s strani SAOP-a.

Šifrant povezanih baz vsebuje spisek povezanih baz v podjetju.

Opcija Replikacije omogoča pripravo nalog na sql strežniku, ki iz osnovne baze kopira izbrane šifrante in polja v povezane baze. Replikacija je omogočena le v okviru baz vnesenih v šifrantu Povezane baze. Uporabnik, ki izvaja postopek mora imeti pravico ADMINSQL.

​Meni Uporabniški prevodi polj ​omogoča dodajanje prevodov za headerje polj, ki so bila spremenjena v sistemskih nastavitvah in nimajo prevoda v redni tabeli. Uporabnik, ki vnaša prevode mora imeti pravico ADM.UPREVODI.  

Statistike 

 Število dokumentov po imenih omogoča pregled kjnižb v posameznih paketih - tabelah. Prelged izvajmo za izbrano leto od meseca do meseca.

 

VADMIN_03.png 
 

Opcije

opcije.jpg
Orodje Sistemske spremenljivke je namenjeno nastavljanju sistemskih nastavitev vnosnih polj, menijev in podobno. Ločene so na nivo Firme in nivo SAOP-a. Administrator v Firmi ima dostop samo do nekaterih spremenljivk. Do vseh ima dostop samo SAOP. Za nastavitve sistemskih nastavitev je predvideno šolanje, za katerega se dogovorite z skrbnikom za vaše podjetje v SAOP.

Orodje Okolje je namenjeno nekaterim nastavitvam okolja Saop Proizvodnja, kot so gesla in podobno.

Nadzor sistema je namenjen nadzorovanju dogodkov v sistemu Saop Proizvodnja​. Vidimo lahko na primer ko je spreminjal določen šifrant.

Dodatni postopki

 

VADMIN_04.png


VADMIN_06.png