Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_Replikacije

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija - Replikacija šifrantov med povezanimi bazami

 

 

Program Administracija - meni Skrbniška orodja - Replikacije - omogoča izdelavo ukaza za preslikavo:

- izbranega šifranta,

- izbranih polj iz šifranta,

- iz osnovne baze na izbrano povezano bazo ali več baz.

Kreira se naloga na sql strežniku. Urnik za izvedbo postopka se določa na nalogi v okviru sql strežnika oziroma se postopek izvede preko desnega menija na sql strežniku (če gre za občasen, enkratni dogodek).

Uporabnik, ki se prijavi v program Admin in želi narediti postopek replikacije šifrantov mora imeti pravice ADMIN, ADMINSQL oziroma se prijavi kot MIT_SA. Ob nadgradnjah baz je potrebno te naloge replikacije na strežniku ustaviti.

 

Ime baz na sql strežniku in v šifrantu Povezanih baz mora biti == identičen.

 

 

 

 

V imenu baze na sql strežniku se NE SME uporabiti malih črk, ker jih v okviru šifranta Povezanih baz vedno zapiše kot velike črke.  

 

1. Prijava v program Administracija na 'Osnovni bazi'. Vnos nove naloge v okviru programa Damin - meni Replikacije. Pomembno je, da je v rubriki Tabela vneseno identično ime tabele kot obstaja na bazi in jo želimo preslikati na drugo povezano bazo.

 

Replikacija vnos.jpg

 Slika 1: Program Administracija sistema Orkester - Skrbniška orodja meni Replikacije

 

2. Po shranitvi koraka za replikacijo izberemo na desnem meniju prvo opcijo - Nastavi baze.

Replikacija nastavi baze.jpg

 Slika 2: Program Administracija sistema Orkester - Skrbniška orodja meni Replikacije - desni meni (Nastavi baze)

Program ponudi za izbor 'Iz osnovne baze' na 'povezane baze'. Izbiramo med bazami vnesenimi v šifrantu Povezane baze. Baze katere bomo izbrali bodo vključene v replikacijo. Kliknemo na V redu za shranitev izbora in potem na Prekliči, da se vrnemo na prejšnje okno.

 

Replikacija izberi baze.jpg

  Slika 3: Program Administracija sistema Orkester - Skrbniška orodja meni Replikacije - desni meni (Izbor baz)

Nadaljujemo z izborom v desnem meniju - Nastavi polja. Tista katera bomo izbrali, tista se bodo prenašala v drugo bazo. Obvezno moramo izbrani polja, ki sestavljajo primarni ključ (PK). Izbor vseh polj izberemo preko gumba 'Označi vse'. Potrdi z V redu in izhod s Prekliči.

 

Replikacija izberi polja tabele.jpg

   Slika 4: Program Administracija sistema Orkester - Skrbniška orodja meni Replikacije - desni meni (Izbor polj)

 

Kliknemo na desni meni Sestavi ukaz - Program sestavi in shrani ukaz za replikacijo.

Ukaz za replikacijo lahko pogledamo, dopolnimo z možnostjo 'Uredi ukaz'.

 

 

Replikacija izberi uredi ukaz.jpg

 

Slika 5: Program Administracija sistema Orkester - Skrbniška orodja meni Replikacije - desni meni (Ureditev ukaza)

Postopek Pripravi procedura kreira nalogo na Sql strežnik-u. Nalogo lahko vidimo preko SQL Server Agent - Jobs.

 

Job na sql.jpg

 

Slika 6: Microsoft SQL Server Management Studio - SQL SERVER AGENT - Jobs

 

 

Preko programa Microsoft Sql Server Management Studio - SQL Server Agent / Jobs - lahko tudi preverimo in uredimo urnik za izvajanje.

 

 

Ureditev nalog na sql.jpg

Slika 7: Microsoft SQL Server Management Studio - SQL SERVER AGENT - Jobs - Ureditev urnika, pregled korakov replikacije...

 

Možnost zagona naloge preko desnega menija:

 

zagon replikacije.jpg

Slika 8: Microsoft SQL Server Management Studio - SQL SERVER AGENT - Jobs - desni meni

 

Na pregledu Replikacij lahko vidimo v poljih Začetek replikacije in Konec replikacije kdaj se je zadnja replikacija, naloga izvedla. Osvežitev pregleda izvedemo preko desnega menija - Osveži.

 

 

osveži pregled replikacije.jpg

 

 Slika 9: Program Administracija sistema Orkester - Skrbniška orodja meni Replikacije - desni meni (Osveži)