Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_Nadzor sistema

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija: Nadzor sistema 

V vseh paketih se v meniju Opcije nahaja
Opcije Nadzor.jpg

Slika 1: Meni Opcije v programih sistema Orkester

 

Arhiv dogodkov

Orodje je namenjeno vpogledu v arhiv napak, ki so se primerile med delom v Orkestru. Orodje je namenjeno lažjemu in hitrejšemu odkrivanju težav.

 

Spremembe tabel

Orodje skrbniku sistema omogoča vpogled v tabelo, kamor se zapisujejo podatki o tem, kdo in kdaj je delal spremembe v šifrantih. V tabelo se zapišejo tudi stari podatki, tako da je možno pogledati kakšen je bil podatek pred samim popravkom v šifrantu.

V tabeli sprememb se ne beleži dejansko ime tabele ampak kratko poimenovanje tabele/šifranta. V tabelo sprememb se beležijo vnosi, spremembe, brisanje zapisov iz glavnih šifrantov oziroma tabel kjer se je glede na izkušnje pokazalo, da je bilo potrebno ugotavljanje, iskanje, dokazovanje kako je bilo pred spremembo.

Oznaka paketa pomeni preko katerega programa je uporabnik dostopal, da je bil podatek v šifrantu vnesen, spremenjen.
ADM_Spremembe tabel.JPG

Slika 1: opis polj pregleda

Uporabljene tabele v tabeli sprememb.xlsxUporabljene tabele v tabeli sprememb.xlsx 

 

Trenutno veljavne sist. nastavitve

Pripravi se izpis trenutno veljavnih sistemskih nastavitev.

 

Porabljene licence

Pripravi se spisek uporabnikov, ki trenutno porabljajo licence v celotnem sistemu Orkester.

 

Neuspešne prijave

Beleženje neuspelih / uspelih prijav, datum dodelitve pravic uporabnikov...
Možne nastavitve beleženja (pred nadgradnjo sporočiti v Mit):
    0 – se ne beleži (privzeta nastavitev)
    1 – beležijo se neuspešne prijave (napake ob prijavi)
    2 – beležijo se vsi dogodki prijave

Nastavitev pod 1:

- Paket ni nameščen;
- Uporabniško ime ne obstaja;
- Nimate pravice do paketa;
- Minimalna dolžina gesla;
- Napačno geslo;
- Napačno geslo ali uporabnik;
- Napačen uporabnik.

Nastavitev pod 2:
vse pod nastavitev 1 in še:

- Uspešna prijava;
- Sočasna prijava istega uporabnika ni dovoljena – prijavljeni ste že na računalniku…;
- Število prijav presega v paketu / sistemu dovoljeno število prijav.