Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

ADM_Povezane baze

​​​​​​​

Administracija: Povezane baze 

Pregled povezanih baz

Pregled povezanih baz se nahaja v programskem paketu Admin v meniju Skrbniška orodja.

povezane meni.jpg
Vpregled dobimo okno, kjer je prikazana osnovna baza in povezane baze.

Desni meni

V pregledu imamo poleg standardnih funkcij v meniju na desni klik tudi dve funkciji, ki sta pomembni za skrbnika sistema v podjetju.

Ti dve funkciji sta Prenos uporabnikov iz osnovne v povezane baze in Nadgradnja povezanih baz.

Prenos uporabnikov iz osnovne v povezane baze se uporabi takrat, kadar želimo uporabnika in njegove pravice iz Osnovne baze dodati tudi v povezane baze. Izberemo povezano bazo in potrdimo prenos.

Nadgradnja povezanih baz se uporabi po nadgradnji osnovne baze. Z ukazom sprožimo še nadgradnje na povezanih bazah.

Za vsako od baz se lahko nastavijo povezave z drugimi sistemi za različne šifrante.

Povezane baze desni meni.PNG 

Slika 2: Možnosti dodatnega menija