Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_Database_mail

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Administracija - Strežniška pošta (Database Mail DBMAIL)

Z DBMAIL je mogoče pošiljati pošto neposredno iz programa Orkester brez potrebe po lokalnem poštnem programu na odjemalcu. Opcija DBMAIL deluje samo v plačljivih različicah SQL strežnika. Rešitev lahko uporabijo podjetja, ki želijo pošiljanje e-pošte izvajati po določenem urniku iz SQL serverja ali z ukazom za pošiljanje iz kateregakoli modula.

V meniju "Opcije" v kateremkoli modulu si lahko uporabniki z ustrezno pravico pregledujejo maile, jih pošiljajo in brišejo še ne poslana sporočila. Pregledajo lahko tudi vsa poslana sporočila. V pregledu ima vsako sporočilo status iz katerega preberemo, ali se je sporočilo že preneslo. Za dokončno pošiljanje sporočil je mogoče nastaviti posebno proceduro na SQL strežniku, s katero v določenih časovnih intervalih strežnik SQL strežnik pošlje sporočila na poštni strežnik.

 

Izbor DBMAIL ali Outlook: če je vklopljena opcija dbMail (sistemska nastavitev na VSI.XDBMAIL=.t.), potem bo ikona za pošiljanje maila po Outlook-u poklicala DBMAIL in ne več Outlook.
 
Opcijo lahko odpre samo MIT (DBA administrator) v skladu z dogovorom z administratorjem podjetja (obvezna je predhodna konfiguracija DBMAIL na SQL strežniku!).
 

 

 
 
 
Za Eračune ni potrebna nastavitev navedene sistemske na .T., nastavljena mora biti samo procedura. E-računi se vedno pošiljajo preko DBMAILA.

Za pošiljanje eRačunov se lahko uporablja drug profil (ne "MIT"), ki mora biti vpisan v sistemski spremenljivki XERACPRO (VSI). Če v sistemski profil ni vpisan ali če je vpisan profil, ki ne obstaja, se eRačuni pošljejo preko profila MIT. Če tudi ta ne obstaja, se pošiljanje ne izvede. 

 

 

 

 

 

Potrebne nastavitve administratorja:

1. V modulu Administracija je potrebno v meniju Skrbniška orodja / Skripta za uporabnika e-pošte skopirati ukaz za dodajanje uporabnika, ki ima posebne pravice za pošiljanje e-pošte. Vsebino okna prekopirajte v Microsoft SQL Server Management Studio in ga zaženite. Uporabnik in geslo sta zapisana v sistemski spremenljivki XSENDBMAIL.

VSI_dbmail_uporabnik.jpg 
 
Slika 1 - Program Admin; skripta za uporabnika e-pošte

 

2. Za pošiljanje priponk v e-pošti so potrebne še dodatne nastavitve. Izjemoma lahko spodnje nastavitve spustite, vendar potem ne bo delovalo pošiljanje e-računov. Spodnje ukaze kopirajte v Microsoft SQL Server Management Studio in zaženite:

  sp_configure 'show advanced options', 1;

          GO
          RECONFIGURE;
          GO
          sp_configure 'Ole Automation Procedures', 1;
          GO
          RECONFIGURE;
          GO

 

 
Poleg zgornjih nastavitev je potrebno nastaviti še sistemsko spremenljivko VSI.XPOTSQL, v katero vpišete pot do imenika, na katerega bo SQL strežnik odlagal priponke. SQL strežnik mora imeti do tega imenika pravice. S tem mislimo na uporabnika pod katerim teče SQL strežnik. Eden izmed načinov, kako priti do podatka je, da poženete meni za backup v Microsoft SQL Server Management Studio in skozi vmesnik poiščete imenik. Po uspešnem prenosu program pobriše priponke s tega imenika, zato je potreben prostor odvisem le do velikosti priponk v neposlanih sporočilih.

 

3. Configuracija Database Maila (DBMAIL):

Navodila za nastavitev Database Maila se nahajajo na spletu in v dokumentaciji SQL Strežnika. Dobra navodila lahko najdete tudi na povezavi:

http://www.sqlservercentral.com/blogs/databaseexpertisecom/2010/05/12/database-mail-set-up-in-sql-server-2008/

Ob nastavitvi upoštevajte, da mora biti ime profila MIT (Database Mail Profil Name).

4. Pošiljanje pošte iz SQL strežnika (opcijsko) na Poštni strežnik lahko avtomatizirate. V tem primeru uporabniku ni potrebno ročno pošiljati pošte v meniju Ostalo. Seveda pa s tem uporabnik izgubi možnost kontrole vsebine e-pošte pred dokončnim pošiljanjem! Predlagamo, da se opcije na začetku pošiljanja e-račun ne vključi

Na SQL Server Agent-u je potrebno nastaviti opravilo (job), ki skrbi za pošiljanje sporočil. Potrebno je nastaviti SQL Task s vsebino EXEC dbo.DBMAIL_SEND 'MIT'.   Administrator nastavi tudi urnik pošiljanja.

ADMIN2.JPG 

Slika 2 - Nastavitev urnika za avtomatski zagon postopka pošiljanja sporočil na SQL Server Management Studio

 

 
 
 

Konfiguracija Database maila

Pregled in pošiljanje sporočil na ukaz

 
 
Pomembno:
 
DBMAIL deluje samo v plačljivih različicah MS SQL Server.

 

 
Za pošiljanje sporočil iz menija Opcije / Database mail se mora profil imenovati "MIT".
 
 
 
Z vklopom samodejnega pošiljanja pošte uporabnik izgubi možnost končne kontrole pripravljenih sporočil!

 

 

 

 


Pod lastno šifro partnerja vpišemo mail prejemnika BCC v podjetju.