Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_REVIZIJA

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija: Revizija

 

Na pregledu iz menija Uporabniki in skupine – pravice uporabnika – je vpogled v tabelo (VSI_BAZAMIT), ki prikazuje pravice katere ima uporabnik ta trenutek.
Dat. sprem pomeni datum dodelitve pravice temu uporabniku ali pa datum dodelitve pravice skupini pravic.
Pri pregledu 'Pravice uporabnikov' je prikazano v polju Datum vnosa datum dodelitve članstva skupini. V polju Dat. sprem. pa pomeni, kdaj je skupina pravic dobila posamezno pravico.

Poročilo Stanje pravic na dan dela na osnovi tabele arhiva pravic (VSI_ABAZAMAT), ki se polni od leta 2018 na osnovi triggerja ob vsaki spremembi, brisanju, dodajanju pravic uporabniku oziroma skupini, katere uporabnik je član in sicer iz tabele VSI_BAZAMAT. Vpišejo se vse pravice in ne le spremenjene, dodane, vzete.
Pred tem datumom se je shranjevalo v to tabelo le, če se je pravica nekomu vzela.
Vpišejo se torej vse pravice, ki jih je v tistem trenutku ta uporabnik imel preko skupin ali neposredno dodeljene uporabniku. Kdaj se je sprememba delala, se zapiše v polje datum vnosa.
Na pregledu je tudi polje Dat. sprem – v to polje se bileži datum vnosa pravice uporabniku ali pa dodelitev pravice skupini.

Pri poročilu Kartica pravic uporabnika v primerjavi s poročilom Stanje pravic uporabnika se razlikuje v tem, da prikaže vse spremembe v okviru izbranega obdobja in ne le presek, ki je veljal na izbrani dan.

Meni vključuje preglede in poročila namenjena pregledu nad delom uporabnikov v okviru sistema Orkester. Poročila so namenjena spremljanju uporabnikov glede na navodila uredbe GDPR.

Uporabnik mora imeti pravico do programa Admin in ADM.Revizija.

 

ADM_Revizija_poročila.jpg


Slika 1: Poročila menija Revizija

1. Prikaz vstopov v menije

 

Poročilo omogoča pregled uporabnikov v katerih menijih so delali. Ob vstopu je omogočena omejitev glede na datumsko obdobje, uporabnika ali paket.

Poleg datuma vstopa, uporabnika, oznako paketa, program beleži še naziv računalnika, IP (odvisno od verzije operacijskega sistema), naziv uporabnika računalnika.

ADM_Revizija_vstop.jpg
Slika 2: Omejitveni pogoji ob vstopu

 

ADM_Revizija_vstopi v menije.jpg

Slika 3: Pregled uporabnikov 


2. Prikaz vpogledov za izvoz in kopiranje tabel v odložišče

 

Poročilo omogoča pregled uporabnikov iz katerih menijih so delali izvoz ali kopiranje podatkov. Ob vstopu je omogočena omejitev glede na datumsko obdobje, uporabnika ali paket.
 
Poleg datuma izvedbe postopka se beleži še, naziv uporabniškega imena, oznako paketa, tabelo, pravice s katero je v meni vstopal, atribute pravice.

 

ADM_Revizija_vstop.jpg
Slika 2: Omejitveni pogoji ob vstopu

ADM_Revizija_izvoz.jpg

Slika 3: Pregled poročila izvoza in kopiranja podatkov iz sistema

3. Prikaz prijav v pakete

 

Poročilo omogoča spremljanje uspešnih ali neuspešnih poizkusov prijav v sistem Orkester. Kaj se beleži je odvisno od sistemske nastavitve XLOGERROR. Možnosti so nič se ne beleži, beležijo se neuspešni poizkusi, beležijo se vse prijave.

Sprememba nastavitve je možna ob nadgradnji.

Omejitveni pogoji so glede na izbrano obdobje, uporabnika, paket in prikaz vseh prijav ali samo neuspešnih prijav.

 ADM_vstop_prijave.jpg

Slika 4: Omejitveni pogoji

Na poročilu je prikaz trenutka vstopa. Ime uporabniškega imena. Aktiven 9 - pomeni, da je bila prijava neuspešna. Aktiven 0 - prijava je bila uspešna.

Beleži se še program v katerega se je želelo vstopiti, ime računalnika, IP (odvisno od verzije operacijskega sistema), ime računalnika, opis napake, verzija programa.

ADM_Revizija_prijave.jpg
Slika 5: Pregled prijav

 

 

4. Kartica pravic uporabnika

 

Ob dodelitvi pravice uporabniku ali pravice skupini uporabnikov, se vpišejo v tabelo kartica pravic vse pravice uporabnika, ki veljajo v tistem trenutku. Isto velja tudi ob spremembi, brisanju.

Ko je uporabniku pravica vzeta se vpiše v polje Opis oznaka Revoke, ki pomeni, da je bila pravica uporabniku v tistem trenutku umaknjena.

Shranjevanje stanja pravic deluje na osnovi triggerja. Vsaka sprememba po nadgradnji na izdajo 908.000 se bo vpisala v kartico sprememb. Trenutno stanje pravic uporabnika je vidno v prvem meniju - Pravice Uporabnika.

 

 ADM_vstop_kartica pravic.jpg
Slika 6: Omejitveni pogoji kartice pravic uporabnika

ADM_kartica pravic.jpg

Slika 7: Pregled kartice pravic uporabnika v izbranem obdobju

 

5. Stanje pravic na dan

 

Poročilo omogoča pregled pravic uporabnikov, ki so veljale na izbrani dan in zadnji zapis glede na uro.

ADM_stanje na dan.jpg

Slika 8: Omejitveni in izborni pogoji poročila ob vstopu

ADM_stanje pravic uporabnika.jpg

Slika 9: Stanje pravic uporabnika na izbrani dan