Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_Dokumenti po uporabnikih

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija: Dokumenti po uporabnikih

Statistična poročila omogočajo pregled zapisov v izbranem časovnem obdobju po delavcih v sledečih tabelah: 

Št. pozicij na prodajnih naročilih ......................... PR1 Prodajno naročilo pozicije .... število zapisov v tabeli PR_NR_GL join PR_NR_PP

Št. pozicij na prodajnih nalogih ........................... PR2 NZO pozicije ....................... število zapisov v PR_NL_GL join PR_NL_PP

Št. pozicij na izdanih fakturah ............................. PR3 račun pozicije ..................... število zapisov v MBK_FA_GL join MBK_FA_PP

Št. pozicij na nabavnih naročilih .......................... NA1 Nabavno naročilo pozicije .... število zapisov v NA_NA_GL join NA_NA_PP

Št. pozicij na prevzemnicah ................................ NA2 Prevzemnica ...................... število zapisov v MBK_PZ_GL join MBK_PZ_PP

Št. pozicij na prenosnicah ................................... NA3 Prenosnica ......................... število zapisov v MBK_PN_GL join MBK_PN_PP

Št. pozcij na delovnih nalogih .............................. PZ1 Delovni nalog pozicije ......... število zapisov v PZ_DN

Št. pozicij na prejemnicah ................................... PZ2 Prejemnica ........................ število zapisov v MBK_PR_GL join MBK_PR_PP

Št. pozicij na prejetih računih .............................. FRS1 Prejeti račun pozicije ........ število zapisov v ZAJ_PF_FL join ZAJ_PF_PP

Št. zapisov na temeljnicah .................................. FRS2 GK temeljnica .................. število zapisov v GK_VKNJIZ1

Št. zapisov na blagajnah ..................................... FRS3 Blagajna pozicije .............. število zapisov v BP_VKNJIZ1

Št. zapisov v saldakontih .................................... FRS4 Saldakonti ....................... število zapisov v SAK_SALK1

Št. zapisov v osnovnih sredstvih ......................... FRS5 Osnovna sredstva ............ število zapisov v OS_PROM_OS

Št. zapisov v tabeli knjižb - finančno poslovanje ... FRS6 Finančno poslovanje ......... število zapisov v FP_VKNJIZ1

Št. zapisov izpiskov uvoženih iz bank................... FRS7 Plačilni promet izpiski ....... število zapisov v PLP_PLNALOG

Št. zapisov za obračun izplačil plač ...................... KAD1 Plačilna lista delavec+kl ... število zapisov v OD_DENAR

Št. zapisov v ročnem vnosu evidence prisotnosti .. KAD2 Evidenca ročni vnos ......... število zapisov v EP_EVID_ROC

Št. zapisov sprememb v kadrovski ..................... KAD3 Kadrovska spremebe ....... število zapisov v KAD_SPREM

Št. zapisov za obračun izplačil honorarjev ........... KAD4 Plačilna lista delavec+kl ... število zapisov v HON_DENAR