Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_ADMIN

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija


Modul Administracija je razdeljen na osnovne menije, ki so skladni s postopki katere program omogoča oziroma jih v programu izvajamo.

Glavni podmeniji so:

  • Pravice
  • Skrbniška orodja
  • SQL
  • Statistike
  • Revizija
  • Opcija
  • Dodatni postopki

 

 

Pravice

Šifrant Uporabnikov se nahaja v skrbniškem paketu VADMIN. V isti šifrant dodajamo posamezne uporabnike ali pa skupine, ki se vnašajo za potrebe dodeljevanja uporabniških pravic.

VADMIN_01.png

Slika 1 - Meni pravice

Orodje Prijave v program nam pokaže trenutno prijavljene uporabnike in katere programske pakete imajo odprte in kako dolgo so že prijavljeni. Na pregledu aktivnih prijav so vidni vsi uporabniki v vseh bazah - glavnih in povezanih.

Skrbniška orodja 

ADMIN_UVOZ_ŠIFRANTOV1.JPG


Slika 2 - Meni Skrbniška orodja

Urejanje izpisov je orodje, ki nam omogoča uvoz in izvoz Izpisov v sistem Orkester. Del tega orodja je tudi orodje, ki uporabnikom omogoča spremembe neposredno na izpisu. Več o tem orodju si preberite TUKAJ.

Dodatni postopki je orodje, ki omogoča uvoz in izvoz Dodatnih postopkov v sistem Orkester.

Podatkovni model vsebuje spiske tabel in polj v sistemu Orkester.

VADMIN_05.png 

Šifrant pravic omogoča dodajanje in urejanje obstoječih pravic. Dostop je zaklenjen z geslom in je mogoč samo s strani MITa.

Šifrant povezanih baz vsebuje spisek povezanih baz v podjetju.

Opcija Replikacije omogoča pripravo nalog na sql strežniku, ki iz osnovne baze kopira izbrane šifrante in polja v povezane baze. Replikacija je omogočena le v okviru baz vnesenih v šifrantu Povezane baze. Uporabnik, ki izvaja postopek mora imeti pravico ADMINSQL.

 

Statistike 

 Število dokumentov po imenih omogoča pregled kjnižb v posameznih paketih - tabelah. Prelged izvajmo za izbrano leto od meseca do meseca.

 

VADMIN_03.png 
 

Opcije

opcije.jpg
Orodje Sistemske spremenljivke je namenjeno nastavljanju sistemskih nastavitev vnosnih polj, menijev in podobno. Ločene so na nivo Firme in nivo MIT. Administrator v Firmi ima dostop samo do nekaterih spremenljivk. Do vseh ima dostop samo MIT. Za nastavitve sistemskih nastavitev je predvideno šolanje, za katerega se dogovorite z skrbnikom za vaše podjetje v MIT.

Orodje Okolje je namenjeno nekaterim nastavitvam okolja Orkester, kot so gesla in podobno.

Nadzor sistema je namenjen nadzorovanju dogodkov si sistemu Orkester. Vidimo lahko na primer ko je spreminjal določen šifrant.

Dodatni postopki

 

VADMIN_04.png


VADMIN_06.png