Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Seznam_verzij_exe_912

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Izdaja 912-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!
 
Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
​11.6.2021 ​BP ​9.12.0017 ​​Sprememba izračuna salda pri izpisu blagajniškega dnevnika na način, da se najprej poišče začetno stanje otvoritve in se saldo izračunava od tega zapisa do izbranega dnevnika. Razlog je pohitritev postopka.
​20.5.2021 ​PLP 9.12.0015​ ​Dopolnitve pri opciji mBills. POTRJENO.JPG
​11.5.2021 ​OD 9.12.0033​ ​V meniju Poročila / Zahtevki za povračila / Zahtevek za refundacijo ZZZS je mogoče dodati novejše šifre zadržanosti: 13 (Bolezen-3 dni), 14 (Sobivanje), 15 (Bolezen-46.člen) in 16 (Sobivanje z otrokom), POTRJENO.JPG​​
14.4.2021​ ​NPZ 9.12.0009​ ​Specifična dopolnitev za enega naročnika. drugače.JPG​​
​8.4.2021 KAD​ ​9.12.0013 ​Pri izpisu MS Word obrazcev se upošteva pri MAILMERDGE tudi najnovejša verzija SQL odjemalca (SQL Server Native client 11.0) POTRJENO.JPG​​
23.3.2021​ ​SAK ​9.12.0012 ​Pohitritev priprave podatkov za pregled odprtih postavk. POTRJENO.JPG​​
​9.3.2021 ​GK ​9.12.0024 ​Davčna poročila - popravek pri omejitvi na enega partnerja po katerem se filtrira ob vstopu.
25.02.2021​ ​POD ​9.12.0014 ​Podpisovanje - interne naročilnice in povezava na nabavni plan (popravek).
​15.2.2021 ​FA ​9.12.0056 ​​Podpisovanje izdanih računov - ponujanje izdanih računov, da se jih posreduje v podpis glede na zaključeno obdobje. Program ponudi izdane račune, v meniju kjer so bili vneseni. 
12.2.2021​ ​PLP ​9.12.0014 Izpiski - ​Popravek naziva kontov pri seštevkih - Seštevek-bilančno. POTRJENO.JPG​​
12.2.2021​ ​POD ​9.12.0112 Popravek na dolžino niza pri pripravi seznama kontov, ki se uporablja za specialno poročilo Poročilo o porabi planiranih sredstev.
11.2.2021​ ​PLP ​9.12.0013 ​Prenos v saldakonte: omogočen tudi prenos kontov, ki so saldakontni in se spremljajo po stroškovnih mestih in projektih. POTRJENO.JPG​​
​19.1.2021 ​SAK ​9.12.2012 Prenos v obračun obresti - pri prenosu se prenese opis iz računa, ki je predmet obračuna obresti. Poenoteno delovanje z obračunom pripravljenim iz modula v programu Obračun obresti / Obresti v zapadlih terjatvah.​
29.1.2021 OD​ ​9.12.0028 Omogočen izpis zbirna zneksov na osnovni plačilni list; uporabniške plačilne liste je potrebno, na željo naročnika, dopolniti. POTRJENO.JPG​​
28.1.2021 ​OS ​9.12.0034 ​Modul Podatki za register / Korekture - Popravek sklicevanja na polje za davčno amortizacijo, če polja ni v vnosnem nizu.  
20.1.2021 ​OD ​9.12.0025 ​Povzetek obračuna plač (meni Ostalo / Prenos dohodnine v DURS):
  • Krizni dodatek z vrsto dohodka za dohodnino 0000, se v povzetku obračuna ne prikaže.
  • Nagrada za poslovno uspešnost, ki ni obdavčena, se v povzetku obračun prikaže (bruto in prispevki).
  • V primeru, ko je bilo zaradi posebnih REK obrazcev v času prvega vala epidemije uporabljeno več izplačil z istimi vrstami dela in istim dnem izplačila, se obračun podatkov sedaj ustrezno izvede.
drugače.JPG
20.1.2021 ​GK ​9.12.0020 ​Nadzorno okno Nepreneseni dokumenti - pri prikazu​ podatkov iz osnovnih sredstev je dodan tudi status storno knjižb. Tudi te knjižbe se morajo prenesti v glavno knjigo.  POTRJENO.JPG
18.1.2021 ​ZAJ ​9.12.0063 ​Umik obvestila, da za izbrane pogoje ni podatkov na poziciji prejetega računa, na polju znesek pozicije, če je bila predhodno izbrana davčna oznaka za 5% DDV (odbitni, neodbitni).
Na ikoni za shranitev glave prejetega računa dodana kontrola na simbol prejetega računa, da obstaja v šifrantu simbolov. 
POTRJENO.JPG
​11.1.2021 ​NA 9.12.0039​ ​Interne naročilnice - popravek pri vzpostavitvi blokada pri vnosu, korekturah, kopiranju glede na nabavni plan (opcija).
​6.1.2021 OD​ 9.12.00​22 ​- Obračun plač: kontrola na manjkajočo davčno številko delavca, TRR in banko.
- Če pri obračunu ni upoštevana dohodninska olajšava (npr. REK 1151), se ta tudi pri izdelavi REK-1 ne zapiše.
- Ostalo / Prenosi na pokojninske družbe / Prenos PPZ na DURS - desni meni Priprava VIRPN2.DAT datoteke: zadnja vrstica z zbirnimi podatki se ne izdela več, ker je FURS ne potrebuje

POTRJENO.JPG​​
​28.12.2020 KAD​ ​9.12.0009 ​Omogočen vnos oznake B1 oz. B2 v datoteki Družinski člani - sorodstveno razmerje POTRJENO.JPG​​
​21.12.2020 ​OD 9.12.0021​ ​Izračun prispevka za manjkajoče invalide po spremenjeni formuli: minimalna plača* 70%(odstotek iz prispevka s plačnikom I), zaokroženo na 2 decimalni mesti - prej brez zao​krožka) * št. manjkajočih invalidov. POTRJENO.JPG
​7.12.2020 ​OS ​9.12.0033 ​Modul Podatki za register - preračun stanja na dan - popravek pri določenju pogoja za ugotovitev veljavnega konta amortizacije. drugače.JPG
3.12.2020​ ​ZAJ ​9.12.0061 Uvoz eRačuna z odjemnimi mesti - iskanje protikonta po statistiki najde pravi konto​ POTRJENO.JPG​​
​30.11.2020 ​OS ​9.12.0032 ​​Predračunavanje amortizacije - poizvedba prilagojena za Sql2008.
25.11.2020 ​GK ​9.12.0017 ​Obračun obrazcev dopolnjen, da pravilno deluje v primeru uporabe ukazov, pogojev, planov ali primerjave s preteklimi leti. drugače.JPG​​
25.11.2020 ​DLL ​9.12.0003 Nov je "Mit.Xml.Json.Class.dll​".​​
Na pozicijah se v XML-ju e-računa pri pozicijah (segment 167 in 168) na delu, ki govori o datumu opravljanja storitve vpiše datum odpreme iz fakture (datum veljave, če je datum odpreme prazen). Predhodno se je vpisal tekoči datum.
POTRJENO.JPG
24.11.2020​ ​MBK/FA 9.12.0046,
9.12.0050​
​Omogočena vizualizacija e-računa 2.0 Preko Vizualizacija e-računov​. Posodobitev XML za e-Račun 2.0 z uskladitvijo podatkov med izpisom fakture-XML-vizualizacijo.
Poleg zagonskih programov je treba namestiti tudi Mit.Xml.Json.Class.dll​ in Mit.Base.dll.
POTRJENO.JPG
19.11.2020 ​OS ​9.12.0030 ​​Predračun amortizacije - upoštevanje obračunane amortizacije, ki se obračuna ob takojšnjem aktiviranju in začetku uporabe (MSRP) - vključena dodatna opcija takojšnjega obračuna amortizacije. POTRJENO.JPG
18.11.2020 ​ZAJ ​9.12.0059 Popravek prikaza šifranta procesnih verig prejetih računih na ikoni za izbor verige.
Dopolnitve pri uvozu eračunov ver. 2.0:
- program prebere iz datoteke ali gre za obrnjeno obdavčitev po 76. a členu in kreira pozicije za samoobdavčitev.
- pri pozicijah samoobdavčitve program vpiše v davčni datum iz datoteke podatek datum opravljene storitve oz. dobave blaga. Pri ostalih računih ostaja tekoči datum uvoza, ki je datum prejema računa.
- pri uvozu računa program vpiše v podatek davčna osnova seštevek podatkov iz datoteke. 
- pri uvozu omogočeno izbrati opcijo Brez uvoza pozicij. Uvoz bo kreiral le glavo računov.​
POTRJENO.JPG
10.11.2020​ ​MBK, FA ​​9.12.0046, 9.12.0043 ​Dopolnitev vpisa BIC kode za proračunske uporabnike v ovojnico. V tag "debtor_agent" se vpiše BIC Banke Slovenije > BSLJSI2XXXX.  POTRJENO.JPG
9.11.2020​ ​MBK, FA ​9.12.0042, 9.12.0038 ​Dopolnjena priprava eRačunov s posametnimi oznakami po vrsti tipa davka. 
Poleg zagonskih programov je treba namestiti tudi Mit.Xml.Json.Class.dll
POTRJENO.JPG
05.11.2020​ ​OD ​9.12.0018 ​Dopolnjen izračun razlike do minimalne osnove za prispevke (obračun 21) za primere, ko ni osnove iz rednega dela, obstajajo boleznine do 30 dni, a je znesek večji od minimalne osnove za plačilo prispevkov, potrebno pa je plačati prispevke iz naslova refundacij.​ POTRJENO.JPG
​30.10.2020 ​POD ​9.12.0106 ​​Dopolnitev pri oknu pregleda dodatnih proponk dokumenta, da se dokument odpre z dvojnim klikom na katerokoli polje vrstice priponke  - ne samo klik na ikono priponke.
30.10.2020 ​ZAJ ​9.12.0051 ​Uvoz eRačuna v slogu 2.0, razdeljenega po odjemnih oz.stroškovnih mestih. POTRJENO.JPG​​
​30.10.2020 ​PLP 9.12.0010​ ​Dopolnitev uvoza izpiska VALU.  POTRJENO.JPG
29.10.2020 ​OS ​9.12.0025 ​Popravek pri omejitvi podatkov pri predračunu amortizacije glede na izbrano obdobje ob pripravi predračuna. POTRJENO.JPG
28.10.2020​ ​MBK, FA 9.12.0041​, 9.12.0035 ​Dopolnitev prenosa - transakcije v Glavno knjigo. POTRJENO.JPG
26.10.2020​ ​​DLL eRačuni ​Nov je "Mit.Base.dll".
Dopolnjen je bil vpis odstotka nižje stopnje davka v eRačun v primeru, da je zapis v sistemski nastavitvi definiran s piko - 9.5 ali z vejico - 9,5. 
POTRJENO.JPG​​
​21.10.2020 ​NA ​9.12.0030 ​​Popravek pri prenosu internih naročilnic na nabavne naročilnice iz ver. 9.12.0029.
21.10.2020​ ​DLL eRačuni ​Dopolnitev sklopa seštevkov popustov: max dolžina decimalnih mest je skrajšana na 6 mest.​ POTRJENO.JPG
20.10.2020 GK​ ​9.12.0014 ​Urejena priprava obrazcev po davčnem datumu. POTRJENO.JPG​​
19.10.2020​ ​DLL eRačuni Spremembe
- V XMl se ne zapiše več sklop PE in LC.

<D_3035>PE</D_3035>         PE-payee-prejemnik plačila
<D_3035>LC</D_3035>         LC-Party declaring the Value Added Tax-stranka, ki prijavi DDV

- če je TRR partnerja - proračunskega uporabnika, se v ovojnico vpiše BIC UJPLSI2DICL pod <receiver_agent>, v eRačun pa BIC koda banke stranke, Banka Slovenije  iz šifranta Banke.​ 

POTRJENO.JPG​​
​16.10.2020 ​ZAJ 9.12.0042​ ​Knjigovodski popravki pozicij knjiženega računa v zaključenem obdobju se izvedejo na prvi dan nezaključenega obdobja. Optimizacija postopka povezovanja računov z nabavnimi naročilnicami. drugače.JPG
​16.10.2020 ​POD ​9.12.0103 ​Prikaz slike potnega naloga pri podpisovanju potnih nalogov. Optimizacija postopka povezovanja računov z nabavnimi naročilnicami. POTRJENO.JPG
16.10.2020​ ​NA 9.12.0029​ ​Optimizacija kontrole na nabavni plan pri vnosu interne naročilnice (opcija).
​16.10.2020 ​*-VSI ​Šifrant partnerjev - popravek pri postopku osveževanja naziva pošte glede na šifrant pošte, vpisovanje šifre transakcijskega računa, sektorja, nazive glede na uvožene podatke Ajpes. POTRJENO.JPG
13.10.2020 ​ZAJ ​9.12.0040 ​Uvoz eračunov - ob uvozu iz naslovne vrstice ignoriranje posebnih znakov in šumnikov. drugače.JPG
13.10.2020 ​OS ​9.12.0021 ​Popravek kontrole na polju inventarna številka pri zaporednem vnosu nove nabave. drugače.JPG
​12.10.2020 ​OS ​9.12.0017 ​​Popravek ugotavljanja zadnjega stroškovnega mesta, projekta osnovnega sredstva. drugače.JPG
​12.10.2020 ​ZAJ ​9.12.0039 ​Vključena opcija uvoza eračunov ver. 2.0 drugače.JPG
12.10.2020​ ​OD 9.12.0015​ ​Nov način iskanja prve proste zaporedne številke za zapis akcije v tabelo od_revizija. Zamenjava potrebna tam, kjer na isti bazi v plačah dela več uporabnikov sočasno. POTRJENO.JPG
12.10.2020 ​MBK, FA 9.12.0037,
9.12.​0032
​- Dopolnitev priprave XML eračuna za vse, ki imajo SQL verzijo nižjo od 2012
- Uskladitev zapisa BIC kode v eračun na enak način, kot je zapis v ovojnici (11 mest)
Obvezno zamenjati tudi knjižnico Mit.Xml.Json.Class.dll​.
POTRJENO.JPG​​
8.10.2020​ ​​​MBK, FA​ 9.12.0036, 9.12.0031​​
  • Storno zbirne fakture: tagi z vezo na številke dobavnic se ne definirajo
  • Številka računa v XML se vpiše enako, kot je oblika zapisa v polju Števec. Če imate v obliki zapisan vezaj z obliko 99-999999, se sedaj takšna oblika zapiše tudi v XML.
POTRJENO.JPG​​
​5.10.2020 ​​MBK, FA 9.12.31,9.12.27​ ​Kontrola na TRR partnerja je omiljena samo na obvestilo. Če partner - prejemnik nima vpisanega TRR se sedaj XML eRačun vseeno kreira, program javi obvestilo, da partner nima TRR. Z menjavo exe zamenjati tudi DLL - Mit.Xml.Json.Class.dll​. POTRJENO.JPG
29.9.2020​ ​OD 9.12.0014​ ​Odpravljena težava, ki se je v nekaterih primerih pojavila pri obračunu plače in vračilu iz arhiva, ko se ni mogel zapreti trak, ki se prikaže ob obračunu, da vem, kako daleč je obračun narejen​. drugače.JPG
​29.9.2020 ​MBK, FA 9.12.25,9.12.24​ ​Dopolnitev eOvojnice za eRačun 2.0: sklicevalna številka v ovojnici je imela zapise na koncu s presledki. Zaradi nove kontrole Halcom nove verzije bančnega programa, s katero se uvoz takšnih nalogov zavrne, smo iz sklicevalne (referenčne) številke bisali prazne zapise.  drugače.JPG
​29.9.2020 ​ZAJ ​9.12.0029 ​Popravek kontrole pri uvozu prejetih eračunov. drugače.JPG
​28.9.2020 ​OS ​9.12.0014 ​Popravek kontrole pri razdruževanju osnovnih sredstev na vnosu nove inventarne številke (umik kontrole glede na tip dogodka najem) drugače.JPG​​
28.9.2020 ZAJ
POD
9.12.0028
9.12.0101
Povezovanje nabavnih naročilnic in prejetih računov (dodatna opcija) - dodana ikona za vpogled na priponke internih naročilnic, nabavnih naročilnic, pogodbe, šifrant. POTRJENO.JPG
​28.9.2020 ​POD
NA
​9.12.0100
9.12.0025
​Pohitritev postopka in kontrole glede na nabavni plan (dodatna opcija). POTRJENO.JPG
18.9.2020 ZAJ,
FA,
GK
9.12.0017
9.12.0018
9.12.0006
Davčno poročilo - dopolnitev, ki omogoča samoprijavo vključiti tudi v XML obliko DDV-O obrazca. drugače.JPG
18.9.2020 POD,
NA
9.12.0000
9.12.0017
Vključena specialna rešitev za možnost povezovanja naročilnic za del pozicije in kontrola na nabavni plan.