Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Seznam_verzij_exe_918

​​​​

Izdaja 918-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!

Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
22.5.2024​ ​KAD ​9.18.0005 ​Vnos Z (zunanjega) zaposlenega in S (dijaka, študenta) zahteva tudi vnos rezidentstva. POTRJENO.JPG
​20.5.2024 OS​ 9.18.0020​ ​Popis Os z Mobile@MIT:
- Preoblikovanje okna za izbor podatkov statusa popisa
- Omogočen je pregled popisanih OS ne da bi jih avtomatično prevzeli v sistem. Prevzem OS se naredi naknadno.
POTRJENO.JPG
15.5.2024 ​ZAJ ​9.18.0010 ​Pri vnosu davčne oznake za neodbitni vstopni davek (davčni klasifikator VPN*) s posebno stopnjo se podatek v polju Davek dolg ohrani že pri prvem vnosu. POTRJENO.JPG​​
15.5.2024​ OS​ ​9.18.0022 ​Kartica OS/Izpis kontokartice OS: urejeno, da se na levi strani spodaj prikažejo vrednosti. POTRJENO.JPG
​14.5.2024 OS​ ​9.18.0021 Omogočen vnos ISO številke na novih nabavah in v registru (vezano na sistemske nastavitve)​ POTRJENO.JPG​​
​13.05.2024 OD​ 9.18.0027​ Osnova za nadomestila: pri izračunu bruto osnove preteklega obdobja se pravilno upoštevajo meseci, v katerih so samo zneski brez ur. drugače.JPG
​10.5.2024 HON ​​9.18.0017 ​Pred obračunom dodana kontrola, da na neto ključu ne sme biti drugačno stroškovno mestom, kot ga ima vsaj en bruto ključ. POTRJENO.JPG​​
18.4.2024​ ​OD 9.18.0024​ ​Kopiranje REK-O: - vpiše enako zaporedno številko mesec, kot jo ima kopirani REK-O,
                          - V datoteko se vpišejo tagi o vrsti REK-O, referenci in popravku.
POTRJENO.JPG​​
​9.4.2024 ​GK ​9.18.0005 ​Pri uvozu temeljnice se v priemru, da ni vklopljen vnos deviznih zneskov (XDEVRAC=.F.) ne zahteva uvoz polj Den.enota, Dev.breme in Dev.dobro. POTRJENO.JPG
​8.3.2024 ​OD 9.18.0020​ - ​Omogočeno kopiranje arhiviranega REK-O obrazca - obvezno prej nastaviti pravi mesec!
- Maksimalni znesek refundacijske urne postavke omejen na 2,5 kratnik slovenskega povprečja iz mesečnih nastavitev.
- Invalidska podjetja: XML se izdela tudi, če so podatki samo za neinvalide nad 3x min.plače.
POTRJENO.JPG
5.3.2024​ ​HON ​9.18.0015 ​Urejeno, da se zneski neto ključev seštejejo v znesek za izplačilo. drugače.JPG​​
​22.2.2024 ​OD ​9.18.0016 ​Urejeno, da se v primeru obračuna za leta pred 2024 na REK-O kreira tudi tag A072P. POTRJENO.JPG​​
​15.2.2024 ​OD 9.18.0014​ ​Vsa podjetja: Znesek prispevka OZP se sorazmerno porazdeli po vseh ključih (prej razporejen le na prvega). Obračun prispevka je bil pravi.
Invalidska podjetja:
Urejeno, da se prispevek OZP dodeli samo na del do trikratnika. Na delu nad trikratnikom je označeno na delavcu, da se prispevek ne obračuna. Ne usklajuje se dohodninska osnova, dohodnina in neto znesek v S08 tagu, pač pa se upošteva taka, kot je izračunana glede na razmerje med bruto plačo in trikratnikom minimalne plače.
drugače.JPG
​13.2.2024 ​HON ​9.18.0013 ​Ureditev obračuna posebnega davka (od celotnega bruta), ureditev izračuna prispevkov iz BOD v ključu Prispevki iz BOD, če se jih obračuna več. drugače.JPG​​
6.2.2024​ ​HON ​9.18.0010 ​Dopolnitev obračuna in priprave REK-O, vezane na znižano osnovo za prispevke za normirane stroške. drugače.JPG​​
​1.2.2024 ​OD 9.18.0012​ ​Dopolnitve zaradi obračuna novega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.​ drugače.JPG
23.01.2024​ ​OD 9.18.0010​ ​Dopolnitev: možnost priprave VIRDOH.DAT datoteke POTRJENO.JPG
27.12.2023​ ​OD
HON
9.18.0006
9.18.0006​
Odpravljena težava pri izdelavi REK-O obrazca v primeru, ko se izdeluje z uporabniškim imenom, ki ima vmes piko (npr. IME.PRIIMEK)  drugače.JPG​​
21.11.2023 ​OD 9.18.0003 Izračun refundacijske urne postavke je spremenjen v enačbo: (urna postavka * odstotek * refundacijski količnik), zaokroženo na dve decimalki. ​​POTRJENO.JPG
20.11.2023 HON 9.18.0004 V naziv XML-ja za REK-O dodana šifra in vrsta izplačila, da je ime datoteke unikatno.
Na Rekapitulaciji izplačil se ne dodaja znesek bonitet (neizplačano).
POTRJENO.JPG
13.11.2023 OD 9.18.0001 ​REK-O obrazec: tag A093 se kreira tudi v primeru, ko ni dohodnine (nova kontrola na FURS) POTRJENO.JPG​​​
13.11.2023 HON 9.18.0002 Obračun obvezne prakse: urejeno upoštevanje sorazmernega dela neobdavčenega zneska.
REK-O: Tag A082 upošteva prispevke delodajalca z oznako ZZ, tag A85 pa prispevke delodajalca z oznako POŠ.
​​drugače.JPG