Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Seznam_verzij_exe_914

​​​​​​​​​​

Izdaja 914-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!

Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
8.3.2024​ ​OD ​9.14.0091 - ​Omogočeno kopiranje arhiviranega REK-O obrazca - obvezno prej nastaviti pravi mesec!
- Maksimalni znesek refundacijske urne postavke omejen na 2,5 kratnik slovenskega povprečja iz mesečnih nastavitev.​
- Invalidska podjetja: XML se izdela tudi, če so podatki samo za neinvalide nad 3x min.plače.​
POTRJENO.JPG
5.3.2024​ ​HON 9.14.0029​ ​Urejeno, da se zneski neto ključev seštejejo v znesek za izplačilo.​ drugače.JPG
​22.2.2024 ​OD ​9.14.0088 ​Urejeno, da se v primeru obračuna za leta pred 2024 na REK-O kreira tudi tag A072P. POTRJENO.JPG
​15.2.2024 ​OD ​9.14.0087 Vsa podjetjaZnesek prispevka OZP se sorazmerno porazdeli po vseh ključih (prej razporejen le na prvega). Obračun prispevka je bil pravi.
Invalidska podjetja: Urejeno, da se prispevek OZP dodeli samo na del do trikratnika. Na delu nad trikratnikom je označeno na delavcu, da se prispevek ne obračuna. Ne usklajuje se dohodninska osnova, dohodnina in neto znesek v S08 tagu, pač pa se upošteva taka, kot je izračunana glede na razmerje med bruto plačo in trikratnikom minimalne plače​.
drugače.JPG
13.2.2024​ ​HON 9.14.0028​ ​Ureditev obračuna posebnega davka (od celotnega bruta), ureditev izračuna prispevkov iz BOD v ključu Prispevki iz BOD, če se jih obračuna več. drugače.JPG
6.2.2024​ ​HON ​9.14.0025 ​Dopolnitev obračuna in priprave REK-O, vezane na znižano osnovo za prispevke za normirane stroške. drugače.JPG​​
​2.2.2024 ​OD 9.14.0084​ ​Dopolnitve zaradi obračuna novega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. drugače.JPG​​
​23.01.2024 ​OD ​9.14.0081 ​Dopolnitev: možnost izdelave VIRDOH.DAT datoteke POTRJENO.JPG
27.12.2023 ​OD
HON
​9.14.0077
9.14.0020
​Odpravljena težava pri izdelavi REK-O obrazca v primeru, ko se izdeluje z uporabniškim imenom, ki ima vmes piko (npr. IME.PRIIMEK)​ drugače.JPG
4.10.2023​ ​BP 9.14.0010​ ​Dodelava pri XML datoteki DODKIS-2 za igre na srečo. ​​drugače.JPG
29.9.2023​ ​HON ​9.14.0019 ​Obračun honorarja - urejeno upoštevanje zneska bonitete v neto znesku drugače.JPG
​19.9.2023 ​OD ​9.14.0075 ​Pohitritev priprave REK-O obrazca (pozna se pri velikem številu zaposlenih; čez 500)​ POTRJENO.JPG​​
19.9.2023​ ​PR ​9.14.0036 ​Specifična dopolnitev za naročnika pri vnosu v šifrant Zunanjih stroškovnih mest in projektov. POTRJENO.JPG
​13.09.2023 ​OD 9.14.0072​ ​Specifična dopolnitev za naročnika POTRJENO.JPG
10.7.2023​ ​BP 9.14.0007​ ​Dodelava pri XML datoteki DODKIS-2 za igre na srečo. POTRJENO.JPG
5.7.2023​ HON​ ​9.14.0018 ​Ureditev REK-O:
- V primerih, ko je prispevek z oznako DDP ali ZOD, se izdelata še taga N01 ali N02.
- Ne priravlja se več nepotrebni M01 tag.​
drugače.JPG
​7.6.2023 OD
HON​
​9.14.0070
9.14.0014
Specifična dopolnitev za naročnika.​ POTRJENO.JPG
​14.4.2023 ​OD ​9.14.0066 ​Dopolnitve REK-O (A054 za jubilejne, odpravnine...), pravo obdobje OD in DO v M tagih in preimenovanje datoteke. POTRJENO.JPG​​
1.3.2023​ ​KAD 9.14.0010​ ​Valid VA_TOCKE na polju Kolektivna izračuna osnovno zaposlenega v sorazmernem delu glede na delavčev delovni čas (osnova iz tarifne priloge / 8 * delavčev delovni čas, zaokroženo na 2 dec.mesti.​ POTRJENO.JPG​​
​5.1.2023
6.1.2023
9.1.2023
​HON ​9.14.0005
9.14.0007
9.14.0009
​REK-O obrazec.
Dopolnitve REK-O.
Popravki REK-O.
drugače.JPG
30.12.2022
6.1.2023
10.1.2023​
​OD 9.14.0045
9.14.0050
9.14.0054​
​REK-O obrazec in novosti v zvezi z dohodnino.
Dopolnitve REK-O.
Popravki REK-O.
drugače.JPG
​14.10.2022 KAD​ ​9.14.0007 Urejena shranitev datuma v polju Določen čas do v tabeli Delavci.​ drugače.JPG
​12.9.2022 ​OD ​9.14.0039 ​Ključ, ki se obračuna v plačah in ima v polju Vrsta plačila označeno O ali M, se zapiše v taga A062/P04 in M05. Ostala redna izplačila (razen boleznine, dodatka do min.plače... ) se zapišejo v taga A062/P01 in M01. POTRJENO.JPG​​
18.8.2022​/P in M ​GK ​9.14.0006 ​Urejen vstop v meni davčno poročilo - za davčna poročila od 1.1.2010 do 30.6.2013 POTRJENO.JPG​​
​6.7.2022 ​OD 9.14.0033​ ​Obrazec REK-1/Tag M02LO: pri boleznini v breme podjetja se tudi, če ima zaposleni vstop v tekočem letu, v leto osnove v tag M02 vpiše preteklo leto. POTRJENO.JPG​​
6.6.2022​ ​OD ​9.14.0027 ​Pri Izdelavi plačilnih nalogov je poleg opcije Pripravi za množična plačila dodano še Množična plačila​ za tuje banke. Če je nova opcija obkljukana, se plačilni nalogi za nakazila na tuje banke označijo z oznako MP in se izplačajo preko množičnih plačil. Če opcija ni izbrana, se za nakazila na tuje banke naredi navaden plačilni nalog.

POTRJENO.JPG​​
2.6.2022​ ​NPZ ​​9.14.0004 ​Posebna dopolnitev za enega naročnika.
​31.5.2022 ​OD 9.14.0026​ ​Ostalo / Izračun urnih postavk za nadomestila - izračun urne postavke preteklega meseca: Na izpisu se prikažejo tako bruto zneski kot urne postavke. Ne pregledu je dodana oznaka kolektivne pogodbe, ki se upošteva pri pripravi podatkov. Za izpis je treba namestiti še dopolnjen izpis ODO_BOLN. POTRJENO.JPG
30.5.2022​ ​OS ​9.14.0005 ​​Dogodki / Temeljnice - korekture zapisa: če je na zapisu konto, ki je označen, da se vodi v saldakontih kupcev in dobaviteljev, se bo oznaka za prenos spremenila v D, če smo konto zamenjali. V primeru, da konto ostane nespremenjen, se ohrani status prenosa kot je bil prvotno vpisan npr. pri postopku obračuna obresti.  POTRJENO.JPG​​
24.05.2022 OD​ ​9.14.0021 ​Ostalo / Izračun urnih postavk za nadomestila - izračun urne postavke preteklega meseca: pri izračunu urne postavke se sedaj upošteva tudi vpisan faktor, prej se je upošteval samo pri izračunu bruta preteklega meseca. POTRJENO.JPG​​
20.05.2022​ ​OD ​9.14.0020 ​Odprava napake v meniju Poročila / Zahtevki za povračila / Zahtevek za refundacijo ZZZS - desni meni Izpis tabele podatkov (v posebnem primeru) POTRJENO.JPG​​
10.05.2022​ ​ZAJ ​9.14.0022 ​Knjiženje več dokumentov v primeru zaprtega obdobja v vodenju projektov avi obvestilo: "Datum veljave je v zaprtem obdobju". POTRJENO.JPG​​
​19.05.2022 ​KAD ​9.14.0003 ​Datoteke / Oznake zavarovancev - dodana možnost dodajanja, brisanja, popravljanja podatkov s pravico KAD.DELAVCI POTRJENO.JPG​​
​17.05.2022 OD​ ​9.14.0019 ​Obračun 07 za refundacijska nadomestila je dopolnjen, da se ne sklicuje na nobeno od osnov (preteklega meseca ali preteklega obdobja). Upošteva le refundacijsko urno postavko, faktor in pri izračunu še revalorizacijski količnik.
Pri Vpisu evidence boleznine se pri kopiranju pokažeta tudi 21. in 81. dan.
POTRJENO.JPG
08.04.2022​ ​KAD ​9.14.0001 ​Datoteke / Oznake zavarovanca: dodana možnost izvoza in kopiranja podatkov (dopolnitev za enega naročnika) POTRJENO.JPG​​
​04.04.2022 ​GK ​9.14.0004 ​Poročilo Bruto bilance –  na preglednico Specifikacija (DBL) dodana dodatna polja: šifra in naziv partnerja iz tabele glavne knjige, besedilo, devizno breme, devizno dobro, sistemska polja kdo in kdaj je vnos, knjiženje izvedel, paket - od kje se je knjižba prenesla.

drugače.JPG
​04.04.2022 ​ZAJ ​9.14.0015 ​Vključena zakonska sprememba o čemer smo pisali v razdelku 'Spremljamo za vas', da sedaj program v davčnem datumu ponudi datum glede na datum odpreme oziroma datum računa in ne iz datuma prejema računa. Mora pa biti položaj polja davčni datum za datumom računa ali datumom odpreme. Dopolnitev izvedena tudi pri uvozu iz knjige pošte oziroma eračuna:

"ZDDV -  ​Po novem lahko zavezanec za DDV uveljavlja pravico do odbitka DDV v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV - > torej DDV lahko odbije glede na datum opravljene storitve (in ne šele takrat ko prejeme račun, kot je to bilo do sedaj). Glej 6. točko 67. člena: Sprememba je objavljena v Uradnem listu št. 3/2022 Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)"

drugače.JPG
31.03.2022​ ​OD 9.14.0015​ ​Nastavitve ključev pri pripravi zahtevka za refundacijo se shranijo v arhiv objav, da se lažje prikličejo pri naslednjem izpisu. POTRJENO.JPG​​
​29.03.2022 ​KP ​9.14.0002 ​Vključena zakonska sprememba, da se pri prenosu podatkov iz knjige pošte v prejete račune napolni davčni datum iz podatka datum računa ali datum veljave, če je le-ta na vnosnem nizu v programu Knjga pošte.
drugače.JPG
​25.03.2022 ​PLP ​9.14.0003 ​​Dopolnitev programa Plačilni promet - Dokumenti - Izpiski:​ vpisa številke izpiska iz <LglSeqNb>, kjer je podatek vpisan, če je v isti datoteki več izpiskov.​
23.3.2022​ ​OD 9.14.0013​ ​Ostalo / Prenos dohodnine: pri vrsti izplačila 1101 se v znesek všteva tudi znesek ključa, ki ima v polju Br_ne vrednost Z (prevoz nad uredbo) POTRJENO.JPG​​
23.3.2022​ ​HON ​9.14.0003 ​Urejena izdelava REK-2, da se 15% dohodnina pri obračunu najemnin zapiše pod splošno dohodninsko stopnjo. drugače.JPG
​10.2.2022 ​OD 9.14.0001​ ​Poročila / Plačilni izpisi / Plačilne liste: odstranjeno podvajanje podatkov na pregledu in izpisu plačilne liste v primeru,  ko se pojavlja več tarifnih prilog za isto kolektivno pogodbo, a z različnimi datumi. drugače.JPG​​
​14.1.2022 ​SAK ​9.14.0001 ​Poročilo KRD: Popravek pri izboru v polju leto, da je omogočeno izbrati leto 2021 drugače.JPG​​
8.12.2021​ ​WPOD ​9.13.06 ​Osveževanje gumbov za podpisovanje po vrnitvi iz preglednice že podpisanih, zavrnjenih dokumentov. POTRJENO.JPG