Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Seznam_verzij_exe_914

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​

Izdaja 914-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!

Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
​12.9.2022 ​OD ​9.14.0039 ​Ključ, ki se obračuna v plačah in ima v polju Vrsta plačila označeno O ali M, se zapiše v taga A062/P04 in M05. Ostala redna izplačila (razen boleznine, dodatka do min.plače... ) se zapišejo v taga A062/P01 in M01. POTRJENO.JPG​​
18.8.2022​/P in M ​GK ​9.14.0006 ​Urejen vstop v meni davčno poročilo - za davčna poročila od 1.1.2010 do 30.6.2013 POTRJENO.JPG​​
​6.7.2022 ​OD 9.14.0033​ ​Obrazec REK-1/Tag M02LO: pri boleznini v breme podjetja se tudi, če ima zaposleni vstop v tekočem letu, v leto osnove v tag M02 vpiše preteklo leto. POTRJENO.JPG​​
6.6.2022​ ​OD ​9.14.0027 ​Pri Izdelavi plačilnih nalogov je poleg opcije Pripravi za množična plačila dodano še Množična plačila​ za tuje banke. Če je nova opcija obkljukana, se plačilni nalogi za nakazila na tuje banke označijo z oznako MP in se izplačajo preko množičnih plačil. Če opcija ni izbrana, se za nakazila na tuje banke naredi navaden plačilni nalog.

POTRJENO.JPG​​
2.6.2022​ ​NPZ ​​9.14.0004 ​Posebna dopolnitev za enega naročnika.
​31.5.2022 ​OD 9.14.0026​ ​Ostalo / Izračun urnih postavk za nadomestila - izračun urne postavke preteklega meseca: Na izpisu se prikažejo tako bruto zneski kot urne postavke. Ne pregledu je dodana oznaka kolektivne pogodbe, ki se upošteva pri pripravi podatkov. Za izpis je treba namestiti še dopolnjen izpis ODO_BOLN. POTRJENO.JPG
30.5.2022​ ​OS ​9.14.0005 ​​Dogodki / Temeljnice - korekture zapisa: če je na zapisu konto, ki je označen, da se vodi v saldakontih kupcev in dobaviteljev, se bo oznaka za prenos spremenila v D, če smo konto zamenjali. V primeru, da konto ostane nespremenjen, se ohrani status prenosa kot je bil prvotno vpisan npr. pri postopku obračuna obresti.  POTRJENO.JPG​​
24.05.2022 OD​ ​9.14.0021 ​Ostalo / Izračun urnih postavk za nadomestila - izračun urne postavke preteklega meseca: pri izračunu urne postavke se sedaj upošteva tudi vpisan faktor, prej se je upošteval samo pri izračunu bruta preteklega meseca. POTRJENO.JPG​​
20.05.2022​ ​OD ​9.14.0020 ​Odprava napake v meniju Poročila / Zahtevki za povračila / Zahtevek za refundacijo ZZZS - desni meni Izpis tabele podatkov (v posebnem primeru) POTRJENO.JPG​​
10.05.2022​ ​ZAJ ​9.14.0022 ​Knjiženje več dokumentov v primeru zaprtega obdobja v vodenju projektov avi obvestilo: "Datum veljave je v zaprtem obdobju". POTRJENO.JPG​​
​19.05.2022 ​KAD ​9.14.0003 ​Datoteke / Oznake zavarovancev - dodana možnost dodajanja, brisanja, popravljanja podatkov s pravico KAD.DELAVCI POTRJENO.JPG​​
​17.05.2022 OD​ ​9.14.0019 ​Obračun 07 za refundacijska nadomestila je dopolnjen, da se ne sklicuje na nobeno od osnov (preteklega meseca ali preteklega obdobja). Upošteva le refundacijsko urno postavko, faktor in pri izračunu še revalorizacijski količnik.
Pri Vpisu evidence boleznine se pri kopiranju pokažeta tudi 21. in 81. dan.
POTRJENO.JPG
08.04.2022​ ​KAD ​9.14.0001 ​Datoteke / Oznake zavarovanca: dodana možnost izvoza in kopiranja podatkov (dopolnitev za enega naročnika) POTRJENO.JPG​​
​04.04.2022 ​GK ​9.14.0004 ​Poročilo Bruto bilance –  na preglednico Specifikacija (DBL) dodana dodatna polja: šifra in naziv partnerja iz tabele glavne knjige, besedilo, devizno breme, devizno dobro, sistemska polja kdo in kdaj je vnos, knjiženje izvedel, paket - od kje se je knjižba prenesla.

drugače.JPG
​04.04.2022 ​ZAJ ​9.14.0015 ​Vključena zakonska sprememba o čemer smo pisali v razdelku 'Spremljamo za vas', da sedaj program v davčnem datumu ponudi datum glede na datum odpreme oziroma datum računa in ne iz datuma prejema računa. Mora pa biti položaj polja davčni datum za datumom računa ali datumom odpreme. Dopolnitev izvedena tudi pri uvozu iz knjige pošte oziroma eračuna:

"ZDDV -  ​Po novem lahko zavezanec za DDV uveljavlja pravico do odbitka DDV v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV - > torej DDV lahko odbije glede na datum opravljene storitve (in ne šele takrat ko prejeme račun, kot je to bilo do sedaj). Glej 6. točko 67. člena: Sprememba je objavljena v Uradnem listu št. 3/2022 Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)"

drugače.JPG
31.03.2022​ ​OD 9.14.0015​ ​Nastavitve ključev pri pripravi zahtevka za refundacijo se shranijo v arhiv objav, da se lažje prikličejo pri naslednjem izpisu. POTRJENO.JPG​​
​29.03.2022 ​KP ​9.14.0002 ​Vključena zakonska sprememba, da se pri prenosu podatkov iz knjige pošte v prejete račune napolni davčni datum iz podatka datum računa ali datum veljave, če je le-ta na vnosnem nizu v programu Knjga pošte.
drugače.JPG
​25.03.2022 ​PLP ​9.14.0003 ​​Dopolnitev programa Plačilni promet - Dokumenti - Izpiski:​ vpisa številke izpiska iz <LglSeqNb>, kjer je podatek vpisan, če je v isti datoteki več izpiskov.​
23.3.2022​ ​OD 9.14.0013​ ​Ostalo / Prenos dohodnine: pri vrsti izplačila 1101 se v znesek všteva tudi znesek ključa, ki ima v polju Br_ne vrednost Z (prevoz nad uredbo) POTRJENO.JPG​​
23.3.2022​ ​HON ​9.14.0003 ​Urejena izdelava REK-2, da se 15% dohodnina pri obračunu najemnin zapiše pod splošno dohodninsko stopnjo. drugače.JPG
​10.2.2022 ​OD 9.14.0001​ ​Poročila / Plačilni izpisi / Plačilne liste: odstranjeno podvajanje podatkov na pregledu in izpisu plačilne liste v primeru,  ko se pojavlja več tarifnih prilog za isto kolektivno pogodbo, a z različnimi datumi. drugače.JPG​​
​14.1.2022 ​SAK ​9.14.0001 ​Poročilo KRD: Popravek pri izboru v polju leto, da je omogočeno izbrati leto 2021 drugače.JPG​​
8.12.2021​ ​WPOD ​9.13.06 ​Osveževanje gumbov za podpisovanje po vrnitvi iz preglednice že podpisanih, zavrnjenih dokumentov. POTRJENO.JPG