Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Seznam_verzij_exe_913

​​​​​​​

Izdaja 913-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!
 
Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
11.4.2022​ ​KAD 9.13.0024​ ​Datoteke / Oznake zavarovanca: dodana možnost izvoza in kopiranja podatkov (dopolnitev za enega naročnika)​
​23.3.2022 ​HON ​9.13.0005 ​Urejena izdelava REK-2, da se 15% dohodnina pri obračunu najemnin zapiše pod splošno dohodninsko stopnjo. drugače.JPG​​
10.2.2022​ ​OD 9.13.0036​ ​Poročila/ Plačilni izpisi / Plačilne liste: odstranjeno podavajanje podatkov na pregledu in izpisu plačilne liste v primeru, ko se pojavlja več tarifnih prilog za isto kolektivno pogodbo, a z različnimi datumi. drugače.JPG​​
​14.1.2022 ​SAK ​9.13.0004 ​Poročilo KRD - Popravek pri izboru leta 2021 drugače.JPG
14.12.2021​ ​OD 9.13.0034​ ​Izračun razlike do minimalne osnove za prispevke (obračun 21): spremenjen vrstni red izračuna, da se kot do sedaj najprej izračuna razlika za (R) refundacije, nato za (P) redno delo in nazadnje za (B) boleznine.  drugače.JPG
17.11.2021​ ​OD
9.13.0032​ ​Avtomatski izračun zneska prevoza nad uredbo - skupaj z dodatnim postopkom ODPRE. POTRJENO.JPG​​
8.11.2021​ ​KAD ​9.13.0013 ​- Sprememba zapisa na delavcu iz velikih v male tiskane črke (zapis pa enak), se sedaj shrani.
- Poročila / Zapadla delovna razmerja za določen čas: deluje tudi, če je več delovnih razmerij s stausom O.
POTRJENO.JPG​​
8.11.2021​ ​OD 9.13.0026​ ​Obračun / Pregled vnesenih podatkov - dodana nova opcija v desnem meniju Brisanje ključa brez zneska. POTRJENO.JPG​​
​3.11.2021 OD
KAD​
9.13.0024
9.13.0009​
​​Sprememba pri pošiljanju obvestil na osebni portal samo za enega naročnika.
3.11.2021​ ​GK ​9.13.0044 ​Uvoz podatkov iz Excel datoteke: preventivno odstranjeni presledki iz datumskih polj. drugače.JPG
20.10.2021​ ​ZAJ

PLP
9.13.0017

​9.13.0008​
​Odpravljen avtomatski vpis oznake RF v polje Referenca prejemnika. Popravek je vezan na srbsko zakonodajo, za slovensko zakonodajo zamenjava ni potrebna.

​20.10.2021 ​KAD 9.13.0008​ ​Odprava napake pri izpisu kartona delavca. POTRJENO.JPG​​
​6.10.2021 ​ZAJ 9.13.0014​ ​Popravek na davčni datum/davčno obdobje POTRJENO.JPG​​
​6.10.2021 OD​ ​9.13.0017 * ​Ostalo/ Plačilni nalogi:
 - kontrola, če obstaja več bank z isto šifro v polju Oznaka
 - če se nakazuje plača na tujo banko, se vpiše tip reference NRC in v polje APP vrednost MP, če je obkljukana opcija Pripravi za množična plačila.
* Poročila / REK1 za šifro REK 1151, Vrsta za doh. 1111 (nagrada za poslovno uspešnost)
- Tag A061(P01) in M01 se vpiše za ključ, ki ima Vrsto plačila P ali S
- Tag A061(P04) in M05 se vpiše za ključ, ki ima Vrsto plačila M ali O​​
* Poročila / REK-1 za tag B05 (Prevoz do uredbe): vpiše se znesek izplačanega prevoza, odšteje se znesek prevoza nad uredbo (Oznaka stroške=B05; Nad uredbo=D)
* Enačbe na ključih - možnost dodati atribut, da se seštejejo vsi zneski/ure po pogoju, ne glede na str.mesto.
drugače.JPG​​
​4.10.2021 ​WPOD ​9.13.0005 ​​Dopolnitev pomoči pri delilniku prejetih računov, da je omogočen izbor nabavnih naročilnic tudi, če je cena enako 0. Program zapis ponudi dokler je prevzeta količina različna od 0.
Po podpisu na webPodpisovanju-delilnik se izvede prepis podatkov iz tabele delilnik v tabelo povezav med prejetimi računi in med nabavnimi naročilnicami. V primeru, da je konto stroška vpisan v šifrantu artiklov, se konto stroška vpiše tudi na pozicijo prejetega računa.
​1.10.2021 ​NA ​9.13.0017 ​Arhiviranje nabavnih naročilnic - sprememba pogoja na oznako različno od v podpisovanju (IND_Z<>1)
​29.9.2021 ​KAD 9.13.0006​ ​Ostalo / Dopusti - Obračun: popravek pri obračunu, da se upoštevajo vsi ključi za izračun. drugače.JPG​​
28.09.2021​ ​OS ​9.13.0009 ​​Podatki za register / Izpis nalepk s črtno kodo - popravek pri klicu izpisa.
13.9.2021​ ​KAD;
OD
9.13.0005;
9.13.0011​
​V šifrantu Tarifne priloge je dovoljen v polju Plač.razred samo vnos številčnega znaka. POTRJENO.JPG​​
6.9.2021​ ​OD 9.13.0010​ ​Avtomatski izračun prevoza (obračun 12 na ključih) preverja v primeru dnevnega povračila, ko je vpisan tudi mesečni znesek, če se izračunani znesek za 0,10€ ali manj razlikuje od mesečnega zneska. Če se razlikuje samo za 10 ali manj centov, se vpiše mesečni znesek. POTRJENO.JPG
25.8.2021​ ​NA 9.13.0014​ ​Pošiljanje PDF po e-pošti - v zadevo se vpiše besedilo v tujem jeziku
​15.7.2021 ​OS 9.13.0004​ ​Novo poročilo vključeno na izdajo 913.000 - Seznam prejetih računov, ki se ga pripravi v meniju Podatki za register. Poleg programa potrebno namestiti izpis OSD_SeznamPF1. 
7.7.2021 ​GK ​9.13.0011 ​Priprava poročil iz arhiviranih obrazcev - popravek pri upoštevanju znaka $ v enačbi (DuPont poročilo).
​17.6.2021 ​PLP 9.13.0004​ ​Obdelave / Množična plačila / Knjižena MP - desni meni Izpis - zbirni nalog za prenos: omogočen izpis samo podatkov, ki so zajeti v filter. POTRJENO.JPG​​
​11.6.2021 ​BP ​9.13.0002 ​​Sprememba izračuna salda pri izpisu blagajniškega dnevnika na način, da se najprej poišče začetno stanje otvoritve in se saldo izračunava od tega zapisa do izbranega dnevnika. Razlog je pohitritev postopka. ​​