Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Seznam _verzij_exe_917

​​​​

Izdaja 917-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!

Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
15.5.2024​ ​ZAJ ​9.17.0010 ​Pri vnosu davčne oznake za neodbitni vstopni davek (davčni klasifikator VPN*) s posebno stopnjo se podatek v polju Davek dolg ohrani že pri prvem vnosu. POTRJENO.JPG​​
​8.3.2024 ​OD ​9.17.0023 - ​Omogočeno kopiranje arhiviranega REK-O obrazca - obvezno prej nastaviti pravi mesec!
- Maksimalni znesek refundacijske urne postavke omejen na 2,5 kratnik slovenskega povprečja iz mesečnih nastavitev.
- Invalidska podjetja: XML se izdela tudi, če so podatki samo za neinvalide nad 3x min.plače.​
POTRJENO.JPG​​
​5.3.2024 ​HON ​9.17.0027 ​Urejeno, da se zneski neto ključev seštejejo v znesek za izplačilo.
drugače.JPG
​22.2.2024 ​OD ​9.17.0020 ​Urejeno, da se v primeru obračuna za leta pred 2024 na REK-O kreira tudi tag A072P. POTRJENO.JPG​​
15.2.2024​ ​OD 9.17.0018​ Vsa podjetjaZnesek prispevka OZP se sorazmerno porazdeli po vseh ključih (prej razporejen le na prvega). Obračun prispevka je bil pravi.
Invalidska podjetja: Urejeno, da se prispevek OZP dodeli samo na del do trikratnika. Na delu nad trikratnikom je označeno na delavcu, da se prispevek ne obračuna. Ne usklajuje se dohodninska osnova, dohodnina in neto znesek v S08 tagu, pač pa se upošteva taka, kot je izračunana glede na razmerje med bruto plačo in trikratnikom minimalne plače.
drugače.JPG
​13.2.2024 ​HON ​9.17.0025 ​Ureditev obračuna posebnega davka (od celotnega bruta), ureditev izračuna prispevkov iz BOD v ključu Prispevki iz BOD, če se jih obračuna več​. drugače.JPG
​6.2.2024 ​HON 9.17.0022​ ​Dopolnitev obračuna in priprave REK-O, vezane na znižano osnovo za prispevke za normirane stroške.​ drugače.JPG
​1.2.2024 ​OD ​9.17.0017 ​Dopolnitve zaradi obračuna novega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. drugače.JPG​​
23.01.2024​ ​OD ​9.17.0014 ​​Dopolnitev: možnost priprave VIRDOH.DAT datoteke POTRJENO.JPG
​27.12.2023 ​OD
HON
9.17.0009
9.17.0013​
​Odpravljena težava pri izdelavi REK-O obrazca v primeru, ko se izdeluje z uporabniškim imenom, ki ima vmes piko (npr. IME.PRIIMEK)​ drugače.JPG
​08.12.2023 ​GK 9.17.0003​ ​Odpravljena težava v Poročila / Kartica po kontu / Iskanje podatke (F4) POTRJENO.JPG
​21.11.2023 ​OD ​9.17.0007 ​Izračun refundacijske urne postavke je spremenjen v enačbo: (urna postavka * odstotek * refundacijski količnik), zaokroženo na dve decimalki. POTRJENO.JPG​​
21.11.2023​ ​SAK ​9.17.0006 ​Urejeno pošiljanje Opominov in IOP po DB-mailu. POTRJENO.JPG
20.11.2023 ​HON 9.17.0012​ ​V naziv XML-ja za REK-O dodana šifra in vrsta izplačila, da je ime datoteke unikatno.
Na Rekapitulaciji izplačil se ne dodaja znesek bonitet (neizplačano).​
POTRJENO.JPG
13.11.2023​ ​OD 9.17.0006​ ​​REK-O obrazec: tag A093 se kreira tudi v primeru, ko ni dohodnine (nova kontrola na FURS)​ POTRJENO.JPG
​13.11.2023 ​HON 9.17.0010​ ​Obračun obvezne prakse: urejeno upoštevanje sorazmernega dela neobdavčenega zneska.
REK-O: Tag A082 upošteva prispevke delodajalca z oznako ZZ, tag A85 pa prispevke delodajalca z oznako POŠ.​
drugače.JPG
24.10.2023 ​BP 9.17.0005

​V Blagajni / Ostalo / Blagajne - nastavitve je ponovno mogoč izbor vrste blagajn in ureditev nastavitev. POTRJENO.JPG​​
4.10.2023
BP 9.17.0004 Dodelava pri XML datoteki DODKIS-2 za igre na srečo.​
POTRJENO.JPG
29.9.2023​ HON 9.17.0008​ ​​Obračun honorarja - urejeno upoštevanje zneska bonitete v neto znesku​ drugače.JPG
19.9.2023​ ​OD 9.17.0005​ ​Pohitritev priprave REK-O obrazca (pozna se pri velikem številu zaposlenih; čez 500) POTRJENO.JPG
​18.9.2023 ​MBK

9.17.0023​ ​Prenos v GK - dodana opcija ločene temeljnice za inventuro in dopustni kalo ter ves promet POTRJENO.JPG
4.9.2023 ZAJ 9.17.0004 Vnos davčne oznake za davčni klasifikator VPNB pusti vnesti Davek dolg (5%) že ob vnosu.​ POTRJENO.JPG​​
30.8.2023​ ​HON ​9.17.0006 ​Obračun honorarja na koncu preračuna še nominalne stroške, osnovo za dohodnino in dohodnino za celoten bruto in zapiše zaokrožen znesek (prej se je računalo za vsak bruto ključ posebej). Potrebno zaradi ostrejših kontrol na REK-O. drugače.JPG