Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Seznam_verzij_exe_915

​​​​​​​​

Izdaja 915-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!

Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
​8.3.2024 ​OD 9.15.0071​ ​- Omogočeno kopiranje arhiviranega REK-O obrazca - obvezno prej nastaviti pravi mesec!
Maksimalni znesek refundacijske urne postavke omejen na 2,5 kratnik slovenskega povprečja iz mesečnih nastavitev.​
- Invalidska podjetja: XML se izdela tudi, če so podatki samo za neinvalide nad 3x min.plače.​
POTRJENO.JPG​​
5.3.2024​ ​HON 9.15.0027​ ​​Urejeno, da se zneski neto ključev seštejejo v znesek za izplačilo. drugače.JPG​​
​22.2.2024 ​OD ​9.15.0068 ​Urejeno, da se v primeru obračuna za leta pred 2024 na REK-O kreira tudi tag A072P. POTRJENO.JPG​​
​15.2.2024 ​OD ​9.15.0067 Vsa podjetjaZnesek prispevka OZP se sorazmerno porazdeli po vseh ključih (prej razporejen le na prvega). Obračun prispevka je bil pravi.
Invalidska podjetja: Urejeno, da se prispevek OZP dodeli samo na del do trikratnika. Na delu nad trikratnikom je označeno na delavcu, da se prispevek ne obračuna. Ne usklajuje se dohodninska osnova, dohodnina in neto znesek v S08 tagu, pač pa se upošteva taka, kot je izračunana glede na razmerje med bruto plačo in trikratnikom minimalne plače.
drugače.JPG
13.2.2024 ​HON 9.15.0025​ ​Ureditev obračuna posebnega davka (od celotnega bruta), ureditev izračuna prispevkov iz BOD v ključu Prispevki iz BOD, če se jih obračuna več​. drugače.JPG
​6.2.2024 HON​ ​9.15.0022 ​Dopolnitev obračuna in priprave REK-O, vezane na znižano osnovo za prispevke za normirane stroške. drugače.JPG​​
​1.2.2024 ​OD 9.15.0066​ ​Dopolnitve zaradi obračuna novega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. drugače.JPG​​
23.01.2024​ ​OD ​9.15.0064 ​Dopolnitev: možnost priprave VIRDOH.DAT datoteke POTRJENO.JPG
​27.12.2023 ​OD
HON
9.15.0061
9.15.0018​
​Odpravljena težava pri izdelavi REK-O obrazca v primeru, ko se izdeluje z uporabniškim imenom, ki ima vmes piko (npr. IME.PRIIMEK)​ drugače.JPG
13.11.2023​ ​OD ​9.15.0060 ​REK-O obrazec: tag A093 se kreira tudi v primeru, ko ni dohodnine (nova kontrola na FURS) POTRJENO.JPG
​29.9.2023 ​HON 9.15.0017​ ​​Obračun honorarja - urejeno upoštevanje zneska bonitete v neto znesku drugače.JPG
27.9.2023 ​SAK 9.15.0009​ ​Opomini in IOP: pošiljanje po Dbmailu pripravi besedilo kot plain text, ne glede na izbiro pisave in besedila, ker se je pojavljala težava pri vpisu besedila na sporočilih (realizirano še v 918-000) POTRJENO.JPG
19.9.2023​ OD​ 9.15.0059​ ​Pohitritev priprave REK-O obrazca (pozna se pri velikem številu zaposlenih; čez 500)​
POTRJENO.JPG
​5.7.2023 HON​ 9.15.0016​ Ureditev REK-O:
- V primerih, ko je prispevek z oznako DDP ali ZOD, se izdelata še taga N01 ali N02.
- Ne priravlja se več nepotrebni M01 tag.
drugače.JPG​​
14.4.2023​ ​OD 9.15.0055​ ​Dopolnitve REK-O (A054 za jubilejne, odpravnine...), pravo obdobje OD in DO v M tagih in preimenovanje datoteke. POTRJENO.JPG​​
​1.3.2023 ​KAD 9.15.0006​ ​Valid VA_TOCKE na polju Kolektivna izračuna osnovno zaposlenega v sorazmernem delu glede na delavčev delovni čas (osnova iz tarifne priloge / 8 * delavčev delovni čas, zaokroženo na 2 dec.mesti POTRJENO.JPG​​
​5.1.2023
6.1.2023
9.1.2023
​HON ​9.15.0003
9.15.0007
9.15.0009
​REK-O obrazec.
Dopolnitve REK-O.
Popravki REK-O.
drugače.JPG​​
​30.12.2022
6.1.2023
10.1.2023
​OD ​9.15.0030
9.15.0034
9.15.0037
​REK-O obrazec in novosti v zvezi z dohodnino.
Dopolnitve REK-O.
Popravki REK-O.
drugače.JPG​​
​22.12.2022 ​NA ​9.15.0014 ​Vključeno kontrola v verzijo:  ​Naročilnice - v primeru, da je vključeno podpisovanje Nabavnih naročilnic je pred dodelitvijo podpisne verige kontrola, da mora biti nabavna naročilnica izpisana. POTRJENO.JPG
​14.10.2022 KAD​ ​9.15.0003 Urejena shranitev datuma v polju Določen čas do v tabeli Delavci. drugače.JPG
12.9.2022​ ​OD 9.15.0022​ ​Ključ, ki se obračuna v plačah in ima v polju Vrsta plačila označeno O ali M, se zapiše v taga A062/P04 in M05. Ostala redna izplačila (razen boleznine, dodatka do min.plače... ) se zapišejo v taga A062/P01 in M01.​ POTRJENO.JPG
​18.8.2022 ​GK 9.15.0000​ Urejen vstop v meni davčno poročilo - za davčna poročila od 1.1.2010 do 30.6.2013 POTRJENO.JPG
16.8.2022​ ​HON ​9.15.0003 ​Urejen izračun prispevkov tudi v primeru, ko se obračunava za več vrst izplačil hkrati, ki imajo isti datum izplačila. POTRJENO.JPG
6.7.2022 OD 9.15.0019 Obrazec REK-1/Tag M02LO: pri boleznini v breme podjetja se tudi, če ima zaposleni vstop v tekočem letu, v leto osnove v tag M02 vpiše preteklo leto. POTRJENO.JPG
​​