Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Seznam_verzij_exe_911

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​

Izdaja 911-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!
 
Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
24.3.2020 ​OD 9.11.0033​ ​Dopolnitev pri pripravi REK-1 obrazca v primeru, ko podjetje zaposluje starejšo brezposelno osebo, za katero uveljavlja olajšave plačila prispevkov. Če so taki delavci starejši od 60 let, pa se uveljavlja druga olajšava, se znesek osnove za prispevke v zbirnem REKu zapiše samo v tag F314 (Osnova za prisp.brezposelnih), ne pa tudi v tag F309 (Osn.za prisp.-dopolnitev 60 let in ni v F310). POTRJENO.JPG
​20.03.2020 ​GK ​9.11.0022 ​Nepreneseni dokumenti: dopolnitev pregleda neprenesenih dokumentov za datum do, izločitev kasnejših dokumentov in prikaz neprenesenih knjižb za dokument.  POTRJENO.JPG
​18.03.2020 ​ZAJ ​9.11.0061 ​Dopolnitev poročila Stroškovna kartica, da se datum veljave neknjiženih računov upošteva iz glave računa. Pri vnosu novih pozicij se vpisuje datum veljave iz glave računa, če je oznaka za Razmejitev enako 'NE'.
​17.03.2020 ​POD ​9.11.0008 ​Dopolnitev poročila o porabi planiranih sredstev - specialna rešitev.
17.3.2020 ​PLP ​9.11.0044 ​Vzpostavitev uvoza izpiska VALU Moneta.
​16.3.2020 ​OS ​9.11.0029 ​Omejitev podatkov pri izpisu zapisnika iz knjiženih dogodkov na pogoje iz vstopne maske.   POTRJENO.JPG

​13.3.2020

16.3.2020

​CRM,
SN,
PS

9.11​.0003
9.11.0010
9.11.0018
​Popravek klica programa CRM iz drugih programov za vpis dogodka (meni Opcije - priprava dogodka CRM). POTRJENO.JPG
​13.3.2020 ​PLP 9.11.0043​ ​Dopolnitev ločenih izpisov v primeru, da je datum plačila starejši od tekočega dne.  POTRJENO.JPG
12.3.2020 ​WPOD ​9.11.0.02

​WebPodpisovanje - popravek pri delilniku računa - pri vnosu 10. vrstice SQL vračal številko z decimalnim mestom. 

POTRJENO.JPG
​12.3.2020 ​PLP 9.11.0041​ ​Če smo imeli pripravljene naloge, ki so imeli Datum plačila (ne Valuta) prazen, in če smo »stali« na takšnem nalogu, se v pripravljena plačila za tekoči dan niso upoštevali poleg teh s praznim datumom tudi tisti nalogi, ki so imeli Datum plačila enak tekočemu datumu.

 Nov zagonski program sedaj deluje tako, da so na posameznem izpisu (Zbirni nalog za prenos) vsi nalogi, ki imajo izpolnjen pogoj:
- samo označeni nalogi v koloni Potrdi
- za en transakcijski račun plačnika (vsak TRR plačnika gre na svoj izpis)
- za datum plačila (tekoči dan ali starejši datum plačila od tekočega ali prazen datum plačila se skupaj obravnavajo kot nalogi za tekoči dan). Če je datum plačila starejši od tekočega dne, se izpiše na nov izpis. 

POTRJENO.JPG
11.3.2020 OD​ ​9.11.0030 ​Zajete dopolnitve:
- Oprostitev delnega plačila prispevkov za starejše od 60 let ne velja, če ima delavec vsaj en vnos na vrsti dela, ki predstavlja dopolnilno delo (Vrsta izplačila = E).
- Delna oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje starejših brezposelnih velja še po izplačilu plač za januar 2020, do 31. 12. 2021, vendar največ 24 mesecev in če je bil delavec zaposlen pred 1. 1. 2020.
- Ob obračunu plač je v obvestilu dodano obvestilo, da ima delavec vnesene članarine, če ima delavec vpisan izstop v mesecu obračuna.
drugače.JPG
11.3.2020​ ​PS ​9.11.0017

- Vrnitev upoštevanja omejitve potnih nalogov glede na datum od - do iz vstopne maske pri statusu neknjiženo. Datum od se ne ponudi. Datum do pa se ponudi glede na najvišji datum neknjiženega potnega naloga.

​- Zaradi podaljšanja polja LOGNAME in LOGIN je na oknu za dodajanje novega podpisnika premalo prostora za izpis priimka uporabniškega imena. Priimek je bil zato dodan v ločeno vrstico pod uporabniškim imenom.

POTRJENO.JPG
11.3.2020

NA

9.11.0012 ​Zaradi podaljšanja polja LOGNAME in LOGIN je na oknu za dodajanje novega podpisnika premalo prostora za izpis priimka uporabniškega imena. Priimek je bil zato dodan v ločeno vrstico pod uporabniškim imenom. POTRJENO.JPG
06.03.2020 ​ZAJ,
POD
​9.11.0059
9.11.0006
​Zaradi podaljšanja polja LOGNAME in LOGIN je na oknu za dodajanje novega podpisnika premalo prostora za izpis priimka uporabniškega imena. Priimek je bil zato dodan v ločeno vrstico pod uporabniškim imenom. POTRJENO.JPG
03.03.2020​ ​ZAJ 9.11.0058​ ​Odprava napake pri izboru dodatnih pogojev za knjiženje prejetih računov.  POTRJENO.JPG
03.03.2020 ​GK ​9.11.0019 ​Dopolnitev zaključka leta. Obvezna je zamenjava programa pred izvedbo zaključka leta v GK. drugače.JPG​​​
​27.02.2020 ​WebPOD ​9.11.0001 ​Dopolnitev osveževanja delilnika računov.
​27.02.2020 ​PLP 9.11.0040​ Vzpostavljen uvoz izpiska mBILLS (opcija).  POTRJENO.JPG​​
​26.02.2020 ​PLP 9.11.0039​ ​1. Dopolnjena procedura za združevanje nalogov: 
- Tip modela: V primeru, da se partnerjev TRR začne z oznako SI, se v Tip reference vedno vpiše SI. Če je partnerjev TRR različen od SI, se v tip reference vedno vpiše NRC. 
- Model sklica: V primeru, da se partnerjev TRR začne z oznako SI, se v model vedno vpiše 99, sklicevalna številka je prazna. Če je partnerjev TRR različen od SI, se v tip reference vpiše NRC, model in sklic sta prazna. 
2. Redni vnos plačilnega naloga (brez pravice PLP.PLACILA_UPN): popravljen zamik polj na polju Namen.

 
POTRJENO.JPG​​
21.02.2020​ ​PLP ​9.11.0034 ​Dopolnitev, da se v sklic prejemnika, če je ta prazen, ne prepiše sklic iz saldakontov, ampak ostane prazen. POTRJENO.JPG
​19.02.2020 ​POD ​9.11.0004 ​Dopolnitev kontrolnika z nabavnim načrtom.
​19.2.2020 ​MBK ​9.11.0033 ​Zaključek poslovnega obdobja, če podjetje nima zaloge za začetno stanje: ob zaključku poslovnega obdobja se datum začetnega stanja v nastavitvah postavi na 1. 1. nezaključenega leta, če artikli nimajo zalog. Prej je program ob zaključku javljal, da ni začetnega stanja in da se postopek ni izvedel.  POTRJENO.JPG
17.2.2020 PLP​ 9.11.0032​ ​1. Prenos v Glavno knjigo v meniju Ostalo: popravek združevanja protikonta v eno knjižbo. 
2. Dopolnitev priprave XML v primeru, da je sklic prejemnika in plačnika prazen, se ne vpiše več "NOTPROVIDED", ampak za domača plačila SI99, za tujce pa v tem primeru taga ref ni. 
POTRJENO.JPG
14.2.2020​ ​PLP ​9.11.0030 1. ​Priprava plačilnih nalogov: model in sklic prejemnika se išče preko šifranta Kontni plan in Oznake za prenos. 
2. Priprava množičnih plačil: v primeru, da je sklic prazen, se v XML zapiše SI99 in ne več NOTPROVIDED.
POTRJENO.JPG​​
1​3.2.2020
​FA
MBK
GK
ZAJ


9.11.0025
9.11.0030
9.11.0017
9.11.0052
Popravek XML datoteke za oddajo rekapitulacijskega poročila      POTRJENO.JPG
7.2.2020​ Vsi programi​ Popravek v šifrantu partnerjev: iskanje banke pri dodajanju novega transakcijskega računa.  POTRJENO.JPG​​
7.2.2020 ​PLP 9.11.0025​ ​Odprava napake pri pripravi obveznosti.  POTRJENO.JPG
6.2.2020 ZAJ

9.11.0049

​Dodajanje novega transakcijskega računa prejemnika in iskanje banke:
- za slovenski TRR je dopolnjeno iskanje banke še po Oznaki banke, če banke ne najde po šifri.
POTRJENO.JPG
​6.2.2020 ​PLP 9.11.0024​ Zamenjati je potrebno tudi izpis Zbirni nalog za prenos (PLPVIR_ZBLJ)
​1. Priprava nalogov iz prejetega računa:
- vpiše se transakcijski račun iz glave računa, če ga ni, se vpiše osnovni
- denarna enota se preveri iz glave računa
2. Izpis zbirni nalog za prenos:
- za vsak transakcijski račun plačnika se kreira ločen izpis,
- na izpisu so samo označeni nalogi
- spremenjena oblika izpisa zaradi novega grupiranja
3. Dodajanje novega transakcijskega računa prejemnika in iskanje banke:
- za slovenski TRR je dopolnjeno iskanje banke še po Oznaki banke, če banke ne najde po šifri.
POTRJENO.JPG
6.2.2020 ​OS ​9.11.0017 ​Popravek pri izpisu zapisnikov iz knjiženih sprememb (omejitev na datum iz vstopa). Vključena tudi dopolnitev, da pri knjiženju oslabitev osnovnih sredstev program omogoča vnos datuma aktiviranja. POTRJENO.JPG
​6.2.2020 ​OBR ​9.11.0003 ​Popravek izbora obračunov glede na partnerja.  POTRJENO.JPG
​5.2.2020 ​GK ​9.11.0014 ​Popravek spremembe statusa prenosa v Saldakonte za temeljnico, ki je prenesena iz pomožnih knjig in neknjižena. V primeru Korektur takšne temeljnice se sedaj status prenosa ohrani N - ni za prenos.
Dopolnitev seštevka pri DDV-O in izpis obračunanega DDV.txt - poleg programa tudi izpis GKP_DDV_O_2020.*
POTRJENO.JPG
​5.2.2020 ​PLP ​9.11.0021 ​Dopolnitev priprave podatkov na izpis Zbirni nalog za prenos po nalogu 9946311.  POTRJENO.JPG
4.2.2020 ​OD ​9.11.0028 Specialna rešitev pri pripravi REK​-1 obrazca. POTRJENO.JPG
​3.2.2020 ​Vsi programi ​Popravek za Priponke: shranitev izbrane poti do dokumentov po prvem izboru poti. POTRJENO.JPG
30.1.2020 HON​ ​9.11.0011 ​Priprava REK-2 za najemnine po spremembi davčne stopnje na 27,5 %. POTRJENO.JPG
29.1.2020​ ​PS 9.11.0013​ ​Vrnitev funkcionalnosti izbornih pogojev na datum in status dokumentov. V datum od se ponudi zaključeno leto+1 dan. V datum do pa najvišji datum iz neknjiženega potnega naloga. Omejitev na datumsko obdobje se upošteva pri statusih knjiženo, brisano in arhivirano brez realizacije. Status neknjiženo pokaže vse. POTRJENO.JPG
28.1.2020​ OD​ 9.11.0025​ Dopolnitev izračuna minimalne osnove za prispevke po novi zakonodaji.​ drugače.JPG
27.1.2020​ ​PS ​9.11.0008 ​Pomoč na polje šifra delavca - dodatno sklicevanje še na status delavca (aktivni, najeti, zunanji...) POTRJENO.JPG
24​.1.2020​ ​PS ​9.11.0007 ​Popravek pri prikazu polj pri pomoči na delavce ob vnosu potnega naloga. POTRJENO.JPG
23.1.2020​ OD​ 9.11.0022​
- Na povzetek obračuna dohodkov (dohodnina) je dodan prikaz specifikacije vzdrževanih družinskih​ članov in obdobje uveljavljanja.
- Obrazec M4/M8 - Izpis obvestila o obračunanih in plačanih prisp​evkih je mogoč tudi samo za zaposlene, ki nimajo dostopa do osebnega portala. 
POTRJENO.JPG
23.1.2020 ​PLP ​9.11.0018 ​Zapis plačilnega naloga s tipom modela SI in modelom 99 v XML datoteko pod tag za sklic se spremeni iz NOTPROVIDED zapisa (brez sklica) v dejanski zapis SI99.  POTRJENO.JPG
23.1.2020 ​SAK 9.11.0004​ ​Storno AP knjižb: dodan še pogoj na številko knjižbe v primeru, da ima več knjižb simbola AP enake pogoje: enak simbol, partner, znesek, datum veljave, številka predplačila. POTRJENO.JPG​​
​22.1.2020 ​SAK ​9.11.0002 ​​Prestavljena je statusna vrstica za obarvan prikaz (rdeče, zeleno), če znesek obveznosti presega znesek terjatve. Statusna vrstica je prej prekrivala znesek.  POTRJENO.JPG
​20.1.2020 ​ZAJ 9.11.0042​ ​Popravek prenosa Opomb v Glavno knjigo iz pozicij računa. POTRJENO.JPG​​
16.1.2020​ ​PLP 9.11.0014​ ​Popravek seštevkov pripravljenih plačilnih nalogov (dodatni meni). POTRJENO.JPG
15.1.2020​ ​OD 9.11.0018​
- Priprava REK-1 obrazca za nagrado za poslovno uspešnost glede na spremembe, ki veljajo od ​1. 1. 2020 (oddaja možna od 13. 1. 2020 dalje).
- Dohodnina, Seznam prispevkov -> kontrola na sistemsko XMAIL_IOPD se ne izvaja, če podjetje nima kadrovske evidence. 
- Dopolnjen izračun razlike do minimalne osnove za prispevke v primeru refundacij za del meseca.
POTRJENO.JPG
​10.1.2020 ​GK 9.11.0010​ ​Popravek napake testa v meniju Ostalo\Avtomatski test:
- Nepreneseno iz pomožnih knjig (knjiženo)
- Neknjiženo v pomožnih knjigah
POTRJENO.JPG
​9.1.2020 ​OS ​9.11.0009

Knjiženje spremembe najema - Znesek sedanje vrednosti v tabeli register se spremeni glede na
znesek nabavne vrednosti iz spremembe.

​9.1.2020 ​ZAJ ​9.11.0027 ​Popravek pri prenosu v Vodenje projektov: če nastane pozicija računa iz delilnika, ima lahko drugačen datum veljave kot je na glavi računa. Pri prenosu v projekte se vzame datum veljave iz glave računa, če je na poziciji oznaka za razdelitev stroškov enaka 'NE'. Tem pozicijam se tudi ob knjiženju vpiše datum veljave iz glave računa. POTRJENO.JPG
​9.1.2020 ​PLP/HON/OD 9.11.0010
​9.11.0009
9.11.0012
​Usklajena in poenotena priprava plačilnih nalogov v zvezi z vpisom tipa reference SI, RF in NRC v vseh treh programih. Pravila so na http://navodila.mit-ing.si/SitePages/PLP_PLA%C4%8CILA_MODEL_Kontrole.aspx POTRJENO.JPG​​
​8.1.2020 ​ZAJ ​9.11.0025 ​Popravek pomoči na seznam transakcijskih računov partnerja pri vnosu glave prejetega računa.  POTRJENO.JPG
6.1.2020​ ​FA/MBK ​9.11.0013
9.11.0017
​​Vsiljeni znesek in priprava fakture iz Intrix-a. POTRJENO.JPG
30.12.2019​ ​PLP 9.11.0008​ ​Popravek vpisa modela RF. Priprava nalogov iz saldakontov sedaj vedno jemlje knjižene podatke iz saldakontov (model in sklic) in po pravilu vpiše tip modela RF, NRC ali SI. Za tip modela NRC se sedaj ne vpisuje več sklic plačnika.  POTRJENO.JPG
30.12.2019​ ​ZAJ 9.11.0023​ ​Dopolnjen vpis modela in sicer če, uporabnik potrdi podatek TRR partnerja, se vpiše model:
- če je TRR prazen (partner nima vpisanega TRR), se v model vpiše 99, če sklica ni oziroma 00, če je sklic vpisan. Uporabnik mora sam popraviti model, če je partner tujec. 
- če je TRR partnerja z oznako SI (slovenski TRR), se vpiše model 99, če sklica ni oziroma 00, če je sklic vpisan.
- če je TRR partnerja tujca, se v model vpiše NRC, če sklica ni oziroma RF, če je sklic vpisan​.​
Dodana funkcionalnost pri prenosu iz pozicije računa v Osnovna sredstva, da se vpiše šifra investicije v teku, če je vpisana.
POTRJENO.JPG​​
​30.12.2019 ​PR ​9.11.0016 ​Popravljen obvezen vnos lokacije na pozicijo pogodbe, če v nastavitvi XSIFRK_MP ni vpisan maloprodajni partner. 
27.12.2019​ ​MBK 9.11.0015​ ​​Novo poročilo za maloprodajo: [[Gotovinski_računi_pz|Prevzemni list trgovine na drobno]]. Izpis je možen na knjiženih prevzemnicah in knjiženih prenosnicah.  POTRJENO.JPG​​​
​24.12.2019 ​OS ​9.11.0008 ​Dopolnitev opcije Investicije v teku - dodan podatek Opomba iz pozicije računa (pregled+izpis OSD_INVEST_K) ter vpogled na priponke prejetih računov. POTRJENO.JPG
24.12.2019​ ​PS 9.11.0005​ ​Popravek kontrole pri knjiženju obračunov potnih nalogov brez pozicije za stroške
23.12.2019​ ​HON ​9.11.0007 ​Priprava virmanov in model 19. POTRJENO.JPG​​
​18.12.2019 ​ZAJ ​9.11.0021 ​Popravek vpisa številke temeljnice pri vpisu na pozicije, ki so bile kreirane pri opciji Razmejitev.
18.12.2019 ​OS ​9.11.0007 ​Podatki za register - sprememba kontrole na polja, ki se izračunavajo pri opciji Najemov. drugače.JPG