Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Seznam_verzij_exe_916

​​​​​

Izdaja 916-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!

Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
8.3.2024​ ​OD ​9.16.0052 ​- Omogočeno kopiranje arhiviranega REK-O obrazca - obvezno prej nastaviti pravi mesec!
- Maksimalni znesek refundacijske urne postavke omejen na 2,5 kratnik slovenskega povprečja iz mesečnih nastavitev.
- Invalidska podjetja: XML se izdela tudi, če so podatki samo za neinvalide nad 3x min.plače.​
POTRJENO.JPG​​
​5.3.2024 ​HON 9.16.0030​ ​Urejeno, da se zneski neto ključev seštejejo v znesek za izplačilo. drugače.JPG​​
​22.2.2024 ​OD ​9.16.0049 ​Urejeno, da se v primeru obračuna za leta pred 2024 na REK-O kreira tudi tag A072P. POTRJENO.JPG
​15.2.2024 ​OD ​9.16.0047 Vsa podjetjaZnesek prispevka OZP se sorazmerno porazdeli po vseh ključih (prej razporejen le na prvega). Obračun prispevka je bil pravi.
Invalidska podjetja: Urejeno, da se prispevek OZP dodeli samo na del do trikratnika. Na delu nad trikratnikom je označeno na delavcu, da se prispevek ne obračuna. Ne usklajuje se dohodninska osnova, dohodnina in neto znesek v S08 tagu, pač pa se upošteva taka, kot je izračunana glede na razmerje med bruto plačo in trikratnikom minimalne plače​.
drugače.JPG
​13.2.2024 ​HON 9.16.0028​ ​Ureditev obračuna posebnega davka (od celotnega bruta), ureditev izračuna prispevkov iz BOD v ključu Prispevki iz BOD, če se jih obračuna več drugače.JPG
​6.2.2024 ​HON ​9.16.0025 ​Dopolnitev obračuna in priprave REK-O, vezane na znižano osnovo za prispevke za normirane stroške. drugače.JPG​​
​1.2.2024 ​OD ​9.16.0046 ​Dopolnitve zaradi obračuna novega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. drugače.JPG
23.01.2024​ ​OD ​9.16.0044 ​​​Dopolnitev: možnost priprave VIRDOH.DAT datoteke POTRJENO.JPG
​27.12.2023 ​OD
HON
​9.16.0041
9.16.0022
Odpravljena težava pri izdelavi REK-O obrazca v primeru, ko se izdeluje z uporabniškim imenom, ki ima vmes piko (npr. IME.PRIIMEK)​ drugače.JPG
21.11.2023​ ​OD ​9.16.0039 ​Izračun refundacijske urne postavke je spremenjen v enačbo: (urna postavka * odstotek * refundacijski količnik), zaokroženo na dve decimalki POTRJENO.JPG​​
20.11.2023​ ​HON ​9.16.0021 ​V naziv XML-ja za REK-O dodana šifra in vrsta izplačila, da je ime datoteke unikatno.
Na Rekapitulaciji izplačil se ne dodaja znesek bonitet (neizplačano).
POTRJENO.JPG
13.11.2023​ ​OD ​9.16.0038 ​​REK-O obrazec: tag A093 se kreira tudi v primeru, ko ni dohodnine (nova kontrola na FURS)​ POTRJENO.JPG
13.11.2023​ ​HON ​9.16.0019 ​Obračun obvezne prakse: urejeno upoštevanje sorazmernega dela neobdavčenega zneska.
REK-O: Tag A082 upošteva prispevke delodajalca z oznako ZZ, tag A85 pa prispevke delodajalca z oznako POŠ.
drugače.JPG
29.9.2023​ HON​ ​9.16.0017 ​Obračun honorarja - urejeno upoštevanje zneska bonitete v neto znesku drugače.JPG
19.9.2023​ ​OD 9.16.0037​ ​Pohitritev priprave REK-O obrazca (pozna se pri velikem številu zaposlenih; čez 500)​ POTRJENO.JPG
4.9.2023​ ​ZAJ ​9.16.0010 ​Vnos davčne oznake za davčni klasifikator VPNB pusti vnesti Davek dolg (5%) že ob vnosu. POTRJENO.JPG​​
30.8.2023​ ​HON ​9.16.0016 ​Obračun honorarja na koncu preračuna še nominalne stroške, osnovo za dohodnino in dohodnino za celoten bruto in zapiše zaokrožen znesek (prej se je računalo za vsak bruto ključ posebej).​  Potrebno zaradi ostrejših kontrol na REK-O.​
drugače.JPG​​
5.7.2023 ​HON 9.16.0015


​Ureditev REK-O:
- V primerih, ko je prispevek z oznako DDP ali ZOD, se izdelata še taga N01 ali N02.
- Ne priravlja se več nepotrebni M01 tag.
Obračun honorarja na koncu preračuna dohodnino in prispevke za celoten bruto in zapiše zaokrožen znesek (prej se je računalo za vsak bruto ključ posebej).
drugače.JPG​​​
14.4.2023 OD 9.16.0033 Dopolnitve v REK-O (A054 za jubilejne, odpravnine...), pravo obdobje OD in DO v M tagih in preimenovanje datoteke. POTRJENO.JPG
1.3.2023 KAD 9.16.0006 Valid VA_TOCKE na polju Kolektivna izračuna osnovno zaposlenega v sorazmernem delu glede na delavčev delovni čas (osnova iz tarifne priloge / 8 * delavčev delovni čas, zaokroženo na 2 dec.mesti. drugače.JPG