Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Seznam_verzij_exe_916

​​

Izdaja 916-000: Seznam zagonskih programov s spremembami v verzijah po datumu spremembe

drugače.JPG- zamenjava zagonskega programa je obvezna
POTRJENO.JPG​- zamenjava zagonskega programa je priporočljiva
 
 
* Manjkajoče številke izdaj verzij : posamezni zagonski programi niso za splošno distribucijo!

Datum spremembe Ime zagonskega programa​ ​Verzija programa​ ​Opis spremembe ​Tip spremembe
4.9.2023​ ​ZAJ ​9.16.0010 ​Vnos davčne oznake za davčni klasifikator VPNB pusti vnesti Davek dolg (5%) že ob vnosu. POTRJENO.JPG​​
5.7.2023 ​HON 9.16.0015


​Ureditev REK-O:
- V primerih, ko je prispevek z oznako DDP ali ZOD, se izdelata še taga N01 ali N02.
- Ne priravlja se več nepotrebni M01 tag.
Obračun honorarja na koncu preračuna dohodnino in prispevke za celoten bruto in zapiše zaokrožen znesek (prej se je računalo za vsak bruto ključ posebej).
drugače.JPG​​​
14.4.2023 OD 9.16.0033 Dopolnitve v REK-O (A054 za jubilejne, odpravnine...), pravo obdobje OD in DO v M tagih in preimenovanje datoteke. POTRJENO.JPG
1.3.2023 KAD 9.16.0006 Valid VA_TOCKE na polju Kolektivna izračuna osnovno zaposlenega v sorazmernem delu glede na delavčev delovni čas (osnova iz tarifne priloge / 8 * delavčev delovni čas, zaokroženo na 2 dec.mesti. drugače.JPG