Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Plačilni nalogi

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

Plače: Plačilni nalogi 

Ob vstopu v tabelo imamo na pregledu plačilne naloge, ki so pripravljeni za izbrano vrsto izplačila in še niso sprovedeni preko plačilnega prometa. Nalogi, ki so že obdelani v plačilnem prometu, iz tega pregleda izginejo.

Pripravo novih plačilnih nalogov izvedemo preko desnega menija Izdelava nalogov. Na vnosnem oknu (slika 1) določitmo datum izplačila in datum plačila prispevkov. V polju Iz računa izberemo račun iz katerega želimo plačilo sprovesti.

Označimo izdelavo nalogov za prispevke, dohodnino, nakazila na banke - nakazila delavcem, samoprispevke, kredite, članarine, OD_Drugi nalogi za nakazila - to so materialni stroški in dodatno pokojninsko zavarovanje.

Brisanje še nesprovedenih nalogov izberemo po potrebi.

V kolikor bomo pripravili datoteko za množična plačila (nakazila delavcem in krediti) se zadimi Zamnjava besedila v dobro. Sicer pri pripravi nalogov lahko zamenjamo besedilo  s poljubnih besedilom (slika 1). Če označimo Vpis šifre delavca, se bo na koncu besedila dodala še šifra delavca.

Vpis datumske oznake v prazne sklice izberemo iz razloga, da kateri od sklicev nebi ostal prazen in je zapisan vsaj datum izdelave nalogov.

Zamenjava namena s šifro za REK izberemo, ko v namenu ne želimo besedila npr. 'Plača in nadomestila plače Januar 2012/1'. Zamenjamo s šifro in  tako bo namen enak '1101 Januar 2012/1'

OD_Placilni nalogi.JPG

Slika 1 - prikaz vnosnega okna za pripravo plačilnih nalogov

Ob kreiranju plačilnih nalogov se izvede kontrola ali imajo vsi delavci vpisan transakcijski račun.

Pripravljeni plačilni nalogi se nahajajo v tabeli VSI_VIRMAN in imajo vpisano uporabniško ime osebe, ki je naloge pripravila ter datum priprave nalogov.

Z izdajo 906-000 je dodana kontrola na obstoj šifre banke. Če šifra banke ne obstaja, se plačilni nalogi za takšne delavce ne pripravijo. Program javi obvestilo in seznam delavcev. Potrebno je potrditi v šifrantu Delavci polje Transakcijski račun, da se šifra banke ustrezno prebere iz prvih 6 mest TRR in vpiše v polje Banka1. ​
PREZAPOSLITEV3AS.JPGIzpis

Na desnem meniju je na voljo izpis - seznam plačinih nalogov. Seznam si lahko pripravimo glede na datum plačila oz. na datum priprave nalogov.

OD_Placilni nalogi_3.JPG

Slika 2 - izbor pregleda nalogov