Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Plačilni nalogi

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​​

Plače: Plačilni nalogi 

Ob vstopu v tabelo imamo na pregledu plačilne naloge, ki so pripravljeni za izbrano vrsto izplačila in še niso sprovedeni preko plačilnega prometa. Nalogi, ki so že obdelani v plačilnem prometu, iz tega pregleda izginejo.

Pripravo novih plačilnih nalogov izvedemo preko desnega menija Izdelava nalogov. Na vnosnem oknu (slika 1) določitmo datum izplačila in datum plačila prispevkov. V polju Iz računa izberemo račun iz katerega želimo plačilo sprovesti.

Označimo izdelavo nalogov za prispevke, dohodnino, nakazila na banke - nakazila delavcem, samoprispevke, kredite, članarine, OD_Drugi nalogi za nakazila - to so materialni stroški in dodatno pokojninsko zavarovanje.

Brisanje še nesprovedenih nalogov izberemo po potrebi.

V kolikor bomo pripravili datoteko za množična plačila (nakazila delavcem in krediti) se zadimi Zamenjava besedila v dobro. Sicer pri pripravi nalogov lahko zamenjamo besedilo  s poljubnih besedilom (slika 1). Če označimo Vpis šifre delavca, se bo na koncu besedila dodala še šifra delavca.

Če za nakazila na tuje banke ne želimo izdelavi plačilnega naloga kot množično plačilo, ampak kot navaden plčailni nalog, ne obkljukamo ​opcije Množična plačila za tuje banke.

Vpis datumske oznake v prazne sklice izberemo iz razloga, da kateri od sklicev nebi ostal prazen in je zapisan vsaj datum izdelave nalogov.

Zamenjava namena s šifro za REK izberemo, ko v namenu ne želimo besedila npr. 'Plača in nadomestila plače Januar 2012/1'. Zamenjamo s šifro in  tako bo namen enak '1101 Januar 2012/1'

OD_Izdelava nalogov.PNG

Slika 1 - prikaz vnosnega okna za pripravo plačilnih nalogov

Ob kreiranju plačilnih nalogov se izvede kontrola ali imajo vsi delavci vpisan transakcijski račun.

Kontrolira se tudi, če obstaja več bank z isto oznako v polju GIRO. V primeru podvojenosti, se ne more izračunati pravi znesek za kredite, zato podvojenosti ne sme biti.

Pripravljeni plačilni nalogi se nahajajo v tabeli VSI_VIRMAN in imajo vpisano uporabniško ime osebe, ki je naloge pripravila ter datum priprave nalogov.

Kontrolira se tudi obstoj šifre banke. Če šifra banke ne obstaja, se plačilni nalogi za takšne delavce ne pripravijo. Program javi obvestilo in seznam delavcev. Potrebno je potrditi v šifrantu Delavci polje Transakcijski račun, da se šifra banke ustrezno prebere iz prvih 6 mest TRR in vpiše v polje Banka1. ​
PREZAPOSLITEV3AS.JPG

Če program javi, da obstaja več bank z isto oznako, npr.: 
Obstaja več bank z oznako SI5604:  2. pomeni, da je v šifantu Banke več šifer z isto Oznako. Ena oznaka je lahko vpisana le pri eni banki, zato je potrebno šifrant ustrezno urediti (paziti tudi vpisane šifre bank v kadorvskih delavcih in delavcih v plačah)!


Izpis

Na desnem meniju je na voljo izpis - seznam plačinih nalogov. Seznam si lahko pripravimo glede na datum plačila oz. na datum priprave nalogov.

OD_Placilni nalogi_3.JPG

Slika 2 - izbor pregleda nalogov