Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Sklici na nalogih

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Oblikovanje sklicev posameznih nalogov

Reference in sklici prispevkov

Reference in sklice se določi v istoimenskih poljih posameznega prispevka v šifrantu Prispevki iz in na BOD.

 

Reference in sklici dohodnine

Reference in sklice se določi v istoimenskih poljih posameznega prispevka v šifrantu Občine.

 

Reference in sklici nakazila na banke

Pod nakazili na banke razumemo nakazila delavcem. Referenca je tako za plačnika kot prejemnika enaka 00. Sklic plačnika je datumski zapis datuma izdelave plačilnih nalogov, sklic prejemnika je datumska oznaka predvidenega dne plačila. Oba v obliki DDMMLLLL.

 

Reference in sklici kreditov

Referenca in sklic prejemnika je določena v istoimenskih poljih na posameznem kreditorju v šifrantu Kreditorji.

Referenco in sklic plačnika lahko v celoti določa zapis v istoimenskih poljih šifranta Kreditorji. So pa izjeme:

  • če se sklic plačnika zaključi s pomišljajem, se ob kreiranju naloga v sklic doda še partija kredita
  • če je sklic prazen se v sklic zapiše samo partija kredita

 

Reference in sklici članarin

Referenca plačnika je enaka 00, sklic pa predstavlja datumsko oznako za datum izdelave naloga.

Referenca in sklic prejemnika je določena v istoimenskih poljih šifranta Članarine.

 

Reference in sklici drugih nalogov za nakazila

Tako sklic prejemnika kot sklic plačnika je določen v istomesnkih poljih šifranta Drugi nalogi za nakazila.