Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Banke

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​

Skupni šifrant: Banke

V šifrantu določimo banke, ki jih uporabljamo za raznovrstna izplačila (delavcem, domačim in tujim partnerjem).

Šifra banke je poljubna. Obvezen vnos je za naziv, naslov, pošto, matično številko.

Desni meni omogoča uvoz prednastavljenih slovenskih bank v posebni proceduri. Gre za vse slovenske banke in hranilnice, ki so
registrirane pri Banki Slovenije.

9942445_1.JPG

Slika 1 - Avtomatski uvoz slovenskih bank 

Vnos obveznih podatkov nove banke:
 
9942445_2.JPG


Slika 2 - prikaz nastavitve podatkov za Novo Ljubljansko banko

Račun prejemnika je za slovenske banke račun, ki ga ima banka odprtega pri Banki Slovenije.

BIC koda (ali SWIFT koda) je bančna identifikacijska koda.

Oznaka banke je identifikacijska koda banke, ki se nahaja na 5 in 6 mestu IBAN zapisa. Banka Slovenije ima registriranih 19
slovenskih bank in 3 hranilnice. Seznam bank je objavljen na spletni strani http://www.bsi.si/placilni-sistemi.asp?blnPrint=true&MapaId=1150

Vnos oznake banke ni obvezen. Pri vnosu novega transakcijskega računa za partnerja mora uporabnik izbrati ustrezno banko iz Hitre pomoči. Če v oznako banke vpišemo prvih šest mest računa, na primer SI5602, program sam vpiše šifro banke NLB. 
 
Če bo v šifrantu Banke manjkala katera od bank glede na oznako (zapisana je v TRR), ne bo mogoče pripraviti plačila z xml datoteko. 
Opcija v desnem meniju Posodobitev šifranta po SEPA standardu je torej dana uporabniku kot možnost pravilne zapolnitve šifranta Banke.
Stare šifre bank lahko uporabnik kasneje prešifrira in briše. 
 

Sledijo podatki o državi, evropski oznaki države in indikator s katerim povemo ali je banka v območju SEPA ali ne.

Za tuje partnerje je prav tako potrebno v šifrantu Banke:
- odpreti novo šifro banke (predlagamo, da je šifra enaka oznaki banke)
- vpisati BIC kodo banke in oznako banke (prvih 6 mest v IBAN zapisu)
- v polje SEPA vpisati oznako D-če je država iz območja SEPA ali N- država ni v območju SEPA.

Ta podatek je pomemben za izvajanje plačil s tretjimi državami (izven območja SEPA).

 


 

 

Skupni šifranti

Kaj pomeni IBAN oblika zapisa transakcijskega računa?

  

seznam bank.pdfseznam bank.pdf

 

Oznaka banke ni več obvezen podatek. 
Predstavlja oznako države ter dvomestne indentifikacijske kode banke. 
Za slovenske banke program Banko še vedno išče po prvih 6 mestih transakcijskega računa.