Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Dohodnina

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Dohodnina

V šifrantu določimo dohodninsko lestvico sprejeto za vsako leto posebej. V šifrant vpišemo zneske, ki so določeni za celoletni dohodek. Preračun na mesečne zneske se naredi avtomatično.

Obračun dohodnine je neposredno povezan z letom izplačila. Zato se ob nastavitvi datuma izplačila (ob vstopu v program) za leto za katerega še ne obstaja dohodninska lestvica ponudi kopiranje dohodninske lestvice. Lestvico je obvezno potrebno popraviti na nove zneske.

S kopiranjem lestvice si zagotovimo možnost ponovnega obračuna izplačil iz preteklih let.

dohodnina.PNG

 Slika 1 - primer dohodninske lestvice veljavne od 1. 1. 2013 (slika ne prikazuje pravilnih podatkov)

 

Desni meni: Kopiranje iz preteklega obdobja

 Na desnem meniju je na voljo možnost Kopiranje iz preteklega obdobja, ki lestvico prekopira v novo - z novim datumom veljave.

 kopiranje dohodnine.PNG

Slika 2 - kopiranje stare dohodninske lestvice v novo

 Lestvico je po kopiranju nujno popraviti - vpisati nove dohodninske meje