Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

MBK_Izdajnice

​​

Materialno blagovno knjigovodstvo: Izdajnica

Uporaba dokumenta izdajnica

V dokument Izdajnice se vnašajo vse izdaje materialov ali polizdelkov na lokacije, ki po kontnem planu ne pripadajo razredu 6 (proizvodi). Za prenose med lokacijami razreda 6 uporabljajte modul prenosnice, za knjižbe brez količin pa modul temeljnice.

Ta dokument se uporablja, ko določen material ali (pol)izdelek izdate v proizvodnjo na nek delovni nalog kot vhodni material. Delovni nalog za izdajo polizdelka je različen od delovnega naloga, po katerem je bil polizdelek izdelan.

Ta dokument SE NE ne uporablja, kadar vračate polizdelek na isti delovni nalog, po katerem je bil narejen (storno prejem).

Za primer vzemimo popravilo (pol)izdelka: v tem primeru je priporočljivo, da se v ta namen odpre nov delovni nalog. Vendar kadar vračate polizdelek na isti delovni nalog, po katerem je bil narejen (storno knjižba), morate uporabiti dokument PREJEMNICA in sicer prejemnico-povratnico (storno) - torej prejemnica z negativno količino.

 

Splošno o dokumentu izdajnica

Po potrditvi pogojev v pogovornem oknu "Izbor prevzemnic", dobimo na ekran pregled glav prevzemnic. Glede na izbran status in obdobje se prikaže pregled glav izdajnic, ki ustrezajo izbranim pogojem. Nadaljnji postopki, ki jih izvajamo z izdajnicami v pregledu, so odvisni od statusa.

 
V pregledu neknjiženih izdajnic dokumente vnašamo, spreminjamo ali brišemo, izpisujemo itd.

izdajnice glave.JPG 

Slika 1 - Pregled glav izdajnic

Postopek vnašanja izdajnic je tak kot pri večini dokumentov in si ga lahko ogledate tukaj.


V pregledu izdajnic nadaljnje postopke na vnesenih dokumentih izvajate preko desnega menija.

Pregled pozicij izdajnice lahko odprete z dvojnim klikom na glavo dokumenta, preko menija "Pozicije" preko desnega menija. Če želite, se lahko na vseh dokumentih pregled pozicij odpre tudi tako, da so pozicije prikazane v spodnjem delu okna v pregledu glav dokumentov in se ob premikanju po glavah dokumentov tudi osvežujejo.

Izpis izdajnice tako kot za druge dokumente izvedemo preko gumba za tiskalnik v orodni vrstici. Vrstni red poziciji na izdajnici lahko določimo preko sistemske nastavitve XLAST_IZ. Po privzeti vrednosti je vrstni red najprej po izdajnem in nato po prejemnem skladišču, nato po pozicijah izdajnice (sistemska je prazna ali ima zapisano VREDI=;GL_ZST_ID,PP_SIFSKL,PP_SIFSK2,PP_POZICIJA). V primeru zapisa VREDI=;GL_ZST_ID,PP_SIFSKL,PP_SIFSK2,PP_SIFPRO bo vrstni red po šifri artikla.