Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

MBK_Kopiranje

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Materialno blagovno knjigovodstvo: Kopiranje

 

Kopiranje

Kopiranje dokumenta pomeni nastanek identičnega dokumenta, ki je viden na pregledu neknjiženih dokumentov. Novo nastali dokument se od originala razlikuje po zaporedni številki.
 
Postopek kopiranja je namenjen hitrejšemu vnosu dokumentov, saj dokument lahko hitreje ustvarimo s kopiranjem obstoječega oz. podobnega dokumenta ter delnimi korekturami le-tega.

Kopiranje.png

 

Slika 1: Možno spreminjanje kopiranega dokumenta - prevzemnice

 

 

Že pri samem postopku kopiranja se kopiranemu dokumentu lahko popravi datum dokumenta, osvežijo se pogoji iz pogodbe... Podatki, ki se lahko spremenijo na kopiranem dokumentu že ob postopku kopiranja so odvisni od vrste dokumenta.
 
Ob zaključku postopka program obvesti o novo nastalem dokumentu oz. o morebitnih napakah, zaradi katerih se postopek ni izvedel. Kopiran dokument lahko popravimo preko korektur dokumentov v pregledu neknjiženih dokumentov.

 

Kopiranje z nasprotnimi vrednostmi količin

Kopiranje z nasprotnimi vrednostmi količin pomeni nastanek identičnega dokumenta, ki je viden na pregledu neknjiženih dokumentov. Novo nastal dokument se od originala razlikuje v tem, da imajo pripadajoče pozicije nasprotne vrednosti količin (običajno negativne).

Postopek lahko uporabljate kot delni storno dokumenta, saj za razliko od storna, ki ga, neknjiženega, ne morete popravljati, dokument, ki tako nastane, lahko spreminjate. Spreminjate lahko podatke v glavi ali v pozicijah.

Po končanem kopiranju z nasprotnimi vrednostmi količin program obvesti o morebitnih napakah ali o uspešno izdelanem novem dokumentu