Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

MBK_Prejemnice

Materialno blagovno knjigovodstvo: Prejemnice

V modulu "Prejemnice" se vnašajo vsi prejemi artiklov iz proizvodnje oziroma drugih lokacij, ki niso skladišča izdelkov / blaga.
Za prenose med skladišči uporabljajte dokument Prenosnice, za knjižbe brez količin pa dokument Temeljnice.
 
Uporabnik vidi samo prejemnice, ki jih je izdelal sam, ob ustrezni nastavitvi pravice pa tudi prejemnice, ki so jih izdelali drugi uporabniki.
 
Po potrditvi pogojev v pogovornem oknu "Izbor prejemnic", dobimo na ekran pregled glav prejemnic. Dostop do pozicij posamezne prejemnice je možen na tri načine.
1. s klikom na jeziček "Povezave" se odpre pregled pozicij dokumenta, na katerem ste postavljeni,
2. z dvojnim klikom na glavo prejemnice,
3. Ob ustrezni sistemski nastavitvi se pozicije lahko prikazujejo v spodnjem delu ekrana v pregledu glav dokumentov. Za ustrezno nastavitev se dogovorite z vašim skrbnikom v Saop Proizvodnji​.
 
 
Tehniko oz. postopke vnosa, izpisovanja, spreminjanja in knjiženja prejemnic si oglejte v ustreznih navodilih.
 
Polja, ki sestavljajo glavo in pozicije prejemnice, pa si oglejmo v poglavju Vnos in korekture prejemnic
Ko je prejemnica vnesena v vaš informacijski sistem, se nahaja v pregledu neknjiženih dokumentov. V pregledu se na desni klik miške odpre nov meni, preko katerega izvajate nadaljnje obdelave dokumenta. Katere možnosti ponuja meni na desni klik, dobite v poglavju Pregled prejemnic.