Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Kolektivne pogodbe

MIT navodila za uporabo programa MIT

Kadrovski podsistem: Kolektivne pogodbe

Šifrant je namenjen zapisu vseh tipov pogodb na podlagi katerih imamo zaposlene delavce.

Oznaka kolektivne pogodbe je poljubna. Rezervirana je le oznaka I. Namenjena je oznaki za individualno pogodbo. To oznako bomo pripisali vsem delavcem, ki imajo z delodajalcem sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi. 

Prav tako se bo ponudila tudi oznaka K, ki pa ni obvezna. Namenjena pa je oznaki kolektivne ali branžne pogodbe. Kolektivnih ali branžnih pogodb je lahko v šifrantu poljubno, tudi če gre po vsebini za popolnoma enako pogodbo. Pogodbo pod drugačno oznako bomo uvedli ob eventualni pripravi nove sistemizacije in tarifne priloge.

Poleg naziva pogodbe navedemo tudi datum veljave. Datum služi zgolj informativno.

KAD_Kolektivne pogodbe.JPG

Slika 1 - prikaz šifranta kolektivnih pogodb