Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Vpis urnih postavk

MIT navodila za uporabo programa MIT

Kadrovska evidenca: Vpis urnih postavk delavcem in delovnim mestom

Ko so tarifne priloge gotove in usklajene in imajo delavci in/ali delovna mesta vpisane tako kolektivne pogodbe, tarifne razrede in plačilne razrede, je smiselno izvesti vpis urnih postavk na delavce in delovna mesta.

Postopek izvedemo tudi vsakič, ko tarifno prilogo uskladimo, preračunamo ali korigiramo.  

Postopek je na voljo preko desnega menija šifranta Tarifne priloge.

Na vnosnem oknu izberemo kolektino pogodbo (lahko tudi * - vse kolektivne pogodbe), določimo popvrečno število ur in datum veljave. Povprečno mesečno število ur je v večini primerov 174. Poznamo pa tudi izjeme.

Datum veljave je zelo pomemben, saj bo nova urna bruto osnova, zapisana na delavca, začela veljati z določenim datumom veljave. Urne osnove se bodo zapisale le aktivnim delavcem in delavcem z datumom izstopa kasnejšim od določenega datuma veljave. Sprememba se bo zapisala v Arhiv sprememb.

Nova urna osnova se bo na delovnih mestih upoštevala takoj, kar moramo upoštevati, če uporabljamo sistem obračuna plač - atribut D - delovna mesta.

Hkrati z urno postavko je možno na delavce vpisati tudi bruto osnovo. Opcijo bomo izbrali v primeru ko upoštevamo dejansko število ur, vendar imajo delavci vsak mesec enako plačo.

Vpis urnih.PNG

Slika 1 - vnosno okno za vpis novih urnih postavk (in bruto osnov) na delavce in delovna mesta