Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Sistemizacija delavcev

MIT navodila za uporabo programa MIT

Kadrovska evidenca: Izpis sistemizacije

Sistemizira se lahko delavce in delovna mesta. Z zaposlovanjem delavcev na določene vrste dela se lahko zgodi, da je sistemizacija ni usklajena - delavec svoje delo opravlja na delovnem mestu, ki je drugače sistemiziran kot delavec sam.

Na vnosnem oknu se tako odločamo o pregledu (Slika 1)

  • sistemizacije delovnih mest ... hkrati z opcijo Značilnosti delovnih mest in izpis napotnice na pregledu sistemizacije delovnih mest vidimo tudi opis delovnega procesa in zahtevana dodatna znanja
  • sistemizacija delavcev po delovnih mestih ... sistemizacija nudi pregled delavcev na posameznem delovnem mestu. Lahko jo pregledujemo po tarifnih razredih ali po stroškovnih mestih
  • sistemizacija delavcev ... klasična sistemizacija delavcev

KAD_Sistemizacija delavcev.JPG

Slika 1 - pogovorno okno za izbiro pregleda sistemizacije

 
Sistemizacije pregledujmo glede na datum veljave. Kar nam omogoča tudi pripravo nove sistemizacije za bodoče obdobje. Pri vpisu tarifne priloge ali delovnega mesta na delavca je zelo pomemben datum veljave. Na delovnem mestu je potrebno določiti datum odprtja in zaprtja delovnega mesta.