Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Tarifni razredi

MIT navodila za uporabo programa MIT

Kadrovski podsistem: Tarifni razredi

Različne kolektivne ali branžne pogodbe imajo lahko različne tarifne razrede. V splošnem so si zelo podobne, razlikujejo se v vmesnih razredih (Slika 1). S pomočjo kolektivne pogodbe in tarifnih razredov bomo oblikovali . Slednja je osnova za sistemizacijo delavcev in delovnih mest ter lahko tudi za Obračun plač.

KAD_Tarifni razredi.JPG

Slika 1 - prikaz tarifnih prilog ene od branžnih pogodb