Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Davčna_poročila

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​​​

Davčna poročila

Davčna poročila zajemajo pregled in izpise davčnih podatkov ter pripravo XML datoteke za DURS. Tu se izpisuje tudi davčno konto kartico.

Davčna poročila in XML datoteko lahko pripravimo tudi v programskem modulu Zajem prejetih računov in v Fakturiranju.

Spremembe davčnih stopenj, ki so prišle v veljavo 1.7.2013, so zahtevale določene dopolnitve v meniju Davčna poročila.   

 

Nastavitve šifrantov za potrebe davka izvajamo v naslednjih menijih:

Davčne oznake in davki

Davčni klasifikator

Davki in davčne stopnje

Arhiv vseh pripravljenih XML davčnih obrazcev se nahaja v:

 
DDV poročila - arhiv XML

Pregled davčne konto kartice se nahaja v poročilu:

Davčna konto kartica

Po oddaji podatkov na DURS in zaključni temeljnici za davek izvedemo zaključevanje davčnega obdobja v meniju Zaključek davčnega obdobja.

V primeru napak lahko davčno obdobje odpremo v meniju Odpiranje davčnega obdobja.
 

9930042_3.JPG


Slika 1 - Meniji v davčnih poročilih v glavni knjigi

Osnovno poročilo za tekoče davčne podatke (z davčnim datumom po 1.7.2013) pripravljamo v meniju Poročilo DDV.

V primeru, da izberemo datum, ki je manjši od 1.7.2013, program javi obvestilo vendar pripravo podatkov kljub temu izvede!

 

 

GK382.JPG

Slika 2 - Obvestilo v primeru izbora datuma do 1.7.2013

Poročila s starimi zakonodajnimi zahtevami se nahajajo v dveh ločenih menijih:

1. Poročilo DDV od 01.01.2010 do 30.6.2013

V primeru, da izberemo datum, ki je večji od 30.6.2013, program javi obvestilo vendar pripravo podatkov kljub temu izvede!

GK383.JPGSlika 3 - Obvestilo v primeru izbora datuma nad 30.6.2013


 

 

ddNazaj na navodila za Glavno knjigo

 

 

 

 

 

Poročilo DDV OD 01.01.2009 do 31.12.2009

 

 

Navodilo o vračilu preveč plačanega davka na dodano vrednost, kadar se DDV plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev, št. 11/2017

Osnovno besedilo_Navodilo_št. 11_2017.pdfOsnovno besedilo_Navodilo_št. 11_2017.pdfOsnovno besedilo_Priloga 1_Vzorčni obrazci.docxOsnovno besedilo_Priloga 1_Vzorčni obrazci.docxOsnovno besedilo_Priloga 2_Vzorci izreka odločb.docOsnovno besedilo_Priloga 2_Vzorci izreka odločb.doc