Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GOTOVINSKI_RAČUNI

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Fakturiranje - Gotovinski računi


V našem programu pokrivamo tri variante maloprodaje:

  • Redna izdana faktura, ki se ob izpisu s potrditvijo tudi davčno potrdi (meni Gotovinske fakture)

  • Maloprodajni vmesnik, ki se uporablja v trgovinah in ki osnovne računovodske atribute na pogodbi, da se lahko gotovinska faktura po izpisu (davčni potrditvi) takoj knjiži in prenese v SAK in GK

  • WEB davčna blagajna - terenska blagajna, ki je namenjena za sejme in ostale prodajne aktivnosti podjetja na terenu. Fakture se takoj pripravijo v MBK ali FA in čakajo na pregled na statusu neknjiženo.

Vse tri načine imamo povezane s programom Blagajna, kjer se na koncu dneva pripravijo blagajniški prejemki za vsako fakturo posebaj. Nastavi se seveda tudi lahko, da se za določene načine plačila prejemki ne pripravljajo. 1.      Osnovna opcija Davčne blagajne zajema:
Program Fakturiranje in MBK:
- Šifrant poslovnih prostorov: registracija poslovnega prostora, priprava xml datoteke in spremljanje statusa poslovnega prostora
- poseben meni za vnos gotovinskih računov v paketu Fakturiranje in MBK
- poseben šifrant Način plačila in povezava s paketom Blagajna (gotovina, kartica).  Vse načine plačil (tip 2) vnesemo v šifrant Transakcije​: Gotovina, Kartica,...
- direktna izmenjava podatkov z FURS-om
- naknadno pošiljanje računov v potrditev v primeru nedelovanja povezave z DURS-om,
- vnos podatkov o vezani knjigi računov
- možnost priprave gotovinske fakture iz redne fakture ali dobavnice/fakture
- priprava gotovinske fakture iz NZO
- posebno številčenje gotovinskih izdanih računov ločeno od rednih
- izpis oblike računa za gotovinska plačila z enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR) in zaščitno oznako izdajatelja računa (ZOI), QR kodo ter predpisanim številčenjem računov (datum izstavitve, kopija)
- upoštevanje gotovinskih računov v vseh rednih poročilih Orkestra
- avtomatsko kontiranje
- posebno poročilo Dnevnik izdanih gotovinskih računov
- možnost pregleda in izpisa in izpisa knjige izdanih računov po blagajni
- prenos računov v Glavno knjigo in Saldakonte
- razknjiževanje zalog iz rednih skladišč
Program Blagajna:
    - avtomatska priprava blagajniških prejemkov iz tekočih izdanih računov 
     - Poseben tip blagajne – Maloprodaja 
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opis delovanja za paket FA:

Za potrebe izdajanja gotovinskih faktur je odprt meni Gotovinske fakture.
Obvezno mora biti na glavi izdanega gotovinskega računa odprto polje Način plačila (polje=nacpl, valid=VA_TRANSAK('2';.F.) ) in v šifrant Transakcije vpisana vsaj G - gotovina kot način plačila. 
Osnovna razlika med rednimi računi in gotovinskimi je v podatku Blagajna.
V primeru, da po izstavitvi rednega računa želimo izstaviti račun kot gotovinsko fakturo, se v meniju Fakture nahaja opcija desnega menija Sprememba v gotovinsko fakturo.
Ob vstopu v sam vnos, pregled je potrebno določiti konkretno blagajno.
Na blagajno je vezan poslovni prostor in seznam blagajnikov.
 
 DAVČNE_BLAGAJNE_PP5.JPG

Vnosni niz se nekoliko razlikuje od niza na rednih fakturah.
Po potrditvi V redu je na izdaji 905 vzpostavljena kontrola a knjižene in neknjižene gotovinske fakture, ki še niso bile davčno potrjene. Program javi obvestilo. 

eracuni_priloge_8.JPG


V primeru, da v poslovnem prostoru izstavljamo račun iz vezane knjige, se odprejo posebna polja za vnos številke računa vezane knjige, številka seta, serijska številka vezane knjige in datum vezane knjige.

V datumska polja se vedno vpiše tekoči datum. Sprememba ni mogoča.

DAVČNE_BLAGAJNE_GF1.JPG
 
Opcije desnega menija:
 
- Naknadno pošiljanje: V primeru, da se na račun ni vpisala EOR koda (potrdilo o ustreznem računu, posredovan s strani DURS-a) zaradi nedostopnosti povezave do DURS-a, lahko račune posredujemo naknadno.
- Sprememba v gotovinsko fakturo - opcija je aktivna na rednih računih.

DAVČNE_BLAGAJNE_GF6.JPG


 
Izpis gotovinskega računa:
Za vse gotovinske fakture je pripravljen osnovni izpis MBKDGF000S - Gotovinske fakture. Izpis mora biti vpisan v sistemsko spremenljivko XREPORTI.
Navedeni izpis gotovinske fakture ima naslednje posebnosti:
- v meniju Gotovinske fakture lahko izpisujemo samo izpise, ki imajo v nazivu oznako MBKDGF000S.
- na maski za tiskanje ni mogoče izbrati drugega izpisa (izpisa, ki nima v nazivu GF)
MBK_Dokumenti2.JPG
- Potrditev na ikono za izpis omogoči uporabniku v osnovi testni izpis.
- Izpis s potrditvijo izvede prenos podatkov na DURS.
- Uspešno potrjen račun dobi EOR kodo, ki se zapiše na račun in dobi prvo nasledno prosto številko računa. S tem je potrditev računa dokončna.

DAVČNE_BLAGAJNE_GF3.JPG
MBK_Dokumenti3.JPG


Izdani račun v trenutku uspešne potrditve s strani DURS-a postane knjižen. 


Številka računa je sestavljena iz šifre poslovnega prostora, šifre blagajne in zaporedne številke izdane fakture.

Drugi izpis po knjiženju izdanega računa je še vedno obravnavan kot original. Pri vsakem naslednjem izpisu je na računu navedena zaporedna številka kopije. 

MBK_Dokumenti4.JPG


  

Splošno o davčnih blagajnah

Potrebne nastavitve pred pričetkom uporabe

​Pravice za delo v maloprodaji

Poslovni prostor

Številčenje davčnih računov

Nastavitve načina plačila za maloprodajo

Ostalo/Blagajne - Nastavitve

Blagajna tipa Maloprodaja

Piprava blagajniškega prejemka davčne blagajne

Vezana knjiga računov

Poročila po blagajni

Prevzemni list trgovine na drobno


WEB davčna blagajna - terenska blagajna

MALOPRODAJNI VMESNIK Strojna oprema

 ​

​Najpogostejše težave in napake


Davcne_blagajne_-_postopki_potrjevanja.pdfDavcne_blagajne_-_postopki_potrjevanja.pdf


Možnost izbora izpisa gotovinskega računa


Skupen pregled knjiženih\neknjiženih gotovinskih računov 


Davcne_blagajne_in_davcno_potrjevanje_racunov (1).docxDavcne_blagajne_in_davcno_potrjevanje_racunov (1).docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EOR - enkratna identifikacijska oznaka računa je unikatna za vsak račun. Davčni organ posreduje EOR kodo kot potrdilo o ustrezno prejetih podatkih o računu. EOR se dodeli podatkom vsakega posamezno posredovanega računa v trenutku izdaje računa.
Izračunava se z metodo UUID, sestavljena je iz 32 znakov, posamezni znaki so številke in črke0-9 in a-f. Znaki so navedeni v 5 skupinahki so med seboj ločeni z narekovajem. (-) v formatu 8-4-4-4-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI)

Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) je unikatna oznaka, s katero je izdani račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa.

Po posebnem algoritmu je izračunana iz podatkov na računu in namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne.

Sestavljena je iz 32 znakov (posamezni znaki so številke 0-9 in male črke a-f). Na računu je navedena v tekstovni obliki in v obliki ene od kod: QR kode, kode PDF 417 ali več črtnih kod tipa Code 128.

Primer: ZOI: 8402f0a963e37b2258e034fc8ae7ffc1

!! Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) ni številka računa.