Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
​​​​​

Davčna blagajna - Najpogostejše težave, napake


Problem: program javi, da Veljaven certifikat ni nameščen
Računi se v tem primeru kreirajo, niso pa davčno potrjeni.
Rešitev:
- potreno je narediti uvoz certifikata
- potrebno je preveriti nastavitev XSRVBAZA ali je pravilno vpisano ime strežnika\baze. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Obvestilo: OLE Dispatch exeption code 0 from System: The request was aboirted: Could not create SSL/TLS secure channel... 
Knjiženje računa se izvede, ni pa faktura davčno potrjena. 

Prišlo je do napake pri komunikaciji s FURS-om. Preverite internetno povezavo in naredite ponovni prenos računa na FURS. 


9939893_1.JPG
V primeru, da program zazna spodaj opisane nepravilnosti in se knjiženje ne izvede (faktura ostane na statusu 6), je potrebno po odpravljanju napake knjiženje izvesti preko rednega menija Gotovinski računi. 

Šifrant Način plačil (Transakcije v FA in MBK) in šifrant Vrste plačil v Blagajni morajo obvezno imeti povezavo ena : ena. 
V nasprotnem primeru, če imamo Vrst plačil več za en Način plačil (primer ko želimo strošek kartic razknjižiti na različna stroškovna mesta), program pri pripravi prejemka iz fakture vzame prvo Vrsto plačila iz šifranta v Blagajni. Na maloprodajnem vmesniku pa lahko imamo težavo, da se prikaz ene fakjture podvoji. 


Program javi, da davčna oznaka ni vnešena:

V tem primeru ni ustrezno izpolnjen:
- ali šifrant Davčne oznake in davki. Verjetno ni vpisan konto terjatev v polje Konti fa.
- ali šifrant Oznake. Oznaka je vpisana na maloprodajni pogodbi in mora konto terjatve biti vpisan obvezno v šifrantu Oznake. Ne bere konta terjatev iz pogodbe, ampak iz oznake. 

DAVČNE_FAKTURE_NAPAKE_1.JPG 


Kontirna tabela ni ustrezno izpolnjena, zato se knjiženje računa ne izvede:

DAVČNE_FAKTURE_NAPAKE_2.JPG 

V Fakturiranje \ Datoteke \ prihodkovni konti je potrebno vpisati način knjiženja. 

DAVČNE_FAKTURE_NAPAKE_3.JPG

V primeru, da ima podjetje spremljanje po projektih, mora imeti na glavi pogodbe vpisano šifro projekta (obvezno odprto polje Projekt). V nasprotnem primeru progrm javi naslednje obvestilo:


Hitri_vnos_GF_2_nov905C.JPG