Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_Odprte_rezervacije

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

Saldakonti - Odprte postavke z rezervacijami

Za izbrane pogoje (omejitvena polja) program pripravi pregled odprtih postavk z rezeervacijami.
Omogočena je tudi omejitev po tipu oziroma vrsti zadržanja.
 
Vzpostaviti je mogoče tudi povezavo na pomožne knjige.
 
SAK188.JPG 

Slika 1 - Meni za pripravo poročila o odprtih postavkah z rezervacijami

Določitvena polja:
Enota: organizacijska enota (opcija);
Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
Projekt: šifra projekta (opcija)
Klasifikator: klasifikacija projektov
Konti: konto odprtih postavk;
Simbol: šifra simbola;
Partner:
šifra partnerja;
Klasifikator: klasifikacija partnerja
Tip zadržanja: vrsta zadržanja

Preračun:
V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih pprogramih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.
 
Samo z NETO saldom: poseben stolpec s podatkom, kjer je Saldo odštet za rezervacije, zadržana sredstva, plačila v teku, torej vsa plačila, ki so še v obdelavi. V primeru, da na izboru potrdimo opcijo Trenutni NETO saldo, na predogled dobimo še dodatna nova polja:
- Rezervirano - upošteva se znesek iz opcije Rezervacije - začasne knjižbe (kompenzacije)
- Plačano - upošteva se znesek že pripravljenega plačilnega naloga
- Znesek zadržanih sredstev - upošteva se znesek iz opcije Zadržana sredstva

Računi iz pomožnih knjigovodstev: Možnost vključitve pozicij iz Fakturiranja in Zajema prejetih računov v primeru, da izberemo urejenost poročil po projektih ali stroškovnih mestih. Pri potrditve drugih opcij za urejenoti računov iz pomožnih knjig ni mogoče pregledovati.
SAK187.JPG 

Slika 2 - Pregled pripravljenih podatkov glede na izbrane pogoje

Na pregledu so zajete tudi rezervacije, ki nimajo VEZAV.

Standardne ikone:
Opombe: Pregled opomb za vknjižbo, opombe lahko zapišemo sami preko ikone ali pa se avtomatsko vpiše besedilo v primeru spreminjanja knjižćenih podatkov (na primer polje Valuta, Simbol,...)
Povezave: Preko ikone odpremo poseben pregled povezave na pomožne knjige in pregled knjižb za konkreten dokument na izvoru. V Povezave pa preko zavihka Arhiv opominov lahko vidimo, kolikokrat je bil dokument že na opominu. 
 ​
Priponke in dogodki: Pripeti dokumenti za konkreten dokument (če je na dokument dodana priloga, se ikona obarva zeleno).
Pravica za pregled priponk velja za cel sistem ena in sicer: VSI.DOKUMENTI.
 
Na predogledu se nahaja tudi kolona Kumulativni saldo. Program pripravi izračun iz kolone NETO.
Z ikono Kumulativni saldo lahko naredimo ponoven izračun v primeru, če postavimo vrstni red na neko kolone s čimer premešamo podatke v kumulativnem saldu, ikona tako oogoča ponoven preračun.
 
SAK_ks1.JPG

 
 
 

nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na navodila za Poročila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcije desnega menija:

Seštevki

Struktura odprtih postavk

Vezave

Izpis odprtih postavk z rezervacijami + Izpis iz filtra (F)

Obarvaj ozadje