Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_Meni na desni klik

​​

Splošna funkcionalnost: Desni meni

Izbor

Prikaže se nam enako izborno okno kot pri vstopu v modul, kjer lahko ponovno nastavimo pogoje za nabor dokumentov.

 

Prevzem lastništva dokumentov

V primeru, da uporabnik ni kreiral dokumenta, ki ga želi knjižiti, je potrebno pred knjiženjem dokumenta prevzeti lastništvo dokumenta. Tukaj lahko prevzem lastništva sproži uporabnik sam, se pa prevzem avtomatsko sproža ob samem knjiženju dokumenta oziroma ob izpisu s potrditvijo.

Razlaga

Ukaz je identičen tistemu ob pritisku na gumb Razlaga polj v osnovni orodni vrstici. Prikažejo se nam podrobnejši podatki o dokumentu na katerem se nahajamo.
 

Izvoz podatkov

Zelo uporabno orodje, ki nam omogoča izvoz podatkov iz Saop Proizvodnje v druge programske pakete, na primer v Excel.

Filter

Orodje Filter nam omogoča filtriranje podatkov, ki so trenutno v pregledu.

Iskanje

Orodje omogoča iskanje v preglednici podatkov. 

Nastavitve preglednice 

Orodja nam omogočajo personalizacijo pregleda podatkov. Nastavljamo lahko katera polja želimo na pregledu, velikosti in tipe črk, barve ozadij in podobno. Nastavitve se shranijo za vsako tabelo (pregled) posebej.  

Dodatni postopki

V tem meniju se nahajajo bližnjice do specialnih rešitev posamezne firme.