Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_PRK_Predkalkulacije

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Predkalkulacije izdelkov in polizdelkov

Predkalkulacije imajo možnost definiranja različnih vrst dokumentov (ni omejitve pri številu), vsaka ima lahko različne izračune ali uporablja različne vbodne podatke. Kot primer so lahko predkalkulacije za komercialo, finance, tehnologijo, itd...

Programski modul predkalkulacij potrebuje za izračune vrsto podatkov iz programskih modulov proizvodnje in skupnih šifrantov. Izračun predkalkulacije je možno izvajati na:

 • osnovnih normativih KOS in TP
 • normativih delovnega naloga 

Izračun predkalkulacije je možno izvesti v:

Predkalkulacije se lahko arhivirajo v arhiv, kjer je možen pregled in primerjava izračunov. Omogočajo izračun cen polizdelkov in končnih izdelkov, izračunane cene je možno zapisati v cenike - tabela artikli.

Osnovne nastavitve za izračun predkalkulacije

 • osnovne podatke o izdelku in vseh komponentah, potrebnih za izdelavo tega polizdelka v bazi artiklov,
 • najmanj osnovno kosovnico (potrebni material) za izdelek,
 • osnovne podatke tehnoloških postopkov
 • kalkulacijske ključe - obrazec za predkalkulacijo, ki jih nastavimo po predlogi uporabnika, uporabnik sam pa lahko dodela pojavne oblike vrste stroška (nazive), ki se mu izpisujejo v kalkulaciji,
 • cenik po nastavljenih vrstah stroškov za tehnoloških delovnih mestih, več o vnosu in potrebnih podatkih si preberite v poglavju o delu z datotekami in sicer o tehnoloških delovnih mestih,
 • osnovne podatke o orodjih vključno s cenikom obrabe orodij. Cene obrabe in amortizacije orodij, ki nastopajo v tehnološkem procesu, določamo v šifrantu orodij poleg osnovnih podatkov o orodjih. 
 • tehnološki postopek, v katerem določimo TDM in potrebna orodja,
 • nastavljivi parametri izračunov po predlogi predkalkulacije uporabnika.
 • tehnološki​ tipi materialov za dodatno združevanje in pregled v tabeli Tehnološki tipi artiklov
 • pokritja izračunov z različnimi faktorji iz tabele pokritja

 Kalkulacija je razdeljena na:

 • obračun surovin
 • obračun stroškov orodij
 • obračun dela na tehnoloških delovnih mestih
 • razčlenitev rezultatov po uporabniških ključih

 

Predkalkulacija ima namen izračuna stroškovnih vrednosti. Njen osnovni namen NI kontrola normativov kosovnic in tehnoloških postopkov. Za te kontrole so namenjena druga orodja v programskih modulih.