Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_PRK_Pregled

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Pregled izračuna predkalkulacije

 

Izračun predkalkulacije se prikaže na ekranu. Polja v pregledu se razlikujejo glede na uporabniške nastavitve, na vašem ekranu so podatki drugačni.
Na osnovnem pregledu so podatki izdelka in polizdelkov strukturne kosovnice, ki imajo svoje normative. Desno od polja Uporabnik so izpisana polja iz sumarnega obrazca predkalkulacije. V demo primeru so vidne 4 pozicije, izdelek in še trije polizdelki. Za vsakega se prikaže izračun ločeno.
Klik na gumb povezave odpre dodatno pregledno okno, v katerem so prikazani vhodni podatki za izračun. Najprej so izpisani materiali in polizdelki iz osnovne kosovnice, sledijo jim podatki operacij iz osnovnih tehnoloških postopkov. Vsaka operacija ima izpisane normativne podatke, ki so razdeljeni po ključih porabe TDM.

Polje Količina za materiale prikazuje planirano količino iz normativa. Pri operacijah pa je prikazan zmnožek časa dela stroja (z ali brez časa priprave dela, odvisno od uporabniških nastavitev) in ključa porabe TDM.

Polje Cena prikazuje izbrano ceno iz cenika, ki je zapisana v tabeli arti​klov. Za polizdelke, ki imajo svoje normative, pa je cena izračunana na podlagi njihovega normativa. Katera cena iz sumarnega obrazca predkalkulacije se vzame kot cena polizdelka, je nastavljena v vrstah dokumenta, kjer je obrazec definiran. Določi se v dogovoru z uporabnikom v računovodstvu / financah, ki je odgovoren za izračune. 
 
 PRK_pregled_02.png

 

Slika 1 - pregled izračuna na ekranu