Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_PRK_Obrazec

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Obrazec za kalkulacijo

Izračun predkalkulacije in pokalkulacije po uporabniških predlogah se v MIT Orkestru nastavi v meniju Obrazec za kalkulacijo. 

TEH_TIPI.png 

 

Slika 1 - Meni Obrazec za kalkulacijo

 

 Vrste dokumentov in tipi obrazcev

 Vrste dokumentov omogočajo več različnih obrazcev za isti tip kalkulacije:

  • Predkalkulacije tip K
  • Pokalkulacije tip O
  • Sumarna - primerjalna PRK in POK tip S

Število vrste dokumentov za isti tip ni omejeno:

  • omogoča prednastavitev obrazcev za različne načine izračunov (komercialna, finančna, tehnološka)
  • ločevanje izračunov po proizvodnih oddelkih podjetja, kjer se izdeluje različne vrste izdelkov (embalaža, kovinski izdelki, plastični izdelki, leseni izdelki itd...)

 

Obrazec_kalk_izbor.png 

Slika 2 - Tipi kalkulacij

 

 Obrazec za predkalkulacijo

V obrazcu se nastavijo ključi, nazivi in formule izračunov.

Formule - pozicije izračuna podatke zbirno (sumira) za vse podatke kosovnice ali tehnoloških postopkov, ki ustrezajo pogojem v polju Filter - pozicije

Formule - glave izračuna podatke po formuli in pogojih zapisanih v Filter - glave, pri tem lahko upošteva tudi izračunano vrednost iz Formule - pozicije

 

Obrazec_sum_KAK.png 

 

Slika 3 - pregled obrazca predkalkulacij 

 

Ključi imajo lahko različne kombinacije izračunov, na sliki 4 je prikazan izračun dela delavcev po bruto postavki delovnega mesta (Formule - pozicije),

Izračun se poveča za odstotek, ki je zapisan in prikazan v predizboru predkalkulacije (Formule - glave

Obrazec_sum_KAK_2.png 

 

Slika 4 - primer ključa in formul

 

Vnosno polje Prikaz podatka definira, kje bo ključ viden. Včasih izračun potrebuje tudi dodatne pomožne vmesne izračune, ki naj se ne bi nikjer videli, v takem primeru se izbere vrednost 4 - Ni prikazan.

 

 Obrazec_sum_KAK_3.png

 

Slika 5 - možne nastavitve prikaza ključev 

 

 Obrazec za pokalkulacijo

Pokalkulacija se izračunava za delovne naloge, ki imajo status 4 ali 5. V izračunu se upoštevajo izdajnice MBK za delovni nalog in prejemnice MBK za delovni nalog. Če se potrebuje primerjavo med pred in pokalkulacijo, potem je OBVEZNO v obeh obrazcih vpisati iste ključe v ista polja. Kot je na sliki 5, ključ 150 - Delo delavcev se piše v polje V11, le tako je možna primerjava.

Najboljša rešitev je, da se obrazec predkalkulacije (se vedno najprej definira) izvozi in kopira tudi v obrazec pokalkulacije. Pri tem je potrebno paziti, če predkalkulacija uporablja dodatne planske podatke (razen osnovnih kosovnic in tehnoloških postopkov), da se ustrezno dopolnijo formule v pokalkulaciji.

 

Izvoz in uvoz ključev obrazca

Ključe obrazcev je možno kopirati iz enega na drugi obrazec. V pregledu obrazca v meniju na desni klik je orodje Uvoz in Izvoz ključev.

 

Obrazec_sum_KAK_4.png 
 

Slika 6 - Uvoz / izvoz ključev obrazca

 

 

 

 

Nastavitev formul zahteva poznavanje modela in Transact-SQL jezika za program​iranje. Tudi če imate pravico do nastavitev obrazcev, se pred spremembami posvetujte z MIT podporo.

 

 

 

 

 

Predkalkulacija za izračun uporablja osnovne normative kosovnic in tehnoloških postopkov, lahko tudi dodatne uporabniške tabele.

 

 

 

 

Predkalkulacija delovnega naloga uporablja za izračun kosovnice in tehnološke postopke delovnega naloga, lahko tudi dodatne uporabniške tabele.

 

 

 

  

 

Pokalkulacija delovnega naloga uporablja dokumente MBK Izdajnice in Prejemnice, lahko tudi dodatne uporabniške tabele.
Podatki o delu iz Spremljanja proizvodnje ali stroški kooperacije iz Zajema prejetih faktur se beležijo preko artikla tipa storitev z izdajnico na delovni nalog. Izdajnice se kreirajo preko dodatnih orodij v programskih paketih.