Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_PRK_Izpis

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Izpis izračuna predkalkulacije

 

Izpisi izračuna

Izpis izračuna predkalkulacije ima dva osnovna izpisa, ki sta lahko predlogi za izdelavo uporabniških izpisov. Pri izboru izpisa se najprej prikaže izpis obračuna predkalkulacije in nato še sumarni izpis.
 
  • Izpis obračuna predkalkulacije - izpiše podatke kosovnic in operacij tehnoloških postopkov in je primeren za komercialo in za tehnologijo
  • Sumarni izpis predkalkulacije - izpiše ključe in izračune, tako kot so določeni v obrazcu predkalkulacije, glede na nastavitev tipa prikaza / izpisa posameznega ključa. Izpis je primeren za vse, še posebej za računovodstvo / finance.
 Izpis ima tako kot tudi arhiviranje več možnih kombinacij za pripravo podatkov. 
  • Brez polizdelkov - podatki po ključih se združijo in pripravi se samo izpis končnega izdelka
  • Združi polizdelke - uporabiti samo v primeru, da so polizdelki in da obstajajo isti polizdelki na več nivojih, drugače program javi napako
  • Priprava materialov - pripravijo se podatki materialov, poleg operacij tehnoloških postopkov
  • Združi materiale - uporabiti samo v primeru, da materiali so in da isti material nastopa večkrat na istem polizdelku
  • Prikaz/arhiviranje pozicij - priprava podatkov brez materialov in operacij, ni smiselno, če se izpisuje samo prvi izpis
 Za pričakovano pripravo podatkov in izpis sta na sliki 1 in 2 primera osnovnih nastavitev za izpis.
 
 PRK_pregled_03.png

Slika 1 - možna priprava​ podatkov za izpis z materiali in vsemi polizdelki

 
 
PRK_pregled_04.png 

Slika 2 - možna priprava podatkov za izpis z materiali in samo končni izdelek

 

Izpis obračuna predkalkulacije - vhodni podatki

PRK_IZP_01.png

Sumarni izpis predkalkulacije - končni izdelek

PRK_IZP_02.png