Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_PRK_Osnovna_orodja

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Dodatna osnovna orodja predkalkulacije 

Dosegljiva so preko gumbov menijske vrstice ali preko menija na desni klik - Dodatni postopki. 

So osnovna orodja, ki se morajo nekaterim uporabnikom prilagoditi, nekateri jih ne potrebujejo.

 

Izpis pregled izračuna predkalkulacije 

Pred izpisom se določi, za katere pogoje se izpišejo podatki. Izpis prikaže izračune ključev obrazca predkalkulacije za vsako pozicijo in pa skupni seštevek.

PRK_OR_01.png 

Slika 1 - predizbor podatkov

 

PRK_OR_02.png 

Slika 2 - izpis posameznih ključev po pozicijah izračuna in seštevek vseh pozicij

 

Izpis PRK (NC -PRK, PLC - ARHIV)

Primerjava trenutnega izračuna z arhivskimi podatki. Za primerjavo je smiselno izbrati ključne podatke in prikazati izračunane faktorje. Množica primerjave vseh podatkov z vsemi arhivi ne da prave statistične slike.

Šolski primer primerjave podatkov je trenutni izračun po zadnjih nabavnih cenah s podatki iz arhiva, ki so izračunani po stalni ceni. Če se izvaja tudi arhiviranje pokalkulacije delovnih nalogov, je možno primerjati izračune izdelka po trenutni predkalkulaciji po osnovnih normativih, po normativih delovnega naloga s pokalkulacijami delovnih nalogov za izbrano obdobje.

 

PRK_OR_04.png 

Slika 3 - pogoji za izbor podatkov

 

Pregled primerjave na ekranu prikaže polja iz predkalkulacije in pa dodatna polja, ki se definirajo za primerjavo.

Za pregled primerjave so pomembna sledeča polja:

 

  • Datum/Ura do - kdaj je bil izračun narejen ali arhiviran
  • Vrsta obračuna - PRK=trenutna predkalkulacija, ARH-PRK=arhiv predkalkulacije, ARH-POK=arhiv pokalkulacije delovnega naloga
  • Vrsta cene - oznaka, po kateri ceni je bil narejen izračun (oznake so enake kot v tabeli artikli)
     

 

PRK_OR_05.png 

Slika 4 - pregled primerjalnih podatkov na ekranu

 

PRK_OR_06.png 

Slika 5 - izpis primerjalnih podatkov

 

 

Izpis stroškov po TDM

Izpis stroškov po posameznem TDM, upoštevajoč tehnološke tipe artiklov (storitve, materiali). Poleg tega se prikaže tudi vse planirane ure dela po normativu tehnoloških postopkov.

Pomemben podatek izpisa so tehnološki tipi artiklov storitev, ki predstavljajo ključe stroškov po TDM. Preveriti je potrebno, kateri tehnološki tipi se uporabljajo in te je potrebno vpisati v predizbor.

PRK_OR_07.png
Slika 6 - izbor podatkov za izpis in izračun

 

PRK_OR_08.png
Slika 7 - izpis stroškov TDM po posameznih ključih

 

 

 

 

Obrazci izračunov so pri uporabnikih različni, zato je potrebno ta dodatna
orodja vsebinsko prilagoditi.