Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_OR_orodja

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Orodja

Šifrant orodij

 

Osnovne karakteristike in razpoznavne znake posameznih orodij, ki jih uporabljamo v proizvodnem procesu, določimo na tem mestu. Služili nam bodo v kasnejših določitvah v tehnoloških postopkih.
 
šifrant orodij meni.jpg 
 

Vnos orodja

 Vnos orodja se izvaja v pregledu orodij. Vnosna polja pri vnosu pa so sledeča:

 
orodja vnos.JPG


Šifra orodja: identifikacijska številka orodja
Naziv 1: poljuben naziv
Naziv 2: poljuben naziv
Lokacija: osnovna lokacija orodja v skladišču
Število orod.: število enakih orodij, če gre za drobni inventar, kot so svedri, drugače je priporočljivo, da večja orodja, ki jih lahko vodimo tudi kot osnovna sredstva, ločimo z različnimi identifikacijskimi številkami zaradi vodenja evidence o stanju orodja
Tip: vrsta orodja. Lahko se pojavijo orodja za odrezovanje, za "štancanje" (rezanje), krivljenje, odrezovalna orodja (noži, svedri, rezkarji)
Količ. za odpis/obrabe: količina izdelkov oz. enot mere izdelka, ki jo z orodjem naredimo in povzročimo stroške, ki jih beležimo v poljih vrednost za odpis in amortizacija orodja
Cena za odpis/obrabe: strošek, ki ga količina za odpis orodja povzroči (to je eden izmed parametrov v kalkulacijah)
Tip: vrsta amortizacije. Amortizacija je lahko količinska v enoti mere artikla, ali pa časovna v delovnih urah
Kol amort.: količina za amortizacijo, ki jo povzročimo pri delu z orodjem. Je ena od količinskih postavk v kalkulaciji izdelka kot strošek orodij
Cena amort.: strošek, ki ga s količino za odpis povzročimo pri delu orodja. Je ena od censkih postavk v kalkulaciji cene izdelka kot strošek orodij
Nahajališče: Trenutno nahajališče orodja
Spremljanje orodja: Vnesemo, ali se za orodje spremlja kartica prometa
Status orodja: Status orodja (v popravilu,aktivno, izrabljeno...)
Vnos se vrši v pregledu preko menija na desni klik