Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_PRK_Izracun

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Izračun predkalkulacije

Postopek izračuna bere podatke iz tabele artiklov, osnovnih normativov kosovnic in tehnoloških postopkov. V formulah izračuna se berejo še podatki iz drugih tabel. Shematski prikaz je na sliki 1. 

 

Prk_04.png 

 

Slika 1 - izračun predkalkulacije shematski prikaz

 

 

Meni predkalkulacije

 Predkalkulacije so v glavnem meniju Obračuni. Ločijo se na: 

 • Izračun - tu se izvajajo vsi izračuni, od tu se polni arhiv
 • Arhiv - pregled arhiviranih izračunov

 

prk_1_menu.png
Slika 2 - meni predkalkulacije

 

Nastavitev izračuna

 Pred izračunom je potrebno izbrati osnovne pogoje za izračun: 
 • Od kode : do kode - območje šifer artiklov za katere se izvede izračun,
 • Nivo - 0 - vsi nivoji strukturne kosovnice (polizdelkom iz nižjih nivojev se cena izračuna na podlagi normativov in se upošteva na višjem nivoju)
            1 - prvi nivo strukturne kosovnice (polizdelkom iz nižjih nivojev se cena bere iz tabele artikli)
 • Varianta - izbor variante normativov
 • Klasifikator - izborni filter artiklov dodatno še na klasifikator artikla
 • Količina -  količina, za katero se izvede izračun
 • Izračun za opt. kol. - izračun končnega izdelka na podlagi optimalne količine, ki mora biti vpisana v tabeli artikli,
  če je optimalna količina prazna, program upošteva 1 EM artikla
 • Cena - izbor po kateri ceni se izračun izvaja (stalna, zadnja nabavna, lastna, nova, prodajna)
 • Vrsta dok. - izbor obrazca za izračun, oznaka in število je odvisno od potreb uporabnikov
 • Pokritja iz tabele - kljukica pomeni, da se vsakemu artiklu podatki za izračun pokritij berejo iz tabele pokritij,
  če ni kljukice, potem vpišemo podatke v vnosna polja in ti veljajo za VSE enako. Če vpišemo v izbor samo en artikel, se v vnosnih poljih pokažejo pokritja tega artikla, če je sivo, pomeni da še ni vpisan v tabelo pokritij
 • Zapri okno po izračunu - kljukica pomeni, da se po izračunu program vrne v glavni meni, drugače se vrne v okno za izračun predkalkulacije
 • Upoštevaj dodatne pogoje - namenjeno za specialne rešitve, če se pri izračunu strukturna kosovnica ne upošteva v celoti in se "reže" na določenem nivoju.
 
 
prk_2_izbor.png

 Slika 3 - izbor nastavitev izračuna
 
 
 
 

 

 

 

 

V fazi prototipiranja in nastavitve formul izračunov se določi kateri podatki in kje se berejo za izračun. Tako se definira obvezne podatke, brez katerih predkalkulacija ne more izračunavati vrednosti. Te podatke je potrebno zagotoviti ob vnosu novih artiklov, ki predstavljajo materiale, storitve, polizdelke in končne izdelke. Ti podatki se morajo zapisati v Interni organizacijski predpis, ki vsebuje navodila za kreiranje novih šifer artiklov in osnovnih normativov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 Primer izračuna predkalkulacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

prk_optim.png 

Slika 4 - dodatna opcija 

 
Izračun po optimalni količini izdelka ponudi še dodatno opcijo - Za vse nivoje. Ta način omogoča izračun po optimalni količini za vsako operacijo tehnoloških postopkov, saj optimalna količina izdelka ni vedno optimalna za vsako operacijo ali stroj. Za tak način morajo biti normativi vneseni tako, da je količina normativa operacije TP istočasno tudi optimalna količina operacije.