Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PZ_PPR_Funkcionalnost

​​​​

Proizvodni poslovni podsistem - Planiranje proizvodnje
Načrtovanje materialnih potreb (MRP - Material requirements planning) 

Plan se lahko sestavlja neodvisno od delovnih nalogov ali na podlagi vnesenih delovnih nalogov. V obeh primerih so osnova za izračune potreb in razpoložljivosti materiala in kapacitet normativi. Neodvisni plan omogoča poleg ocene razpoložljivosti tudi finančne ocene vrednosti planiranih izdelkov in finančno oceno potrebnih materialov za nabavo. Po medsebojnem usklajevanju vseh služb in korekcij plana se razpišejo delovni nalogi. Razpoložljivost kapacitet se​ ocenjuje na podlagi urnikov dela strojev, pri čemer ima lahko vsak stroj svoj režim dela. 
Planiranje in ocene sposobnosti realizacije delovnih nalogov temeljijo na podlagi že razpisanih delovnih nalogov. Pri tem igrajo pomembno vlogo statusi delovnih nalogov, ki omogočajo uvrščanje in izločanje delovnih nalogov v plan. S pomočjo natančnega spremljanja rezervacij in predvidenih potreb materiala je poenostavljena izdelava nabavnih nalogov, ki upoštevajo že tudi dobavne roke in standardna pakiranja za naročanje pri dobaviteljih. Pri preverjanju razpoložljivosti materiala za delovne naloge je uporabno tudi orodje, ki prikaže dinamično gibanje zalog materialov in polizdelkov, saj prikaže tako prejeme in izdaje, ki so se zgodili v preteklosti, kot tudi tiste dogodke, ki so predvideni vnaprej (predvidena prodaja, predvidena proizvodnja, predvidene dobave, predvidene porabe...). S pomočjo pregledov operativnega plana proizvodnje so vedno na voljo informacije, ki omogočajo enostavnejši nadzor proizvodnje.

 

OPPR 600 - Načrtovanje materialnih potreb

  • dinamično planiranje materialov in (pol)izdelkov
  • upošteva potrebe na podlagi statusov in določenih terminov aktiviranja delovnih nalogov,
  • upošteva vse že knjižene prejeme in izdaje ter vse zavedene predvidene dobave in porabe materialov ter (pol)izdelkov v nabavi, prodaji in proizvodnji
  • omogočeno je pregledovanje terminskega gibanja zalog po dnevih za materiale in (pol)izdelke
  • pregled in izpis razpoložljivosti materiala za izbrani delovni nalog
  • pregled in izpis razpoložljivosti materiala za delovne naloge, ki se pričnejo v izbranem obdobju