Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_SPR_Funkcionalnost

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Proizvodni poslovni podsistem - Spremljanje proizvodnje 

Spremljanje proizvodnje je omogočeno na dveh nivojih. Spremljanje realizacije (pol)izdelkov in porabe materiala se izvajata preko skladiščnega poslovanja, kar je nadzorovano z vezavo dokumentov na delovne naloge. Višja stopnja spremljanja proizvodnje je spremljanje opravljenega dela po delovnih operacijah. To zahteva sicer nekaj dodatnega dela, omogoča pa bolj natančen nadzor nad realizacijo delovnega naloga. V proizvodnji je mogoče spremljati proizvodno normirano delo, samo opravljeno delo po urah, zasledovati doseženo kakovost, spremljati neuspelo proizvodnjo, voditi vzroke za neuspelo proizvodnjo, ugotavljati povzročitelje nastalih problemov, pripraviti podatke za plače... Zbrane podatke je mogoče analizirati na mnogo načinov, tako da se lahko enostavno preveri logičnost in pravilnost zabeleženega. V pomoč je še možnost uporabe črtne kode, ki preprečuje napake pri vnosu. Podatki, zbrani v spremljanju proizvodnje, so osnova za obračun delovnega naloga.
 

OSPR000 - Spremljanje proizvodnje Osnovna verzija

SPREMLJANJE PO OPERACIJAH
  • Vodenje evidence opravljenega dela v proizvodnji po kriterijih: normirano delo, delo po času, režijsko delo, zastoji. Spremljanje izdelanih količin (ločeno po doseženi kakovosti Dobri/Slabi).
  • Beležijo se izdelane količine, porabljen čas in sodelujoči delavci.
  • Vodenje vseh pripadajočih šifrantov za razločevanje kakovosti opravljenega dela, zastojev, doseganja normativa, vrste dela v povezavi s plačami.
  • Pri vnosu so vgrajene primerne kontrole z možnostjo prilagoditve specifičnim primerom (po dogovoru).
  • Poročila o opravljenem delu po različnih kriterijih: po stroškovnih mestih, strojih, delavcih, ključih dela (plače), doseganje normativa, izdelane količine.
  • Ugotavljanje izkoriščenosti kapacitet strojev.

PREJEMI IZ PROIZVODNJE

  • možnost priprave predloga prejemnice iz proizvodnje na skladišče na podlagi zabeleženih izdelanih količin (pol)izdelkov

IZDAJE PORABLJENEGA MATERIALA

  • možnost priprave predloga izdaj​nic za porabljeni material, ki je zabeležen v spremljanju proizvodnje

SLEDLJIVOST

  • v primeru uporabe sistema sledljivosti se izvaja tudi beleženje kod sledljivosti za (pol)izdelke, kot tudi za porabljeni material