Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PZ_TP_Funkcionalnosti

​​

Proizvodni poslovni podsistem - Tehnološki postopki

Programski paket je namenjen osebju v razvoju, tehnološki pripravi dela in deloma analitikom, ki želijo prvo oceno stroškov. Normativi se določajo za predvideno porabo materialov v kosovnicah in potrebno delo v tehnoloških postopkih. Poraba materiala in potreben čas za delovno operacijo se lahko določa za poljubno količino (pol)izdelka. Priprava novih normativov je olajšana z orodji za kopiranje in prenašanje že obstoječih v nove z minimalnimi korekcijami. Za isti (pol)izdelek je mogoče pripraviti več variant za različne namene. Vodenje statusa normativa, tako za kosovnice kot tehnološke postopke, omogoča nadzor nad uporabo normativov v operativni pripravi dela. Status določa ali je normativ še v razvojni fazi ali ga že smemo uporabiti v redni proizvodnji ali pa je že opuščen.
Možne so vezave materialov na delovne operacije. To omogoča ugotavljanje potreb posameznih materialov za razdelitev po strojih. Kosovnice lahko vsebujejo več nivojev strukturne razgradnje, kar pomeni, da je lahko izdelek razgrajen na več polizdelkov. Že na nivoju strukturne kosovnice je mogoče opraviti materialne predračunske kalkulacije (brez upoštevanja dela). V kosovnicah so na voljo izpisi in pregledi strukturne razgradnje, modularna kosovnica, zbirna kosovnica, stroškovna kosovnica, možen je izračun teže (pol)izdelka. Ugotavlja se lahko pripadnost materiala (pol)izdelkom.
V tehnoloških postopkih je omogočena vezava materialov in orodij na delovne operacije. Za lažje delo poskrbijo orodja za kopiranje tehnoloških postopkov v nove. Na podlagi tehnoloških postopkov so možni pregledi potrebnih kapacitet za izdelavo (pol)izdelka.
Normativi se ločijo že po eni pomembni značilnosti. Pojavljajo se na dveh ločenih nivojih, med njima pa potekajo ustrezni prenosi v obe smeri. Prvi nivo so prototipni, nevtralni normativi, za katere navadno skrbita razvoj ali tehnološka priprava dela. Drugi normativi so pod nadzorom operativne priprave dela in se pojavljajo na operativnem nivoju in se določajo za vsak delovni nalog posebej. Za ustaljene proizvodne postopke se normativi iz prototipnega nivoja prenašajo na proizvodni nivo s kopiranjem na posamezni delovni nalog. S tem je zagotovljena sledljivost in ponovljivost, saj vsak delovni nalog ohranja svojo vsebino delovne dokumentacije ne glede na to, da se je prototipni normativ medtem že spremenil. 

OTP 000 - Tehnološki Postopki Osnovna verzija

 • določitev delovnega postopka na prototipnem nivoju po zaporednih operacijah
 • določitev časovnih normativov v obliki časa priprave, časa delavca in časa stroja
 • podrobnejši opis posamezne delovne operacije
 • opredelitev, na katerem tehnološkem delovnem mestu se delovna operacija izvaja
 • vodenje tehnoloških delovnih mest z osnovnimi karakteristikami
 • določitev stroškovnih elementov za obračun dela ljudi in strojev na tehnoloških delovnih mestih v skladu s predkalkulacijo
 • evidenca stroškovnih mest v skladu z drugimi paketi sistema MIT
 • možnost več variant tehnoloških postopkov za isti izdelek
 • možnost vezave potrebnih materialov na posamezno delovno operacijo
 • pregled in izpis potrebnega materiala po delovnih operacijah
 • pregled potrebnih kapacitet po tehnološkem postopku za posamezni izdelek
 • izpis tehnološkega postopka z opisi, normativi in potrebnimi orodji
 • vodenje statusa tehnoloških postopkov (razvoj, uporaba, se ukinja) 

 

OTP 100 - Formule normativov TP

 • formule za izračune normativnih količin časov operacij, na osnovi dimenzij polizdelkov, pretvornikov, podatkov TDM ali ročnega vpisa spremenljivk, ki nastopajo v izračunu.

 

OTP 200 - Orodja

 • vodenje osnovnih karakteristik v datoteki orodij
 • možnost neposredne vezave orodij na delovne operacije v tehnološkem postopku
 • določitev stroškovnih elementov orodij v skladu s predkalkulacijo
 • pregled potrebnih orodij za tehnološki postopek po posameznih polizdelkih
 • pregled in izpis pripadnosti orodja za polizdelke (pri katerih polizdelkih se orodje uporablja)